Kwa lugha ambazo hazitumii mfumo wa maandishi ya Kiroma, maneno yanaonyeshwa katika Kiroma pia.