Ona jinsi ambavyo wazazi viziwi wanafaidika kwa sababu ya kuwa na Biblia katika Lugha ya Ishara ya Marekani.