Hamia kwenye habari

Kwa Nini Mashahidi wa Yehova Hawaendi Vitani?

Kwa Nini Mashahidi wa Yehova Hawaendi Vitani?

 Mashahidi wa Yehova hawaendi vitani kwa sababu zifuatazo:

  1.   Wanamtii Mungu. Biblia inasema kwamba watumishi wa Mungu “watafua panga zao ziwe majembe” na “hawatajifunza vita tena.”—Isaya 2:4.

  2.   Wanamtii Yesu. Yesu alimwambia hivi mtume Petro: “Rudisha upanga wako mahali pake, kwa maana wale wote wanaouchukua upanga wataangamia kwa upanga.” (Mathayo 26:52) Kwa maneno hayo, Yesu alionyesha kwamba wafuasi wake hawatatumia silaha za vita.

     Kwa kutounga mkono upande wowote katika masuala ya kisiasa, wanafunzi wa Yesu wanatii amri aliyotoa kwamba wasiwe “sehemu ya ulimwengu.” (Yohana 17:16) Hawaandamani kupinga vita wala kuwakataza watu kujiunga na jeshi.

  3.   Wanawapenda wengine. Yesu aliwaamuru wanafunzi wake ‘wapendane.’ (Yohana 13:34, 35) Kwa kufanya hivyo, wangekuwa undugu wa kimataifa na hakuna mtu ambaye angepigana vita dhidi ya ndugu au dada yake.—1 Yohana 3:10-12.

  4.   Wanafuata mfano wa Wakristo wa karne ya kwanza. Kitabu Encyclopedia of Religion and War kinasema hivi: “Wafuasi wa mapema wa Yesu walikataa kupigana na kujiunga na utumishi wa kijeshi,” kwa kuwa walitambua kwamba mazoea hayo “hayakupatana na kanuni ya upendo ambayo Yesu alifundisha na agizo lake kwamba mtu anapaswa kuwapenda adui zake.” Mwanatheolojia Mjerumani Peter Meinhold alisema hivi kuhusu wafuasi hao wa Yesu: “Haingewezekana kuwa Mkristo na wakati uleule kuwa mwanajeshi.”

Wananufaisha jamii

 Mashahidi wa Yehova hunufaisha jamii, nao si tisho kwa usalama wa nchi wanamoishi. Sisi huheshimu serikali kulingana na amri hii ya Biblia:

  •   ‘Jitiisheni kwa mamlaka zilizo kubwa.’—Waroma 13:1.

  •   “Basi, mlipeni Kaisari vitu vya Kaisari, lakini Mungu vitu vya Mungu.”—Mathayo 22:21.

 Kwa hiyo, sisi hutii sheria, hulipa kodi, na kushirikiana na serikali kusaidia umma.