Biblia Takatifu—Tafsiri ya Ulimwengu Mpya (toleo la funzo) ina sehemu mbalimbali za kujifunzia, zinazotia ndani mambo yafuatayo:

 • Utangulizi wa kila kitabu cha Biblia, kutia ndani video ya utangulizi

 • Mambo makuu, au muhtasari, wa kila kitabu cha Biblia

 • Habari za utafiti za mstari wa Biblia

 • Maelezo ya chini ya maneno au semi

 • Marejeo ya pambizoni

 • Picha na video

 • Orodha ya maana ya maneno ya Biblia

 • Nyongeza zenye ramani, michoro, na habari za utafiti

 • Rekodi za sauti za usomaji wa kila sura

 • Tafsiri za mstari huo katika Biblia nyingine

Toleo la funzo la kitabu cha Mathayo kilitolewa katika Kiingereza mwezi wa Oktoba 2015. Vitabu vingine vya Biblia vitaongezwa kadiri habari za utafiti za vitabu hivyo zitakavyokamilishwa.

Tumia habari zifuatazo ili kujua jinsi ya kutumia sehemu za Biblia ya Kujifunzia:

Fungua Kitabu cha Biblia na Sura

Tafuta kwenye MACHAPISHO > BIBLIA kisha bofya Biblia Takatifu Tafsiri ya Ulimwengu Mpya (toleo la funzo) jalada au kiunganishi.

Sehemu ya Yaliyomo inaonyesha orodha ya vitabu vya Biblia kwa rangi ya bluu. Inakuelekeza pia jinsi ya kupata habari za ziada kutoka kwenye kamusi ya maneno, baadhi ya nyongeza, picha na video.

 • Bofya sehemu ya Mpangilio wa Mraba kufungua mpangilio wa kawaida wa sehemu za Biblia ya Kujifunzia.

 • Bofya sehemu ya Orodha kufungua mpangilio wa wima wa sehemu za Biblia ya Kujifunzia, ulio na orodha ya Maandiko ya Kiebrania na ya Kigiriki ya Kikristo katika safu mbili tofauti.

Bofya kitabu cha Biblia. Ukurasa utakaofunguka utatia ndani orodha ya sura za kitabu hicho, mambo makuu ya kitabu, na alama za sehemu nyingine mbili za Biblia hii:

 • Utangulizi wa kitabu hicho cha Biblia, unaotia ndani video ya utangulizi.

 • Mambo makuu ya kitabu hicho cha Biblia. Tofauti na mambo makuu ya Tafsiri ya Ulimwengu Mpya ya kawaida, ambayo yamepangwa kulingana na habari kuu za sura, mambo makuu ya Biblia ya kujifunzia yamepangwa kulingana na habari kuu za kila kitabu cha Biblia.

Fungua sura unayotaka kujifunza.

 Sehemu ya juu ya ukurasa huo inaonyesha kitabu hicho ikifuatiwa na sura zake. Tumia sehemu hiyo kuchagua sura za kitabu na sehemu zingine za Biblia hii kama vile mambo makuu ya kitabu cha Biblia au kamusi.

Tumia Vifaa vya Kujifunzia vya Sura ya Biblia

Upande wa kushoto kuna Maandiko ya Biblia ya sura husika na upande wa kulia kuna Habari za Utafiti. (Zingatia: Katika vifaa vya mkononi, safu ya Habari za Utafiti hujitokeza unapofungua mstari wa Biblia, alama za maelezo ya chini, herufi za marejeo au alama ya Fungua Safu.)

Ufuatao ni msaada wa kutumia sehemu za Biblia hii:

 • Bofya sura au namba ya mstari, kufungua safu ya Habari za Utafiti, yenye habari za utafiti za mstari huo.

 • Bofya alama ya maelezo ya chini kupata ufafanuzi wa neno au semi.

 • Bofya herufi za marejeo ya pambizoni kupata marejeo zaidi katika safu ya Habari za Utafiti na mistari mingine ya Biblia inayorejelea mstari huo.

 • Ili kucheza rekodi ya sauti ya sura fulani ukianzia mstari fulani hususa, bofya maneno ya mstari huo, kisha bofya alama ya kucheza.

 • Ili kucheza rekodi ya sauti ya sura fulani ukianzia mwanzo, bofya alama ya Cheza iliyo juu ya ukurasa.

 • Kwa Maandiko yaliyo katika mtindo wa majadiliano, bofya alama ya Cheza kucheza rekodi ya sauti yaMaandiko yasiyonukuliwa .

 • Bofya alama ya Tua kukatiza rekodi ya sauti isiendelee.

 • Bofya alama ya Tafiti kufungua ukurasa wa Tafiti katika safu ya Habari za Utafiti ili kupata habari zote za utafiti, maelezo ya chini, marejeo ya pambizoni, picha na video ya sura hiyo. (Ukurasa wa Tafiti hufunguka wenyewe unapofungua tu sura ya kitabu cha Biblia.)

 • Bofya alama ya Tafsiri za Biblia kufungua ukurasa wenye tafsiri hizo katika safu ya Habari za Utafiti ili kupata tafsiri mbalimbali za mstari huo.

 • Bofya alama ya Marejeo ya pambizoni kuufungua ukurasa wa marejeo hayo katika safu ya Habari za Utafiti ili kupata orodha ya marejeo yote ya pambizoni ya sura hiyo.

 • Kufungua safu ya Habari za Utafiti katika vifaa vya mkononi, bofya alama ya Fungua safu.

 • Kuficha safu ya Habari za Utafiti katika vifaa vya mkononi, bofya alama ya Ficha Safu.

Ukurasa wa Tafiti

Ukurasa wa Tafiti huanza kwa maelezo mafupi ya sura hiyo yaliyo katika mambo makuu ya kitabu hicho cha Biblia. Ikiwa maelezo hayo yana vipengele zaidi, bofya alama ya kujumlisha (+) ili kufungua vipengele hivyo au alama ya kutoa (-) ili kufunga vipengele hivyo.

Baada ya hapo, ukifungua kila mstari wa sura, utaona mambo yafuatayo:

 • Habari za Utafiti: Ni habari za utafiti za mstari huo.

 • Picha na Video: Ni picha au video za mstari huo. Bofya picha au maelezo ya picha kufungua Picha au Video.

 • Maelezo ya chini: Maelezo ya ziada ya maneno au semi zilizotumiwa katika mstari huo.

 • Marejeo ya pambizoni: Marejeo ya neno au semi fulani zilizotumiwa katika mstari huo wa Biblia. Bofya alama ya kujumlisha (+) kufungua marejeo ya mstari huo wa Biblia, au bofya alama ya kutoa (-) kufunga marejeo hayo.

Katika safu ya Maandiko ya Biblia, bofya namba ya mstari, alama ya maelezo ya chini, au herufi za marejeo ili kufungua habari za utafiti za mstari hususa katika safu ya Habari za Utafiti.

Ukurasa wa Tafsiri Mbalimbali za Biblia

Ukurasa wa Tafsiri za Biblia unaonyesha jinsi mstari huo ulivyotafsiriwa katika Biblia nyingine. Bofya mstari mwingine katika safu ya Maandiko ya Biblia ili kuona tafsiri mbalimbali za mstari huo.

Ukurasa wa Marejeo ya Pambizoni

Ukurasa wa Marejeo ya Pambizoni huonyesha marejeo ya sura hiyo, na umegawanyika katika sehemu tatu:

 1. Masimulizi yanayopatana: Huonyesha marejeo ya matukio yanayolingana, yaliyo katika vitabu au sura tofauti.

 2. Manukuu: Huonyesha mistari ya Biblia iliyonukuliwa katika sura hiyo.

 3. Jumla: Huonyesha marejeo ya pambizoni ambayo si masimulizi yanayolingana wala si manukuu. Yanatia ndani marejeo yaliyo na habari zaidi kuhusu mtu au mahali, kutumiwa kwa maneno fulani, utimizo wa unabii, au ufafanuzi wa kanuni fulani zinazohusiana.

Kila mara, bofya alama ya kujumlisha (+) kufungua vipengele vya marejeo ya pambizoni ya mstari wa Biblia, au bofya alama ya kutoa (-) kufunga vipengele hivyo.

 Bofya Visanduku vilivyo mbele ya sehemu hizo tatu ili kutia alama herufi za marejeo katika safu ya Maandiko ya Biblia. Hiyo itakusadia, ikiwa unataka kujua mistari yote ambayo mwandishi wa Maandiko ya Kigiriki ya Kikristo alinukuu kutoka Maandiko ya Kiebrania.

Tazama Picha na Video za Kitabu cha Biblia

Picha na Video ni mfululizo wa picha na video za kila kitabu cha Biblia. Picha na video zimepangwa kulingana na mfuatano wa matukio ya kitabu hicho cha Biblia.

Tumia njia zifuatazo kufungua Picha au Video:

 • Bofya picha iliyo katika safu ya Habari za Utafiti.

 • Katika ukurasa wa Yaliyomo au katika orodha ya vitabu, bofya Picha na Video. Bofya picha au kiunganishi cha kitabu cha Biblia.

Kipengele cha Picha na Video kina sehemu tatu:

 1. Picha au video. Bofya Kishale cha Kushoto kutazama picha zilizo nyuma au Kishale cha Kulia kutazama picha zilizo mbele.

 2. Maelezo ya picha na orodha ya maandiko mengine yanayohusishwa na picha hiyo katika safu ya Habari za Utafiti.

  Katika vifaa vya mkononi, bofya alama ya Maelezo ya Picha ili kusoma maelezo ya picha hiyo.

 3. Mpangilio wa picha ndogondogo. Bofya Kishale cha Kushoto kutazama picha zilizo nyuma au Kishale cha Kulia kutazama picha zilizo mbele. Bofya picha hiyo ndogo ili kuitazama.

 Baada ya kufungua picha, unaweza kubadili ukubwa kwa kutumia alama za Kuza na Sinyaza, au kwa kutumia njia nyingine zinazotumika katika kifaa chako.

Ili kutazama video, tumia alama za kifaa chako kucheza, kusimamisha au kuikuza video.

Tumia Muhtasari, Orodha ya Maana ya Maneno, au Nyongeza

Kuna njia mbili za kupata sehemu hizo:

 • Bofya herufi ya marejeo katika safu ya Habari za Utafiti.

 • Chagua kitabu kimoja katika ukurasa wa Yaliyomo au kwenye orodha ya vitabu.

Mambo makuu ya kitabu cha Biblia yamewekwa kwa mpangilio wa alfabeti, na kila herufi ina vipengele. Bofya alama ya kujumlisha (+) kufungua vipengele hivyo, bofya alama ya kutoa (-) kufunga vipengele hivyo.

Kamusi ya Biblia ina orodha na maana ya maneno yaliyotumiwa katika Biblia. Ukibofya marejeo ya kamusi katika safu ya Habari za Utafiti, itakupeleka moja kwa moja kwenye maana ya neno hilo.

Ikiwa utaingia kwenye kamusi kupitia ukurasa wa Yaliyomo au kupitia orodha ya vitabu, bofya herufi ya kwanza ya neno unalotafuta katika mpangilio wa alfabeti kupata orodha ya maneno ya herufi hiyo, kisha shuka mpaka kwenye neno unalotafuta.

Nyongeza zinatumia njia mbili kuweka habari—katika mtindo wa picha moja (ya ukurasa fulani kwenye Tafsiri ya Ulimwengu Mpya) au katika mtindo wa habari zilizo na picha.

 • Fungua katika mtindo wa picha moja. Bofya picha ili ifunguke. Unaweza kubadili ukubwa kwa kutumia alama za Kuza au Sinyaza, au kwa kutumia njia nyingine zinazotumika katika kifaa chako.

 • Fungua katika mtindo wa habari zilizo na picha tofauti. Njia hii inakuruhusu kufungua viunganishi vya andiko na marejeo mengine na kusoma habari zake katika safu ya Habari za Utafiti.