Kazi yetu ya kuhubiri inagharimiwa hasa kupitia michango ya hiari kutoka kwa Mashahidi wa Yehova. Hatukusanyi sadaka kwenye mikutano, na washiriki hawahitajiki kutoa fungu la kumi. (Mathayo 10:7, 8) Badala yake, masanduku ya michango yamewekwa katika mahali petu pa kukutanikia ili yeyote anayetaka kutoa mchango, afanye hivyo. Hatutangazi majina ya wanaotoa mchango.

Sababu moja inayopunguza gharama ni kwamba hatuna makasisi wanaolipwa. Isitoshe, Mashahidi hawalipwi kwenda nyumba kwa nyumba, na majengo yetu ya ibada si ya bei ghali. Michango yoyote inayopelekwa kwenye ofisi za tawi za Mashahidi wa Yehova inatumiwa kuwasaidia watu walioathiriwa na misiba ya asili, kutegemeza wamishonari na wahudumu wetu wanaosafiri, kujenga majengo ya ibada katika nchi mbalimbali, na pia kuchapisha na kusafirisha Biblia na machapisho mengi ya Kikristo.

Kila mtu hujiamulia ikiwa anataka kuchanga ili kulipia gharama katika eneo lao, kusaidia kazi yetu ya ulimwenguni pote, au kwa ajili ya gharama hizo zote. Kila kutaniko hutoa ripoti ya matumizi ya pesa kwa ukawaida ili washiriki wake wapate habari hizo.