• Hamisha ukurasa kwenda kushoto au kulia ili utazame kurasa za chapisho.

  • Tia alama kwenye mstari au sura yoyote ili uweze kuipata tena.

  • Bofya alama ya saa iliyo juu ili ufungue sehemu ulizosoma hivi karibuni.

  • Tumia sehemu ya Tafuta ili upate maneno au misemo unayotafuta kwenye chapisho unalosoma.

  • Tazama machapisho unayohitaji kwa ajili ya mikutano.