Tazama uone jinsi Biblia Takatifu—Tafsiri ya Ulimwengu Mpya, toleo lililorekebishwa la mwaka wa 2013 lilivyotayarishwa.