Jionee mwenyewe jinsi funzo la Biblia linavyoongozwa.