Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

 Sura ya 24

Hakuna Kitu Kinachoweza “Kututenga na Upendo wa Mungu”

Hakuna Kitu Kinachoweza “Kututenga na Upendo wa Mungu”

1. Watu wengi, kutia ndani Wakristo fulani wa kweli, wana maoni gani yenye kuvunja moyo?

JE, YEHOVA anakupenda? Baadhi ya watu wanakubali kwamba Mungu anawapenda wanadamu kwa ujumla kama andiko la Yohana 3:16 linavyosema. Lakini wanahisi hivi: ‘Mungu hawezi kamwe kunipenda mimi.’ Mara kwa mara, hata Wakristo wa kweli huenda wakawa na shaka kuhusu jambo hilo. Mtu mmoja aliyevunjika moyo alisema: “Siwezi kuamini kwamba Mungu ananijali kwa vyovyote.” Je, unahisi hivyo nyakati nyingine?

2, 3. Ni nani anayetaka tuamini kwamba Yehova hatupendi au hatuthamini, na tunawezaje kupambana na maoni hayo?

2 Shetani anataka sana tuamini kwamba Yehova Mungu hatupendi wala hatuthamini. Ni kweli kwamba mara nyingi Shetani anawashawishi watu kupitia kiburi chao na majivuno yao. (2 Wakorintho 11:3) Lakini anafurahia pia kuwafanya wanyonge wajihisi hawafai kabisa. (Yohana 7:47-49; 8:13, 44) Shetani anafanya hivyo hasa katika hizi “siku za mwisho” zenye hatari. Watu wengi leo hulelewa katika familia ambazo hazina “shauku ya kiasili.” Wengine hukutana kila siku na watu wakali, wenye ubinafsi, na wenye vichwa vigumu. (2 Timotheo 3:1-5) Huenda watu hao wakaona kwamba hawafai au hakuna yeyote anayeweza kuwapenda kwa sababu wametendewa vibaya, kubaguliwa, au kuchukiwa kwa miaka mingi.

3 Ikiwa una hisia hizo zenye kuvunja moyo, usikate tamaa. Mara kwa mara, wengi wetu hujilaumu isivyofaa. Lakini kumbuka kwamba Neno la Mungu linakusudiwa “kunyoosha mambo” na “kupindua mambo yaliyotiwa kwa nguvu sana katika mahandaki.” (2 Timotheo 3:16; 2 Wakorintho 10:4) Biblia inasema hivi: “Tutahakikishia mioyo yetu mbele yake kwa habari ya chochote kile ambacho mioyo yetu huenda ikatulaumu  katika hicho, kwa sababu Mungu ni mkubwa zaidi kuliko mioyo yetu na ajua mambo yote.” (1 Yohana 3:19, 20) Hebu tuchunguze njia nne ambazo Maandiko hutusaidia ‘kuhakikishia mioyo yetu’ kwamba Yehova anatupenda.

Yehova Anakuthamini

4, 5. Mfano wa shore ambao Yesu alitoa unaonyeshaje kwamba tuna thamani machoni pa Yehova?

4 Kwanza, Biblia inafundisha waziwazi kwamba Yehova anamthamini kila mmoja wa watumishi wake. Kwa mfano, Yesu alisema: “Je, shore wawili hawauzwi kwa sarafu ya thamani ndogo? Na bado hakuna hata mmoja wao atakayeanguka kwenye ardhi bila Baba yenu kujua. Lakini nywele zenyewe za kichwa chenu zimehesabiwa zote. Kwa hiyo msiwe na hofu: Nyinyi ni bora zaidi kuliko shore wengi.” (Mathayo 10:29-31) Maneno hayo yalimaanisha nini kwa wale waliomsikiliza Yesu katika karne ya kwanza?

“Nyinyi ni bora zaidi kuliko shore wengi”

5 Huenda tukashangaa ni kwa nini mtu anunue shore? Katika siku za Yesu, shore alikuwa ndege wa bei rahisi sana aliyenunuliwa ili kuliwa. Ona kwamba mtu aliyelipa sarafu moja ya thamani ndogo sana, alipewa shore wawili. Lakini baadaye Yesu alisema kwamba mtu aliyelipa sarafu mbili, alipewa shore watano badala ya shore wanne. Shore mmoja aliongezwa kana kwamba hakuwa na thamani yoyote. Huenda viumbe hao hawakuwa na thamani yoyote machoni pa wanadamu, lakini Muumba aliwaonaje? Yesu alisema: “Hakuna hata mmoja wao [hata yule aliyeongezwa] hupata kusahaulika mbele ya Mungu.” (Luka 12:6, 7) Sasa huenda tumeanza kuelewa alilomaanisha Yesu. Ikiwa Yehova anamthamini sana shore mmoja, vipi mwanadamu? Kama Yesu alivyoeleza, Yehova anatujua vizuri sana. Kwani, hata nywele za kichwa chetu zimehesabiwa zote!

6. Kwa nini tuna hakika kwamba Yesu hakutia chumvi aliposema kwamba nywele za kichwa chetu zimehesabiwa?

6 Je, kweli nywele zetu zimehesabiwa? Huenda wengine  wakadhani kwamba Yesu alitia chumvi. Hata hivyo, hebu fikiria tumaini la ufufuo. Ni lazima Yehova awe anatujua vizuri sana ili aweze kutuumba upya! Anatuthamini sana hivi kwamba anakumbuka kila jambo, hata chembe zetu za urithi, kumbukumbu na ujuzi wetu wa maisha yetu yote. * Kichwa cha wastani huwa na nywele 100,000 hivi, kwa hiyo kuhesabu nywele za vichwa vyetu ni jambo rahisi sana ikilinganishwa na kukumbuka mambo hayo yote.

Kwa Nini Yehova Anatuthamini?

7, 8. (a) Yehova hufurahia kuona sifa zipi anapotafuta-tafuta mioyo ya wanadamu? (b) Yehova anathamini kazi gani njema tunazofanya?

7 Pili, Biblia hutufundisha sababu zinazomfanya Yehova awathamini watumishi wake. Kwa ufupi, sifa zetu nzuri na jitihada zetu zinampendeza. Mfalme Daudi alimwambia hivi Solomoni mwanaye: “BWANA hutafuta-tafuta mioyo yote, na kuyatambua mawazo yote ya fikira.” (1 Mambo ya Nyakati 28:9) Mungu anapotafuta-tafuta mioyo ya mabilioni ya wanadamu katika ulimwengu huu wenye jeuri na uliojaa chuki, anafurahi sana kumpata mtu mwenye moyo unaopenda amani, kweli, na uadilifu. Mungu hufanya nini anapompata mtu anayempenda kwa moyo wote, anayetaka kujifunza na kuwafundisha wengine kumhusu? Yehova anatuambia kwamba yeye anawaona wale wanaowafundisha wengine kumhusu. Hata ana “kitabu cha ukumbusho” kwa ajili ya wote ‘wanaomcha BWANA, na kulitafakari jina lake.’ (Malaki 3:16) Anathamini sana sifa hizo.

8 Ni baadhi ya kazi gani njema ambazo Yehova anathamini?  Bila shaka anathamini jitihada zetu za kumwiga Mwanaye, Yesu Kristo. (1 Petro 2:21) Kazi moja muhimu ambayo Mungu anathamini ni ile ya kueneza habari njema za Ufalme wake. Twasoma hivi kwenye Waroma 10:15: “Jinsi ilivyo yenye kupendeza miguu ya wale watangazao habari njema ya mambo mema!” Huenda kwa kawaida tusiione miguu yetu duni kuwa “yenye kupendeza,” au mirembo. Lakini hapa miguu ni mfano wa jitihada za watumishi wa Yehova za kuhubiri habari njema. Jitihada hizo zote ni zenye kupendeza na zenye thamani sana machoni pake.—Mathayo 24:14; 28:19, 20.

9, 10. (a) Kwa nini tunaweza kuwa na hakika kwamba Yehova anathamini uvumilivu wetu tunapokabili magumu mbalimbali? (b) Yehova hana maoni gani yasiyofaa kuwahusu watumishi wake waaminifu?

9 Yehova anathamini pia uvumilivu wetu. (Mathayo 24:13) Kumbuka kwamba Shetani anataka umpe Yehova kisogo. Kila siku unayodumu ukiwa mwaminifu kwa Yehova unasaidia kujibu lawama za Shetani. (Mithali 27:11) Nyakati nyingine si rahisi kuvumilia. Matatizo ya afya, matatizo ya kifedha, mifadhaiko, na vipingamizi vingine vinaweza kufanya maisha  yawe magumu siku baada ya siku. Tunaweza kuvunjika moyo kwa sababu ya matumaini yasiyotimizwa. (Mithali 13:12) Yehova anathamini hata zaidi uvumilivu wetu tunapokabili majaribu hayo. Ndiyo sababu Mfalme Daudi alimwomba Yehova ahifadhi machozi yake katika “chupa” kisha akasema hivi kwa uhakika: “Je! hayamo katika kitabu chako?” (Zaburi 56:8) Naam, Yehova anathamini na kukumbuka machozi na mateso yote ambayo tunavumilia tunapoendelea kuwa waaminifu kwake. Machozi hayo ni yenye thamani machoni pake kama machozi ya Daudi.

Yehova anathamini uvumilivu wetu tunapokabili majaribu

10 Lakini mtu anayejihukumu moyoni anaweza kupuuza mambo yanayoonyesha kwamba anathaminiwa na Mungu. Huenda akajiambia hivi moyoni: ‘Lakini kuna watu wengine wengi ambao ni bora kuliko mimi. Haikosi Yehova anahuzunika sana anaponilinganisha nao!’ Yehova hawalinganishi watu; wala hashikilii mno maoni yake. (Wagalatia 6:4) Yeye husoma mioyo yetu kwa makini sana, naye huthamini sifa zozote nzuri ambazo tunazo—hata zile ndogo.

Yehova Huchunguza kwa Makini Jema na Baya

11. Tunaweza kujifunza nini kumhusu Yehova kutokana na jinsi alivyoshughulikia kisa cha Abiya?

11 Tatu, Yehova hutuchunguza kwa makini na kutafuta lililo jema. Kwa mfano, Yehova alipoagiza jamaa yote yenye kuasi ya Mfalme Yeroboamu iangamizwe, Aliamuru kwamba Abiya, mmoja wa wana wa mfalme, azikwe kwa heshima. Kwa nini? “Limeonekana ndani yake jambo lililo jema kwa BWANA, Mungu wa Israeli.” (1 Wafalme 14:1, 10-13) Basi Yehova alichunguza kwa makini moyo wa kijana huyo na kupata “jambo lililo jema.” Hata iwe jambo hilo jema lilikuwa dogo kadiri gani, Yehova aliona kwamba linafaa kuandikwa katika Neno lake. Hata alimthawabisha kwa sababu ya jambo hilo. Alimwonyesha rehema kwa kadiri ifaayo mtu huyo wa jamaa yenye kuasi.

12, 13. (a) Kisa cha Mfalme Yehoshafati kinaonyeshaje kwamba Yehova anaona sifa zetu nzuri hata tunapofanya dhambi? (b) Yehova hutendaje kama Baba mwenye upendo anapochunguza kazi na sifa zetu nzuri?

 12 Mfano mzuri zaidi unahusiana na Mfalme Yehoshafati aliyekuwa mwema. Mfalme huyo alipotenda jambo la kipumbavu, nabii wa Yehova alimwambia hivi: “Kwa ajili ya hayo ghadhabu i juu yako itokayo kwa BWANA.” Ulikuwa ujumbe wenye kuogofya kama nini! Lakini ujumbe wa Yehova haukukomea hapo. Uliendelea kusema hivi: “Walakini yameonekana mema ndani yako.” (2 Mambo ya Nyakati 19:1-3) Kwa hiyo, Yehova hakupuuza wema wa Yehoshafati kwa sababu ya hasira Yake adilifu. Yeye hakutenda kama wanadamu wasiokamilika. Tunapokasirishwa na wengine, huenda tukapuuza wema wao. Na tunapofanya dhambi, sisi huaibika, hutamauka, na kuhisi hatia hivi kwamba tunapuuza wema wetu. Hata hivyo, kumbuka kwamba Yehova anatusamehe tunapotubu na kujitahidi kabisa kutorudia dhambi zetu.

13 Yehova anapokuchunguza, anatupilia mbali dhambi hizo, kama vile mchimba-dhahabu anavyotupilia mbali changarawe zisizofaa. Vipi kazi na sifa zako nzuri? Aah, sifa hizo  ni “dhahabu” kwake kwa hivyo anazihifadhi! Je, umeona jinsi ambavyo wazazi wenye upendo wanavyotunza sana picha au kazi za shuleni za watoto wao, nyakati nyingine kwa miaka mingi sana baada ya watoto wao kuzisahau? Yehova ni Baba asiye na kifani katika kuwapenda watoto wake. Maadamu tunaendelea kuwa waaminifu kwake, hasahau kamwe kazi na sifa zetu nzuri. Kwa kweli, kwa maoni yake, kusahau kazi hizo kungekuwa kukosa uadilifu, naye hawezi kamwe kukosa uadilifu. (Waebrania 6:10) Yeye pia hutuchunguza kwa njia nyingine.

14, 15. (a) Kwa nini Yehova hapuuzi kamwe sifa zetu nzuri kwa sababu ya kutokamilika kwetu? Toa mfano. (b) Yehova atafanya nini na sifa zetu nzuri, naye anawaonaje watu wake waaminifu?

14 Yehova hazingatii kasoro zetu bali anaona hasa uwezo wetu. Kwa mfano: Watu wanaopenda sanaa hufanya yote wawezayo ili kurekebisha michoro au sanaa zilizoharibika. Mtu fulani alipofyatua risasi na kuharibu mchoro wa msanii Leonardo da Vinci wenye thamani ya dola milioni 30 za Marekani, katika Jumba la Kitaifa la Sanaa huko London, Uingereza, hakuna mtu hata mmoja aliyedokeza kwamba mchoro huo utupwe kwa sababu ulikuwa umeharibika. Kazi ya kurekebisha mchoro huo bora sana uliodumu kwa miaka 500 hivi ilianza mara moja. Kwa nini? Kwa sababu watu wanaopenda sanaa waliuthamini sana. Wewe una thamani kuliko mchoro wa chokaa na makaa sivyo? Bila shaka, una thamani sana machoni pa Mungu—haidhuru hali mbaya ya kutokamilika uliyorithi. (Zaburi 72:12-14) Yehova Mungu, Muumba stadi wa wanadamu, atafanya yote yanayohitajika ili wote wanaokubali utunzaji wake wenye upendo wawe watu wakamilifu hatimaye.—Matendo 3:21; Waroma 8:20-22.

15 Naam, Yehova huona sifa zetu nzuri ambazo huenda tusione. Na tunapomtumikia, atakuza sifa hizo nzuri mpaka hatimaye tuwe wakamilifu. Yehova anawathamini watumishi wake waaminifu na anawaona kuwa wenye kutamanika, bila kujali jinsi ambavyo ulimwengu wa Shetani umetutendea.—Hagai 2:7.

 Yehova Anatuthibitishia Upendo Wake

16. Ni uthibitisho gani bora kabisa unaoonyesha kwamba Yehova anatupenda, na twajuaje kwamba zawadi hiyo ilitolewa kwa ajili yetu?

16 Nne, Yehova anajitahidi kututhibitishia kwamba anatupenda. Hapana shaka kwamba dhabihu ya fidia ya Kristo ndiyo njia bora ya kupinga uwongo wa Shetani kwamba hatuthaminiwi wala hakuna yeyote anayeweza kutupenda. Hatupaswi kamwe kusahau kwamba maumivu ambayo Yesu alivumilia kwenye mti wa mateso kabla ya kufa, na maumivu makali zaidi ambayo Yehova alihisi alipomtazama Mwanaye mpendwa akifa ni uthibitisho wa kwamba wanatupenda. Kwa kusikitisha, watu wengi hawaamini kwamba zawadi hiyo ilitolewa kwa ajili yao. Wanajiona hawafai. Lakini, kumbuka kwamba mtume Paulo aliwanyanyasa wafuasi wa Kristo hapo awali. Hata hivyo, aliandika hivi: ‘Mwana wa Mungu alinipenda mimi na akajikabidhi mwenyewe kwa ajili yangu.’Wagalatia 1:13; 2:20.

17. Yehova anatuvuta kwake na kwa Mwanaye kwa njia zipi?

17 Yehova anatuthibitishia upendo wake kwa kumsaidia kila mmoja wetu kufaidika na dhabihu ya Kristo. Yesu alisema: “Hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa Baba, aliyenituma, amvute yeye.” (Yohana 6:44) Ndiyo, Yehova humvuta kila mmoja wetu kwa Mwanaye na kwenye tumaini la uhai udumuo milele. Jinsi gani? Yehova humvuta kila mmoja wetu kupitia kazi ya kuhubiri, na kupitia roho yake takatifu ambayo hutusaidia kuelewa na kufuata kweli za kiroho licha ya udhaifu wetu na kutokamilika kwetu. Kwa hiyo, Yehova anaweza kutuambia kama alivyoliambia taifa la Israeli: “Nimekupenda kwa upendo wa milele, ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu.”—Yeremia 31:3.

18, 19. (a) Yehova anatuonyesha upendo kupitia njia gani ya pekee sana, na tunajuaje kwamba anashughulikia jambo hilo yeye mwenyewe? (b) Neno la Mungu linatuhakikishiaje kwamba Yehova hutusikiliza kwa hisia-mwenzi?

18 Yamkini pendeleo la sala ndiyo njia ya pekee ya kufurahia upendo wa Yehova. Biblia inamsihi kila mmoja wetu ‘asali [kwa Mungu] bila kukoma.’ (1 Wathesalonike 5:17) Yeye  husikiliza. Hata anaitwa “Msikiaji wa sala.” (Zaburi 65:2, NW) Hajampa mtu mwingine yeyote, hata Mwanaye, mamlaka ya kusikiliza sala kwa niaba yake. Hebu fikiria: Muumba wa ulimwengu wote anatuhimiza tumfikie kwa sala, na kusema naye kwa uhuru. Naye husikilizaje? Je, anasikiliza tu bila hisia wala kujali? La hasha.

19 Yehova ana hisia-mwenzi. Hisia-mwenzi ni nini? Mkristo mmoja mwaminifu ambaye ni mzee kwa umri alisema: “Hisia-mwenzi ni kuhisi uchungu wako moyoni mwangu.” Je, kweli Yehova anaumizwa na uchungu wetu? Twasoma hivi kuhusu mateso ya watu wake wa taifa la Israeli: “Katika mateso yao yote yeye aliteswa.” (Isaya 63:9) Yehova hakuona tu taabu zao; bali alihisi uchungu kwa sababu ya taabu zao. Maneno ambayo Yehova aliwaambia watumishi wake yanaonyesha jinsi anavyohisi: “Anayewagusa nyinyi anagusa mboni ya jicho langu.” * (Zekaria 2:8, BHN) Mtu huhisi maumivu makali sana anapoguswa mboni ya jicho. Ndiyo, Yehova anahisi uchungu kwa ajili yetu. Tunapoteseka, anateseka pia.

20. Tunapaswa kuepuka maoni gani yasiyofaa kupatana na shauri la Waroma 12:3?

20 Mkristo mwenye usawaziko hapaswi kamwe kutumia uthibitisho huo wa upendo na staha ya Mungu kuwa udhuru wa kujivuna au kujiona kuwa bora. Mtume Paulo aliandika hivi: “Kupitia fadhili isiyostahiliwa niliyopewa naambia kila mtu huko miongoni mwenu asijifikirie mwenyewe zaidi kuliko ilivyo lazima kufikiri; bali afikiri ili awe na akili timamu, kila mmoja kama vile Mungu amemgawia kipimo cha imani.” (Waroma 12:3) Tafsiri nyingine inasema hivi: “Ninamwambia kila mmoja wenu asijikadirie zaidi kuliko alivyo kikweli, lakini  ajikadirie kwa kiasi.” (A Translation in the Language of the People, ya Charles B. Williams) Kwa hiyo, tunapofurahia kabisa upendo mchangamfu wa Baba yetu wa mbinguni, na tuwe wenye kiasi na kukumbuka kwamba hatustahili upendo wa Mungu kwa sababu ya jitihada zetu.—Luka 17:10.

21. Tunapaswa kuendelea kukataa kabisa uwongo gani wa Shetani, na tunahitaji kuendelea kujihakikishia mioyoni mwetu ukweli gani ulio katika Biblia?

21 Kila mmoja wetu na afanye yote awezayo kukataa katakata uwongo wote wa Shetani, hata uwongo kwamba hatufai au hatuwezi kupendwa. Ikiwa hali zilizokupata maishani zimekufunza ujione huwezi kamwe kunufaishwa na upendo mwingi wa Mungu, au kuona kazi zako nzuri kuwa duni mno hivi kwamba Yehova hawezi kuziona, au dhambi zako kuwa nyingi mno zisiweze kufunikwa na kifo cha Mwanaye mpendwa, umefunzwa uwongo mtupu. Kataa katakata uwongo huo kwa moyo wako wote! Na tuendelee kujihakikishia mioyoni mwetu ukweli wa maneno ya Paulo: “Nasadiki kwamba wala kifo wala uhai wala malaika wala serikali wala mambo yaliyo hapa sasa wala mambo yatakayokuja wala nguvu wala kimo wala kina wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu.”—Waroma 8:38, 39.

^ fu. 6 Mara nyingi Biblia huhusianisha tumaini la ufufuo na kumbukumbu la Yehova. Yobu aliyekuwa mwaminifu alimwambia Yehova hivi: “Laiti . . . ungeniandikia muda ulioamriwa, na kunikumbuka!” (Ayubu 14:13) Yesu alisema kwamba “wote wale waliomo ndani ya makaburi ya ukumbusho” watafufuliwa. Hilo ni kweli kwa sababu Yehova anawakumbuka kabisa wafu ambao anakusudia kuwafufua.—Yohana 5:28, 29.

^ fu. 19 Tafsiri fulani zinadokeza kwamba mtu anayegusa watu wa Mungu hagusi jicho la Mungu, bali anagusa jicho lake mwenyewe au jicho la Israeli. Kosa hilo lilitokana na waandishi fulani ambao walidhani kwamba andiko hilo halimheshimu Mungu na hivyo wakalibadili. Jitihada zao zilizopotoka zilificha wingi wa hisia-mwenzi za Yehova.