Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Kuhitimu kwa Darasa la 133 la Gileadi

Jumamosi, Septemba, 8, 2012

Kuhitimu kwa Darasa la 133 la Gileadi

Baada ya kujifunza mambo mengi katika kipindi cha miezi mitano, wanafunzi 48 walihitimu kutoka Shule ya Gileadi (Watchtower Bible School of Gilead) iliyo katika kituo cha elimu cha Mashahidi wa Yehova huko Patterson, New York. Watu 9,694, kutia ndani watu wa familia, marafiki, na wengine walihudhuria programu hiyo ya kuhitimu.

Tangu mwaka wa 1943, wahudumu wenye uzoefu zaidi ya 8,000 wamezoezwa kuwa wamishonari. Kwa kuwa Biblia ndicho kitabu kikuu cha mafundisho, shule hiyo huimarisha imani ya wanafunzi na kuwasaidia kusitawisha sifa za kiroho zitakazowasaidia wafanikiwe katika kazi yao ya umishonari.

“Fikirieni kwa Uzito Mambo Yenye Kupendeka.” Hotuba ya utangulizi iliyotolewa na Anthony Morris, mshiriki wa Baraza Linaloongoza la Mashahidi wa Yehova ambaye alikuwa mwenyekiti wa programu hiyo ilitegemea andiko la Wafilipi 4:8: “Mambo yoyote yaliyo ya kupendeka, . . . endeleeni kuyafikiria mambo hayo.”

Ndugu Morris alisema kwamba kuyafikiria mambo yenye kupendeka kunaweza kutusaidia kuwa na mtazamo wa akili unaofaa katika ulimwengu huu usio na upendo. Alisema, “Sikuzote tafuteni mambo yenye kupendeka na muwe na sifa zenye kupendeka.”

Kwa mfano, Baba yetu wa mbinguni ametuwekea mfano mzuri kwa kutokazia fikira makosa yetu. (Zaburi 130:3) Ndugu Morris alihimiza hivi: “Msikazie fikira makosa ya ndugu na dada zenu, na endeleeni kuwa na sifa zenye kupendeka.”

“Pateni Ujuzi—Lakini Msijionyeshe Kuwa na Hekima Kupita Kiasi.” Harold Corkern ambaye ni mshiriki wa Halmashauri ya Ofisi ya Tawi ya Marekani alizungumzia kichwa hicho ambacho kilitegemea Mhubiri 7:16. Mungu anataka tutumie ujuzi kwa njia inayofaa na tusiruhusu ujuzi tulio nao utufanye tuwe na kiburi.

Ndugu Corkern pia alizungumzia uhitaji wa kutoa shauri au rekebisho kwa upendo. Hatupaswi kuwatazamia wengine watimize mengi kuliko yale ambayo Yehova anataka watimize. Ndugu Corkern alihimiza hivi: “Mkitumia hekima, ujuzi, na uelewaji wenu vizuri, ndugu zenu watafurahia kuwa pamoja nanyi.”

“Msisahau Matendo ya Mungu.” (Zaburi 78:7) Guy Pierce wa Baraza Linaloongoza alianza hotuba yake kwa kueleza kwamba mwenendo wa mtoto, uwe mzuri au mbaya, huwaletea wazazi wake sifa nzuri au mbaya. (Methali 20:11) Vivyo hivyo, mwenendo wetu unaweza kumletea Baba yetu wa mbinguni sifa nzuri au mbaya. “Watoto wa Mungu na watoto wa Ibilisi ni wazi kwa jambo hili: Kila mtu ambaye haendelei kufanya uadilifu hatokani na Mungu.”—1 Yohana 3:10.

Ndugu Pierce alisema kwamba wanafunzi hao walialikwa wahudhurie Shule ya Gileadi kwa sababu ya sifa zao nzuri za Kikristo, kutia ndani unyenyekevu. Aliwakumbusha waendelee kuwa wanyenyekevu. Elimu waliyopata haiwafanyi wawe bora kuliko watu wengine. Badala yake, sasa wanaweza kuchangia pakubwa umoja wa undugu wetu wa ulimwenguni pote na kuweka mfano mzuri wa unyenyekevu. (Zaburi 133:1) “Sasa mnaelewa Biblia vizuri zaidi na mnaweza kutumia ujuzi huo kuendelea kuimarisha uhusiano wenu pamoja na Yehova.”

“Jambo Ambalo Tumefanya Ndilo Tulilopaswa Kufanya.” William Samuelson, mwangalizi wa Idara ya Shule za Kitheokrasi, aliuliza: “Tunapaswa kufanya nini ikiwa mapendezi, tamaa, na hisia zetu zinapingana na mgawo tuliopewa?” Tunaweza kujifunza jambo fulani kutoka kwa maneno yanayopatikana kwenye Luka 17:7-10: “Wakati mmefanya mambo yote mliyoagizwa, semeni, ‘Sisi ni watumwa wasiofaa kitu. Jambo ambalo tumefanya ndilo tulilopaswa kufanya.’” Tukilinganishwa na Bwana wetu, Yehova, kwa kweli sisi ni “watumwa wasiofaa kitu.”

Wanafunzi hao walijifunza mambo mengi darasani kwa majuma kadhaa. Huenda wengine waliona jambo hilo kuwa ngumu. “Lakini, mlifanya yale mliyopaswa kufanya,” akasema Ndugu Samuelson, “na sasa mnaona faida yake kwa kuwa imani yenu imeongezeka.” Ndugu Samuelson alimalizia kwa kusema: “Mkiwa wasimamizi-nyumba wenye kutegemeka, sikuzote na mthamini pendeleo lenu la kumtumikia Bwana wa ulimwengu wote mzima.”

“Kumbukeni Uhakikisho wa Yehova Mnapokabili Hali Ngumu.” Sam Roberson, mwangalizi-msaidizi wa Idara ya Shule za Kitheokrasi, aliwatahadharisha wanafunzi kwamba nyakati nyingine watakabili mambo yanayovunja moyo. Kwa hiyo, alipendekeza kwamba wanafunzi wakumbuke mifano ya watu katika Biblia waliotiwa moyo na Mungu. Kwa mfano, Musa alimhakikishia Yoshua hivi: “Yehova . . . hatakutupa wala kukuacha kabisa.” (Kumbukumbu la Torati 31:8) Alipokuwa anakaribia kufa, Yoshua alisema: “Halikukosa kutimia hata neno moja kati ya maneno yote mema ambayo Yehova Mungu wenu amewaambia ninyi.”—Yoshua 23:14.

Yehova Mungu anawaahidi hivi watumishi wake: “Sitakuacha wala kukutupa hata kidogo.” (Waebrania 13:5) Anatuhakikishia kwamba atatenda kulingana na maana ya jina lake la kibinafsi, Yehova, (“Yeye Husababisha Kuwa”), na kuwa chochote kinachohitajiwa ili kuwatunza watumishi wake. Ndugu Roberson aliwahimiza hivi: “Msikate tamaa, msivunjike moyo, msikubali kushindwa. Kumbuka kwamba hatawahi kamwe kuwaacha.

“Sauti Yao Ilifika Katika Dunia Yote.” (Waroma 10:18) Wakielekezwa na Mark Noumair, mwalimu wa Gileadi, wanafunzi kutoka nchi mbalimbali walisimulia au kuiigiza mambo waliyofurahia walipokuwa wakihubiri katika eneo la Patterson. Kwa mfano, wenzi wa ndoa kutoka Afrika Kusini walifurahia kukutana na wanawake watatu kutoka nchini kwao na waliwahubiria katika Kizulu na Kihosa. Mke na mume kutoka Sri Lanka walikutana na mwanamume mmoja Mhindi ambaye mke na binti yake huishi Sri Lanka. Mwanamume huyo alikuwa hajawahi kuona Biblia, kwa hiyo wenzi hao walifurahi kumpa Biblia moja kati ya zile walizokuwa nazo.

“Kuwa na Vifaa kwa Ajili ya Kila Kazi Njema.” Gene Smalley, msaidizi wa Halmashauri ya Uandikaji, aliwahoji wenzi wanne wa ndoa waliokuwa wakihitimu. Wenzi wawili kutoka Sierra Leone walisimulia jinsi ambavyo walihitaji kuteka maji kila siku kwa kuwa nyumba yao haikuwa na maji ya bomba. Lakini magumu hayo yalikuwa madogo sana yakilinganishwa na shangwe ya kuwafundisha Biblia watu 50 waliopendezwa. Wahitimu wote wanne walithamini sana jinsi ambavyo shule ya Gileadi imewapa vifaa kwa ajili ya kila kazi njema katika migawo waliyopewa.—2 Timotheo 3:16, 17.

“Endeleeni Kuvumilia Hadi Baada ya Dhiki Kuu.” Gerrit Lösch, mshiriki wa Baraza Linaloongoza, alianza hotuba ya msingi kwa kueleza jinsi ambavyo wakimbiaji katika mbio za masafa marefu lazima wapime mwendo wao vizuri ili waweze kumaliza mbio hizo. Ingawa katika michezo kunakuwa na mshindi mmoja tu, katika shindano la mbio ya Kikristo, wote wanaovumilia hadi mwisho huwa washindi.

Uvumilivu unamaanisha kuendelea kumtumikia Mungu bila kuacha, bila kupoteza tumaini unapokabili vizuizi, mateso, majaribu, au mambo yenye kukatisha tamaa. Yesu alisema: “Yule ambaye atavumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokolewa.” (Mathayo 24:13) Inatia moyo kama nini kujua kwamba Yehova na Yesu wanaona uvumilivu wetu! Kisha ndugu Lösch akataja mambo kadhaa ambayo yatatusaidia kuvumilia licha ya magumu. Baadhi ya mambo hayo ni:

  • Sali kwa Mungu, “anayetoa uvumilivu” na “ambaye hutubebea mzigo wetu kila siku.”—Waroma 15:5; Zaburi 68:19.
  • Azimia kuendelea kuwa mwaminifu, ukiwa na usadikisho wa kwamba “Mungu ni mwaminifu, naye hatawaacha ninyi mjaribiwe kupita mnavyoweza kuhimili, bali pamoja na hilo jaribu ataifanya pia njia ya kutokea kusudi mweze kulivumilia.”—1 Wakorintho 10:13.
  • Endelea kukazia fikira tumaini lako la Kikristo. “Kwa ajili ya shangwe iliyowekwa mbele yake [Yesu], yeye alivumilia mti wa mateso.”—Waebrania 12:2.

Ndugu Lösch alikazia kwamba hatupaswi kukataa tamaa hasa sasa tunapokaribia sana mwisho wa mfumo huu. “Acheni tukimbie kwa uvumilivu shindano la mbio lililowekwa mbele yetu.”—Waebrania 12:1.

Mmoja wa wanafunzi waliokuwa wakihitimu alitamatisha programu hiyo kwa kusoma barua kwa niaba ya wahitimu wengine ya kuonyesha shukrani zao kwa mazoezi mazuri waliyopata. Barua hiyo ilisema kwamba kujifunza Biblia kwa kina kulingana na wakati ambapo matukio yalitokea kulifanya waelewe vizuri zaidi makusudi ya Mungu na pia kuliimarisha sana imani yao. Barua hiyo ilisema hivi: “Tumeazimia kutumia mambo mazuri tuliyojifunza.”