Mashahidi wa Yehova, wanaojulikana sana kwa kazi yao ya kuhubiri nyumba kwa nyumba, sasa wanapatikana katika maeneo ya umma wakiwa wamesimama kando ya vigari vya kukokotwa vyenye kuvutia vilivyo na machapisho.

Katika kipindi cha karibuni, njia hii ya kuhubiri imekaziwa zaidi. Katika Novemba 2011, kikundi cha Mashahidi katika jiji la New York kilianza kuwafahamisha watu ujumbe wa Biblia kwa kutumia meza na vigari vya kukokotwa vyenye machapisho. Mpango huo ulifanikiwa sana hivi kwamba ulianzishwa katika majiji mengine pia.

Kufikia Machi 2015, vigari vya kukokotwa 165,390 vimesambazwa kwenye makutaniko ya Mashahidi wa Yehova ulimwenguni pote. Maelfu ya meza na vibanda pia vinatumiwa.

Kuhubiri nyumba kwa nyumba bado ndiyo njia ya msingi ambayo Mashahidi wa Yehova hutumia kuwajulisha watu kweli za Biblia. Hata hivyo, vigari vya kukokotwa vina matokeo makubwa. Fikiria mifano kadhaa.

Nchini Peru, mwanamume anayeitwa Raul aliwakaribia Mashahidi waliosimama karibu na kigari kimoja cha kukokotwa na kusema: “Mlikuwa wapi sikuzote? Nimekuwa nikiwatafuta Mashahidi kwa miaka mitatu! Nilipoona kigari hiki, nilimshukuru Mungu.”

Ingawa eneo alilokuwa anaishi lilihubiriwa kwa ukawaida na Mashahidi wa Yehova, Raul hakupatikana nyumbani siku nzima au kwenye miisho juma. Alieleza kwamba aliwahi kujifunza Biblia na Mashahidi, na alitaka kuendeleza funzo lake. Mipango ilifanywa ili funzo liendelezwe.

Wenzi fulani wachanga waliosimama walipoona kigari cha kukokotwa nchini Bulgaria, walichukua kitabu Siri ya Kupata Furaha ya Familia. Juma lililofuata walirudi na kuchukua vitabu vingine viwili: Kitabu Changu cha Hadithi za Biblia na Jifunze Kutoka kwa Mwalimu Mkuu. Shahidi aliyesimama kando ya kigari hicho aliwauliza wenzi hao wana watoto wangapi. Walijibu hivi: “Hatuna, lakini tutakapopata watoto, tunapanga kuwafundisha kumhusu Mungu. Vitabu hivi ndivyo hasa tunavyohitaji.”

Mwanamume aliyevalia mavazi ya kijeshi aliwakaribia Mashahidi waliosimama kando ya kigari cha kukokotwa nchini Ukrainia, na kusema hivi: “Wasichana, nielezeni Har-Magedoni itakuja lini.” Mwanamume huyo alikuwa ameshiriki katika vita vilivyokuwa vimetokea karibuni nchini Ukrainia. Matukio ya ulimwengu yalikuwa yamemsadikisha kwamba Har-Magedoni itakuja karibuni, na alijiuliza kwa nini Mungu hakuwa amechukua hatua. Wahubiri hao walimwonyesha kutoka katika Biblia kwamba Mungu ana sababu nzuri ya kutoingilia mambo ya wanadamu na kwamba karibuni atawaharibu waovu wote. Mwanamume huyo alichukua magazeti ya Mnara wa Mlinzi na Amkeni! na kitabu Je, Kuna Muumba Anayekujali?

Nchini Makedonia, mwanamume mmoja kijana aliwaambia Mashahidi waliosimama kando ya kigari cha kukokotwa kwamba anayafahamu magazeti yao lakini angependa kitabu Biblia Inafundisha Nini Hasa? Alisema kwamba ataenda moja kwa moja kwenye maktaba ya umma ili akisome.

Baada ya saa mbili hivi, mwanamume huyo alirudi baada ya kusoma chapisho hilo hadi ukurasa wa 79. Alisema hivi: “Kitabu hiki kinabadili maisha ya watu! Nimetambua kwamba mambo mengi ambayo niliamini si ya kweli. Mambo yote ambayo kitabu hiki kinaeleza yanapatana na akili. Kimebadili kabisa namna ninavyoona mambo!”