Maelfu ya wahudhuriaji walisikiliza ripoti zenye kutia moyo na mazungumzo yenye kusisimua kuhusu Mathayo 24:45-47 wakati wa mkutano wa 128 wa kila mwaka wa Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

 

Oktoba 6, 2012, karibu watu 5,000 walikusanyika katika Jumba la Kusanyiko la Mashahidi wa Yehova huko Jersey City, New Jersey, Marekani, kwa ajili ya programu hiyo. Watu wengine 10,000 hivi walitazama programu hiyo kupitia video katika majengo yetu ya Brooklyn, Patterson, na Wallkill, New York, na katika ofisi yetu ya tawi ya Kanada.

 

Anthony Morris, mshiriki wa Baraza Linaloongoza la Mashahidi wa Yehova aliyekuwa mwenyekiti wa mkutano huo, alizungumzia mikutano iliyopita ya kila mwaka ambayo ilikuwa ya kihistoria na yenye kuimarisha. Wote waliohudhuria walijua kwamba programu ya mwaka huu ingekuwa yenye kuimarisha. Lakini sasa walijiuliza, ‘Je, itakuwa ya kihistoria pia?’

 

Kisha waliokuwepo walitazama video mbili zilizoonyesha kazi tunayofanya ulimwenguni pote.

 

Ujenzi wa Majumba ya Ufalme:

Video hii ilionyesha mafanikio ya ujenzi wa Majumba ya Ufalme katika nchi zisizo na uwezo mkubwa wa kifedha. Katika miaka 13 iliyopita, Vikundi vya Ujenzi wa Majumba ya Ufalme katika nchi hizo vimejenga Majumba 25,402 ya Ufalme—kwa wastani Majumba ya Ufalme zaidi ya matano yanajengwa kila siku! Majumba hayo ya Ufalme yalijengwa kwa kutumia michango ya Mashahidi ulimwenguni pote. Isitoshe, msiba wa asili unapotokea, mara nyingi vikundi hivyo vya wajenzi stadi huanza mara moja kuwasaidia walioathiriwa kurekebisha au kujenga upya Majumba yao ya Ufalme pamoja na nyumba zao.

 

Makusanyiko ya Pekee:

Mnamo 2012, Mashahidi wa Yehova walifanya makusanyiko kadhaa ya pekee yaliyokuwa na wajumbe kutoka mataifa mbalimbali. Makusanyiko hayo yanatofautianaje na makusanyiko ya kimataifa ya miaka iliyopita?

 

Video hiyo ilieleza kwamba ofisi za tawi ziliwatafutia wajumbe mahali pa kulala, usafiri, na chakula cha mchana wakati wa kusanyiko, badala ya kutumia kampuni za watalii kufanya mipango hiyo. Inakadiriwa kwamba wajumbe 1,500 hivi walihudhuria kila kusanyiko.

 

Wajumbe kutoka nchi nyingine na Mashahidi wa nchi hizo walikuwa na nafasi nyingi za kufahamiana, kusanyikoni na pia walipokuwa wakitalii, wakila vyakula, na wakihubiri pamoja. Video hiyo ilisema hivi: “Kufikia sasa, katika makusanyiko yote ya pekee, upendo wa kindugu umethibitika [kuwa] kifungo kikamilifu cha muungano.”

 

Wahudhuriaji walisisimuka sana kujua kwamba Mashahidi wa Yehova watakuwa wakifanya makusanyiko ya pekee kila mwaka katika majiji yaliyochaguliwa ulimwenguni pote!

 

Mambo mengine makuu yaliyozungumziwa katika mkutano wa kila mwaka yalitia ndani:

 

Mahojiano:

Washiriki watatu wa Halmashauri za Tawi na wake zao, ambao kwa jumla wamekuwa watumishi wa wakati wote kwa miaka 342, walisimulia jinsi walivyozoezwa na Yehova Mungu kutimiza migawo mbalimbali.

 

Richard Kelsey, mshiriki wa Halmashauri ya Tawi nchini Ujerumani, alisema kwamba Shule ya Washiriki wa Halmashauri ya Tawi na Wake Zao ilimfundisha “kufuata mwongozo wa Yehova siku zote.” Yehova ni Baba mwenye upendo anayetaka tuwe na maisha bora. Ndugu Kelsey alieleza hivi: “Anataka tuishi milele, naye anatutunza kabisa.” Shule iliwafundisha washiriki wa Halmashauri za Tawi kumwiga Yehova katika kuonyesha upendo.

 

Linda Johansson alipoalikwa kuhudhuria Shule ya Gileadi mwaka wa 1958, alikuwa amebatizwa kwa miaka miwili na nusu, na alikuwa ameolewa kwa mwaka mmoja tu. Dada Johansson alisema hivi: “Nilikuwa katika darasa moja na ndugu wakomavu sana [na] wenye uzoefu mwingi. Niliwaza hivi . . . , ‘Kwa kweli sipaswi kuwa hapa.’”

 

Hata hivyo, Dada Johansson alijitahidi, na baada ya kuhitimu pamoja na mume wake waliwekwa rasmi kuwa wamishonari nchini Malawi. Baada ya Mashahidi wa Yehova kuteswa vikali nchini humo, alijifunza Biblia na waziri mmoja wa serikali ambaye zamani alipinga kazi ya Mashahidi. Leo, mke, mwana, na binti ya mwanamume huyo wote ni Mashahidi waliobatizwa.

 

Mpango wa Kuhubiri Hadharani:

Wahitimu wanne wa Shule ya Biblia ya Wenzi wa Ndoa Wakristo na mwangalizi anayesafiri wa Mashahidi wa Yehova huko New York walisimulia mambo yaliyoonwa katika jitihada za kuwahubiria watu katika maeneo yenye shughuli nyingi jijini.

 

Katika majiji yenye watu wengi, wahudumu wa wakati wote wa Mashahidi wa Yehova huweka machapisho ya Biblia kwenye meza na kwenye vigari vyenye magurudumu. Wapita-njia wanaweza kupata machapisho, kuuliza maswali ya Biblia, na kuomba funzo la Biblia.

 

Mashahidi katika sehemu nyingine za New York City, vilevile Chicago na Los Angeles, wanajaribu kutumia njia hii ya kuwahubiria watu. Katika mwaka mmoja tu, watu wapatao 2,700 wamefika kwenye meza hizo na vigari hivyo na kuomba funzo la Biblia bila malipo.

 

Watoto Waimba:

Wahudhuriaji wengi walitokwa na machozi watoto 17 walipoimba wimbo “Sikiliza, Tii, Upate Baraka” katika kitabu chetu cha nyimbo Mwimbieni Yehova (Wimbo Na. 120).

 

Kisha, mfululizo wa hotuba sita zilizotolewa na washiriki wa Baraza Linaloongoza—Ndugu Jackson, Lösch, Pierce, Herd, Lett, na Splane—zilichanganua na kuzungumzia maana ya maneno ya Yesu katika Mathayo 24:45-47. Yesu alisema hivi:

 

“Ni nani kwa kweli mtumwa mwaminifu na mwenye busara ambaye bwana wake alimweka rasmi juu ya watumishi wake wa nyumbani, awape chakula chao kwa wakati unaofaa? Mtumwa huyo atakuwa mwenye furaha ikiwa bwana wake atakapofika atamkuta akifanya hivyo! Kwa kweli ninawaambia ninyi, Atamweka juu ya mali zake zote.”

 

Mfululizo huo ulijibu maswali yafuatayo:

 

Yesu Alimweka Rasmi Lini “Mtumwa Mwaminifu na Mwenye Busara” Juu ya Watu Wake wa Nyumbani?

Fikiria muktadha wa maneno ya Yesu katika Mathayo sura ya 24. Mistari yote iliyoonyeshwa hapa ilitimizwa wakati wa kuwapo kwa Kristo, “umalizio wa mfumo wa mambo.”—Mstari wa 3.

 

  • “Ile dhiki ya siku hizo”—Mstari wa 29.
  • “Kizazi hiki.”—Mstari wa 34.
  • “Siku ile na saa.”—Mstari wa 36.
  • Ile ‘siku Bwana yenu atakuja.’—Mstari wa 42.
  • “Mwana wa binadamu atakuja katika saa msiyofikiria.”—Mstari wa 44.

 

Basi, kupatana na akili, ni lazima “mtumwa mwaminifu na mwenye busara” alitokea baada ya mwanzo wa kuwapo kwa Kristo mwaka wa 1914.

 

Isitoshe, Yesu alisema kwamba “mtumwa” huyo angetokea wakati ambapo swali lifuatalo lingestahili kuulizwa: “Ni nani kwa kweli mtumwa mwaminifu na mwenye busara?” Mitume wa Yesu walikuwa na zawadi za kimuujiza za roho takatifu, basi hakukuwa na sababu yoyote ya kuuliza swali hilo katika karne ya kwanza W.K. (1 Wakorintho 14:12, 24, 25) Ingawa walikuwa wametiwa mafuta kwa roho takatifu, mitume na Wakristo wengine wa karne ya kwanza hawakuwa “mtumwa mwaminifu na mwenye busara” aliyetabiriwa na Yesu.

 

Basi, ni jambo la busara kufikia mkataa wa kwamba Yesu alimweka rasmi “mtumwa mwaminifu na mwenye busara” juu ya “watumishi wake wa nyumbani” wakati wa kuwapo kwake, “umalizio wa mfumo wa mambo.”

 

“Ni Nani kwa Kweli Mtumwa Mwaminifu na Mwenye Busara?”

Yesu hakuwa akirejelea mtu mmoja, bali jamii ya “mtumwa”—kikundi kinachofanya kazi pamoja kama mwili mmoja. Yesu alisema kwamba mtumwa huyo (1) amewekwa rasmi kusimamia ‘watumishi wa nyumbani wa bwana’ na (2) kuwapa watumishi wa nyumbani ‘chakula cha kiroho kwa wakati unaofaa.’

 

Kuanzia mwaka wa 1919 na kuendelea, kumekuwa daima na kikundi kidogo cha Wakristo watiwa-mafuta katika makao makuu ya ulimwenguni pote ya Mashahidi wa Yehova. Wamekuwa wakielekeza kazi ya kuhubiri ulimwenguni pote na wamehusika moja kwa moja katika kutayarisha na kusambaza chakula cha kiroho. Katika miaka ya karibuni, kikundi hicho kimetambuliwa waziwazi kuwa Baraza Linaloongoza la Mashahidi wa Yehova.

 

Mambo ya hakika yanaunga mkono mkataa ufuatao: “Mtumwa mwaminifu na mwenye busara” aliwekwa rasmi juu ya watumishi wa nyumbani wa Yesu mwaka wa 1919. Mtumwa huyo ni kikundi kidogo, jamii ya ndugu watiwa-mafuta wanaotumikia katika makao makuu ya ulimwenguni pote wakati wa kuwapo kwa Kristo ambao wanashiriki moja kwa moja katika kutayarisha na kusambaza chakula cha kiroho. Kikundi hicho kinapofanya kazi pamoja kikiwa Baraza Linaloongoza, kinatenda kikiwa “mtumwa mwaminifu na mwenye busara.”

 

‘Watumishi wa Nyumbani’ Ni Nani?

Yesu alisema kwamba “watumishi wake wa nyumbani” wangepokea ‘chakula kwa wakati unaofaa.’ Wafuasi wote wa kweli wa Yesu wanalishwa na “mtumwa mwaminifu na mwenye busara.” Kwa hiyo, wanafunzi wote wa Kristo, yaani, Mkristo mmoja-mmoja mtiwa-mafuta na washiriki wa “kondoo wengine,” ni “watumishi wake wa nyumbani.”Yohana 10:16.

 

Baada ya msemaji kueleza sehemu hiyo ya unabii wa Yesu, wahudhuriaji walipiga makofi mfululizo kwa msisimuko. Baadhi ya wahudhuriaji walishukuru sana baadaye kwamba Yesu anawaona kuwa kati ya “watumishi wake wa nyumbani.”

 

Yesu Anamweka Lini Mtumwa huyo “Juu ya Mali Zake Zote”?

Yesu alisema kwamba ‘bwana atakapofika’ (kihalisi, “baada ya kuja”) atamweka mtumwa huyo “juu ya mali zake zote.” Bwana huyo, Yesu, anafika lini?

 

Neno linalotafsiriwa “atakapofika” linatokana na neno la Kigiriki er′kho·mai. Mstari wa 42 na wa 44 katika sura ya 24 inatafsiri aina fulani ya neno er′kho·mai kuwa “kuja.” Katika mistari hiyo, Yesu anarejelea kuja kwake akiwa Hakimu wakati wa ile dhiki kuu.Mathayo 24:30; 25:31, 32.

 

Basi ni wazi pia kwamba Yesu atamweka “mtumwa” huyo juu ya “mali” zake wakati ujao. Atamweka wakati wa dhiki kuu.

 

“Mali” za Yesu Ni Nini?

Yesu alisema hivi: “Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani.” (Mt. 28:18) Hivyo, “mali” za Yesu zinatia ndani mengi zaidi ya masilahi yake duniani. Zinatia ndani Ufalme wa Kimasihi.Wafilipi 2:9-11.

 

Kwa hiyo, Yesu atamthawabisha “mtumwa mwaminifu na mwenye busara” kwa kumfufua kila mshiriki wa kikundi hicho na kumpa uhai mbinguni na kuwapa mamlaka ya kifalme juu ya mali zote za Kristo mbinguni na duniani. Wakristo wote waaminifu watiwa-mafuta wameahidiwa thawabu hiyohiyo.Luka 22:28-30; Ufunuo 20:6.

 

Hotuba ya mwisho katika mfululizo huo ilikuwa pia na tangazo la pekee. Baada ya kusoma maneno ya Yesu yenye kutia moyo katika Mathayo 28:20, Ndugu Splane alisema hivi: “Tuna sababu nyingine ya kuwa na uhakika. Sababu hiyo inaonyesha na andiko letu la mwaka wa 2013. Ni sababu gani hiyo? Yoshua 1:9: ‘Uwe hodari na mwenye nguvu. . . . Yehova Mungu wako yupo pamoja nawe.’”

 

“Vipi kuhusu mwaka ujao?” akauliza Ndugu Morris katika maelezo yake ya kumalizia. “Mwaka ujao, mkutano wa kila mwaka umeratibiwa kufanywa Oktoba 5, 2013, utaonyeshwa kupitia video katika Majumba ya Kusanyiko yaliyochaguliwa nchini Marekani na katika nchi nyingine zinazozungumza Kiingereza.”

Programu hiyo itatolewa kwa lugha ya Kiingereza pekee. Haitatafsiriwa katika lugha nyingine.

 

Baada ya programu hiyo ya kihistoria yenye kuimarisha, wahudhuriaji wote waliimba pamoja kwa moyo wote wimbo “Nuru Inazidi Kuongezeka” (Wimbo Na. 116) katika kitabu Mwimbieni Yehova. Wimbo huo una maneno yafuatayo yafaayo:

 

“Tumepewa mutumwa mwaminifu,

Anayetulisha chakula.

Nuru ya kweli inaongezeka,

Na inachochea mioyo.”