Hamia kwenye habari

Kuwasaidia Vipofu Barani Afrika

Kuwasaidia Vipofu Barani Afrika

Katika nchi fulani zinazositawi, mara nyingi vipofu hawafurahii mambo fulani ambayo vipofu katika nchi nyingine wanafurahia. Wakati mwingine wanatengwa na jamii na hawapati msaada wanaohitaji ili kukabiliana na hali za maisha ambazo watu walio na uwezo wa kuona huziona kuwa za kawaida tu. Kwa mfano, inaweza kuwa vigumu kwao kwenda sokoni kununua chakula, kusafiri, na kushughulika na pesa. Kusoma pia ni tatizo. Si vipofu wote wanaoweza kusoma maandishi ya vipofu. Na hata ikiwa wanaweza kusoma, huenda ikawa vigumu kwao kupata machapisho katika lugha yao.

Kwa zaidi ya miaka 100, Mashahidi wa Yehova wamekuwa wakitoa machapisho yanayotegemea Biblia kwa ajili ya vipofu. Hivi karibuni Mashahidi walisafirisha kifaa cha kuchapa na kujalidi vitabu kutoka Uholanzi hadi Malawi ili kuchapisha machapisho ya maandishi ya vipofu katika lugha ya Chichewa, mojawapo ya lugha zinazozungumzwa nchini Malawi.

Leo, aliye na ujuzi wa kutengeneza machapisho katika maandishi ya vipofu, alisafiri kutoka ofisi ya tawi ya Mashahidi wa Yehova ya Brazili hadi Malawi. Alisaidia kikundi cha watu watano kujifunza kutumia kifaa hicho na programu ya kompyuta iliyobuniwa na Mashahidi iliyonakili maandishi ya vipofu. Programu hiyo hunakili habari katika maandishi ya vipofu katika lugha ya Chichewa. Ili programu hiyo ifanye hivyo, wanaoitumia walihitaji kutayarisha jedwali iliyo na herufi za kawaida na herufi za maandishi ya vipofu katika lugha ya Chichewa. Programu hiyo inaweza kubadili maneno kuwa maandishi ya vipofu na kupanga chapisho hilo kwa njia ambayo ni rahisi kusomwa na vipofu. Fikiria kile ambacho baadhi ya watu wanaoishi Malawi wamesema kuhusu machapisho yao katika maandishi ya vipofu.

Munyaradzi ni mwanamke kijana aliye kipofu ambaye hufanya kazi ya muda akiwa mtangazaji wa redio. Pia, yeye hutumia saa 70 kila mwezi kuwafundisha wengine kuhusu Biblia. Alisema hivi: “Wakati uliopita, nilipokea machapisho ya maandishi ya vipofu katika lugha ya Kiingereza, lakini kuyasoma katika lugha yangu kumenigusa moyo sana. Nathamini jitihada na gharama zote ambazo Mashahidi wenzangu wametoa ili kutusaidia kupata machapisho katika maandishi ya vipofu katika lugha yetu. Hilo hunifanya nihisi kwamba hatujasahauliwa na kwamba tuna thamani.”

Francis ni Shahidi anayeishi kaskazini mwa Malawi. Kwa kuwa yeye ni kipofu, aliwategemea wengine wamsomee. Alipopokea chapisho lake la kwanza la maandishi ya vipofu katika lugha ya Chichewa, aliuliza hivi kwa mshangao: “Je, hii ni ndoto? Hili ni jambo la kustaajabisha sana!”

Loyce, ambaye ni kipofu pia, anatumika akiwa mtumishi wa wakati wote. Amewasaidia watu 52 kuboresha maisha yao. Jinsi gani? Anawafundisha watu kwa kutumia machapisho yaliyo na maandishi ya vipofu na wanafunzi wake hutumia nakala zilizochapishwa, yote ambayo yamechapishwa na Mashahidi wa Yehova.

Loyce akiongoza funzo la Biblia

Leo, mwalimu aliyetajwa mwanzoni kutoka Brazili, alisema hivi: “Ninapata uradhi mkubwa ninapowapa watu machapisho yanayotegemea Biblia katika maandishi ya vipofu na kuona jinsi wanavyofurahi wanapotambua kwamba machapisho hayo yako katika lugha yao. Wengi wao wameeleza jinsi wanavyomshukuru Yehova na wanavyofurahi kutayarisha mikutano ya Kikristo na kwenda kuhubiri bila msaada wa mtu mwingine. Hawahitaji tena kumtegemea mtu mwingine awasomee. Sasa funzo lao la kibinafsi linakuwa la kibinafsi kwelikweli. Wanaweza kusaidia familia zao kukua kiroho. Machapisho hayo yanawasaidia kumkaribia zaidi Yehova.”