Hivi karibuni, Mashahidi wa Yehova walimaliza mradi uliochukua miaka sita wa kupanua majengo ya Mashamba ya Watchtower huko Wallkill, New York. Kwa kuwa kasi ya ujenzi iliongezeka katika miaka miwili ya mwisho, vyumba vingi zaidi vilihitajika kwa ajili ya wafanyakazi wa kujitolea. Kwa hiyo, nyumba 25 zilikodiwa katika eneo lililo karibu.

Wapangaji

Wamiliki wa nyumba hizo walikuwa na maoni gani kuhusu kukodisha nyumba zao kwa Mashahidi wa Yehova?

  • Mmiliki mmoja aliandika hivi: “Tulifurahishwa sana na wapangaji hao, mimi na mume wangu tunaishi karibu tu na nyumba hizo za kukodisha na wakati wote tulihisi roho ya ushirikiano na urafiki ambao wapangaji hao walionyesha.”

  • Mmiliki mwingine ambaye pia anaishi karibu na nyumba aliyokodisha, aliandika hivi kuhusu wapangaji wake: “Tulijionea mambo mazuri kwa muda wote ambao tulikuwa nao. Tulikuwa tukiwaalika vijana hao katika kidimbwi kilicho nyuma ya nyumba yetu ili waogelee. Pindi zote walipokuja tuliona kwamba walikuwa watu waliowajali na kuwaheshimu wengine. Tulifurahia ushirika wao na tutawakosa sana.” Akaongeza hivi: “Ilikuwa pindi yenye kufurahisha sana.”

  • Mwenye-nyumba mmoja alisema hivi: “Tulifurahi sana kwamba hawakuwa wapangaji tu bali walikuwa majirani wetu pia.”

Nyumba

Wamiliki wa nyumba walisema nini kuhusu hali ya nyumba zao baada ya wapangaji kuondoka?

  • “Walilipa kodi ya nyumba kwa wakati na walitunza na kudumisha nyumba hiyo. Waliiacha nyumba ikiwa katika hali nzuri.”

  • Mmiliki mmoja wa nyumba aliyenukuliwa mwanzoni, alisema hivi: “Tunawashukuru sana na pia tunashukuru shirika zima la Watchtower kwa jinsi mlivyotunza nyumba yetu,” kisha akaongeza kusema kwamba hakutarajia Mashahidi hao wangefanya usafi “wa kina hivyo.”

  • Mwanamke mmoja alisema hivi: “Kwa kuwa tunajua kwamba shirika lenu linafanya mambo kwa njia bora sana hatukuomba tupewe amana. Nyumba tulizopangisha ziliachwa katika hali yenye kupendeza.”

  • “Ninawezaje kuwaajiri watu wenu wanifanyie kazi?” akauliza mwenye-nyumba mmoja baada ya Mashahidi kufanya marekebisho madogo katika nyumba yake. “Wakati wote mlipoahidi mtafanya kazi siku fulani, mlifanya hivyo. Watu ambao nimewaajiri kudumisha nyumba yangu hawategemeki hata kidogo.”

Maoni ya Mwisho

  • Kabla ya muda wa mapatano ya kulipa kodi kwisha, mwenye-nyumba mmoja aliandika kwamba ikiwa Mashahidi wangeanzisha tena mkataba wao, “angewasaidia kuhifadhi pesa” kwa kupunguza kodi ya nyumba.

  • Mwenye-nyumba mwingine alisema hivi: “Tungependa kukodisha nyumba zetu kwa shirika la Watchtower wakati mwingine fursa hiyo itakapopatikana.”