Jionee mwenyewe mambo ambayo hutendeka ndani ya Jumba la Ufalme.