Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

 Sura ya 9

“Kristo Ni Nguvu ya Mungu”

“Kristo Ni Nguvu ya Mungu”

1-3. (a) Wanafunzi walipatwa na tukio gani lenye kutisha katika Bahari ya Galilaya, na Yesu alifanya nini? (b) Kwa nini inafaa kusema kwamba “Kristo ni nguvu ya Mungu”?

WANAFUNZI waliogopa sana. Dhoruba ilizuka ghafula walipokuwa wakivuka Bahari ya Galilaya kwa mashua. Hapana shaka kwamba walizoea kuona dhoruba katika bahari hiyo, kwa sababu baadhi yao walikuwa wavuvi hodari sana. * (Mathayo 4:18, 19) Lakini hiyo ilikuwa “dhoruba kubwa ya upepo wenye nguvu nyingi.” Bahari ilichafuka kwa sababu ya dhoruba hiyo. Wanaume hao walijikakamua sana kuongoza mashua, lakini dhoruba ilikuwa kali sana. Mawimbi makubwa yalikuwa ‘yanapiga kwa nguvu ndani ya mashua,’ hata ikaanza kujaa maji. Kujapokuwa na vurugu hiyo, Yesu alikuwa amelala usingizi katika tezi, akiwa amechoka baada ya kuwafundisha watu siku nzima. Huku wakiogopa kufa, wanafunzi walimwamsha na kumsihi hivi: “Bwana, tuokoe, tuko karibu kuangamia!”—Marko 4:35-38; Mathayo 8:23-25.

2 Yesu hakuogopa. Kwa ujasiri, aliukemea upepo na bahari: “Usu! Nyamaa!” Mara moja, upepo na bahari vikatii—dhoruba ikakoma, mawimbi yakatulia tuli, “kukawa shwari kubwa.” Wanafunzi wakahisi hofu isiyo ya kawaida. Wakanong’onezana: “Ni binadamu wa namna gani huyu?” Kwa kweli, ni mwanadamu gani angeweza kuukemea upepo na bahari kana kwamba anamkemea mtoto mtukutu?—Marko 4:39-41; Mathayo 8:26, 27.

 Lakini Yesu hakuwa mwanadamu wa kawaida. Yehova alidhihirisha nguvu zake kupitia Yesu, naye Yesu alizitumia kwa njia za pekee sana. Mtume Paulo aliyepuliziwa alisema kwa kufaa kwamba “Kristo ni nguvu ya Mungu.” (1 Wakorintho 1:24) Mungu anaonyeshaje nguvu zake kupitia Yesu? Na jinsi Yesu anavyotumia nguvu hizo kunaweza kuwa na matokeo gani maishani mwetu?

Nguvu za Mwana Mzaliwa-Pekee wa Mungu

4, 5. (a) Yehova alimpa Mwana wake mzaliwa-pekee nguvu na mamlaka ya kufanya nini? (b) Mwana huyo angetumia nini kutimiza makusudi ya uumbaji ya Baba yake?

4 Fikiria nguvu alizokuwa nazo Yesu kabla hajawa mwanadamu. Yehova alitumia “nguvu zake za milele” alipomwumba Mwana wake mzaliwa-pekee, ambaye alikuja kuitwa Yesu Kristo. (Waroma 1:20; Wakolosai 1:15) Baadaye, Yehova alimpa Mwana huyo mamlaka na nguvu nyingi sana. Alimpa kazi ya kutimiza makusudi Yake ya uumbaji. Biblia yasema hivi kumhusu Mwana huyo: “Vitu vyote vilikuja kuwako kupitia yeye, na bila yeye hata kitu kimoja hakikuja kuwako.”—Yohana 1:3.

5 Hatuwezi kufahamu kikamili uzito wa kazi hiyo. Hebu wazia nguvu zinazohitajiwa kuumba mamilioni ya malaika wenye uwezo, mabilioni ya makundi ya nyota, dunia na viumbe wote waliomo. Mwana mzaliwa-pekee alifanya kazi hizo kwa kutumia roho takatifu ya Mungu ambayo ni nguvu isiyo na kifani katika ulimwengu mzima. Mwana huyo alifurahia kuwa Stadi wa Kazi, na alitumiwa na Yehova kuumba vitu vingine vyote.—Mithali 8:22-31.

6. Baada ya kufa na kufufuliwa, Yesu alipewa nguvu na mamlaka gani?

6 Je, Mwana huyo mzaliwa-pekee angeweza kupewa nguvu na mamlaka zaidi? Yesu alisema hivi baada ya kufa na kufufuliwa: “Nimepewa mamlaka yote mbinguni na juu ya dunia.” (Mathayo 28:18) Naam, Yesu alikuwa amepewa uwezo  na haki ya kutawala ulimwengu mzima. Akiwa “Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana,” amepewa mamlaka ya kufanya “serikali yote na mamlaka yote na nguvu”—zinazoonekana na zile zisizoonekana—ambazo zinampinga Baba yake “kuwa si kitu.” (Ufunuo 19:16; 1 Wakorintho 15:24-26) ‘Vitu vyote vilitiishwa chini ya’ Yesu, ila Yehova Mungu mwenyewe.—Waebrania 2:8; 1 Wakorintho 15:27.

7. Kwa nini tunaweza kuwa na hakika kwamba Yesu hatatumia vibaya kamwe nguvu ambazo Yehova amempa?

7 Je, tuwe na wasiwasi kwamba huenda Yesu akatumia nguvu zake vibaya? La hasha! Yesu anampenda sana Baba yake na hawezi kamwe kutenda jambo lolote lisilompendeza. (Yohana 8:29; 14:31) Yesu anajua vizuri kwamba Yehova hatumii vibaya nguvu na uweza wake. Yesu ameona kwamba Yehova hutafuta fursa za ‘kujionyesha mwenye nguvu kwa ajili ya hao, waliokamilika moyo kuelekea kwake.’ (2 Mambo ya Nyakati 16:9) Bila shaka, Yesu anawapenda wanadamu kama Baba yake, kwa hiyo tunaweza kuwa na hakika kwamba sikuzote Yesu atatumia nguvu zake kwa faida yetu. (Yohana 13:1) Yesu hajapata kamwe kutumia nguvu zake vibaya. Hebu tuone nguvu alizokuwa nazo alipokuwa duniani na jinsi alivyozitumia.

“Mwenye Nguvu Katika . . . Neno”

8. Baada ya kutiwa mafuta, Yesu alipewa nguvu za kufanya nini, naye alitumiaje nguvu zake?

8 Yesu hakufanya miujiza huko Nazareti alipokuwa mvulana. Lakini hali ilibadilika alipobatizwa mwaka wa 29 W.K., akiwa na umri wa miaka 30 hivi. (Luka 3:21-23) Biblia yatuambia hivi: ‘Mungu alimtia mafuta kwa roho takatifu na nguvu, naye akaenda akipita katika nchi akitenda mema na kuwaponya wote wale walioonewa na Ibilisi.’ (Matendo 10:38) Bila shaka, maneno “akitenda mema” yanaonyesha kwamba alitumia nguvu zake ifaavyo. Baada ya kutiwa mafuta, ‘akawa nabii mwenye nguvu katika kazi na neno.’—Luka 24:19.

9-11. (a) Mara nyingi Yesu alifundisha wapi, na alikabili tatizo gani? (b) Kwa nini umati wa watu ulistaajabia njia ya Yesu ya kufundisha?

 9 Yesu alikuwa mwenye nguvu katika neno jinsi gani? Mara nyingi alifundisha nje—kando ya ziwa, milimani, mitaani, na pia masokoni. (Marko 6:53-56; Luka 5:1-3; 13:26) Wale waliomsikiliza walikuwa huru kuondoka iwapo maneno yake hayakuwapendeza. Wasikilizaji waliothamini mafundisho ya Yesu waliweza tu kuyahifadhi mafundisho hayo katika akili na mioyo yao kwa sababu hawakuwa na vitabu. Basi ilimbidi Yesu afundishe kwa njia yenye kugusa moyo sana, iliyo wazi na yenye kueleweka kwa urahisi. Lakini hilo halikuwa tatizo kwa Yesu. Hebu fikiria Mahubiri yake ya Mlimani.

10 Asubuhi moja mapema mwaka wa 31 W.K., umati wa watu ulikusanyika mlimani karibu na Bahari ya Galilaya. Baadhi yao walikuwa wametoka Yudea na Yerusalemu, umbali wa kilometa 100 hadi 110. Wengine walikuwa wametoka upande wa kaskazini katika mwambao wa pwani wa Tiro na Sidoni. Wagonjwa wengi walimkaribia Yesu na kumgusa, naye aliwaponya wote. Baada ya kuwaponya wagonjwa wote, alianza kufundisha. (Luka 6:17-19) Alipomaliza kuwafundisha, walistaajabia mambo waliyosikia. Kwa nini?

11 Miaka mingi baadaye, mmojawapo wa wale waliosikia mahubiri hayo aliandika hivi: “Umati ulishangaa juu ya njia yake ya kufundisha; kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye mamlaka.” (Mathayo 7:28, 29) Waliweza kuhisi kwamba Yesu alizungumza kwa mamlaka. Alimwakilisha Mungu, na mafundisho yake yalitegemea Neno la Mungu. (Yohana 7:16) Yesu aliwafundisha kwa maneno yaliyoeleweka, aliwasadikisha, na kutoa sababu zisizoweza kupingwa. Alikazia mambo muhimu na kufikia mioyo ya wasikilizaji wake. Aliwafundisha jinsi ya kupata furaha, jinsi ya  kusali, jinsi ya kutafuta Ufalme wa Mungu, na jinsi ya kuwa na wakati ujao salama. (Mathayo 5:3–7:27) Maneno yake yalichochea mioyo ya wale waliokuwa na njaa ya kweli na uadilifu. Watu hao walikuwa tayari ‘kujikana’ wenyewe na kuacha kila kitu ili wamfuate. (Mathayo 16:24; Luka 5:10, 11) Huo ni uthibitisho ulioje wa nguvu za maneno ya Yesu!

“Mwenye Nguvu Katika Kazi”

12, 13. Yesu alikuwa “mwenye nguvu katika kazi” jinsi gani, naye alifanya miujiza gani mbalimbali?

12 Yesu alikuwa pia “mwenye nguvu katika kazi.” (Luka 24:19) Vitabu vya Injili vinataja zaidi ya miujiza 30 hususa aliyofanya—kwa “nguvu ya Yehova.” * (Luka 5:17) Miujiza ya Yesu ilifaidi maelfu ya watu. Katika miujiza miwili peke yake—alipolisha wanaume 5,000 na baadaye wanaume 4,000, “bila kuhesabu wanawake na watoto wachanga”—yaelekea alilisha jumla ya watu wapatao 20,000!—Mathayo 14:13-21; 15:32-38.

“Wakamwona Yesu akitembea juu ya bahari”

13 Yesu alifanya miujiza mbalimbali. Alikuwa na mamlaka ya kudhibiti roho waovu—aliwafukuza kwa urahisi sana. (Luka 9:37-43) Alikuwa na mamlaka juu ya vitu vya asili—aligeuza maji yakawa divai. (Yohana 2:1-11) Wanafunzi wake walishangaa walipomwona akitembea juu ya Bahari ya Galilaya yenye upepo mkali. (Yohana 6:18, 19) Alikuwa na uwezo wa kuponya ulemavu, magonjwa ya kudumu, na magonjwa ya kufisha. (Marko 3:1-5; Yohana 4:46-54) Aliponya kwa njia mbalimbali. Watu kadhaa waliponywa wakiwa mbali, ilhali aliwaponya wengine kwa kwa kuwagusa. (Mathayo 8:2, 3, 5-13) Baadhi ya watu waliponywa mara moja, wengine waliponywa hatua kwa hatua.—Marko 8:22-25; Luka 8:43, 44.

14. Yesu alionyesha kwamba alikuwa na nguvu za kufufua katika hali gani mbalimbali?

 14 Yesu alikuwa na nguvu za pekee sana za kufufua wafu. Biblia inaonyesha kwamba alifufua wafu watatu. Alimfufua binti mwenye umri wa miaka 12 na kumrudisha kwa wazazi wake, alimfufua mwana-pekee wa mjane, na akamfufua ndugu mpendwa wa dada fulani. (Luka 7:11-15; 8:49-56; Yohana 11:38-44) Yesu aliweza kumfufua mtu katika hali zozote. Alimfufua yule msichana mwenye umri wa miaka 12 muda mfupi baada ya kufa. Alimfufua mwana wa mjane kutoka kwenye machela, siku ileile aliyokufa. Naye Lazaro alifufuliwa na Yesu baada ya kukaa siku nne kaburini.

Alitumia Nguvu kwa Busara, kwa Huruma na Bila Ubinafsi

15, 16. Kuna ushuhuda gani kwamba Yesu hakutumia nguvu zake kwa ubinafsi?

15 Hebu wazia jinsi ambavyo mtawala asiyekamilika angeweza kuwakandamiza watu kama angepewa nguvu za Yesu. Lakini Yesu hakuwa na dhambi. (1 Petro 2:22) Hakujiruhusu kuathiriwa na ubinafsi, tamaa ya makuu, na pupa ambayo huwafanya wanadamu wasiokamilika wenye mamlaka wawakandamize wengine.

16 Yesu hakutumia nguvu zake kwa ubinafsi ili kujifaidi. Alipohisi njaa, alikataa kugeuza mawe yawe mkate. (Mathayo 4:1-4) Yesu hakuwa na mali nyingi. Hiyo inaonyesha kwamba hakutumia nguvu zake ili kujitajirisha. (Mathayo 8:20) Kuna mambo mengine yanayothibitisha kwamba hakufanya miujiza kwa sababu ya ubinafsi. Alipofanya miujiza, alijidhabihu kwa kadiri fulani. Nguvu zilimtoka alipowaponya wagonjwa. Alihisi nguvu zikimtoka hata alipomponya mtu mmoja tu. (Marko 5:25-34) Na bado aliruhusu umati wa watu umguse, naye akawaponya. (Luka 6:19) Alionyesha roho isiyo ya ubinafsi kama nini!

17. Yesu alitumiaje nguvu zake kwa busara?

 17 Yesu alitumia nguvu zake kwa busara. Hakufanya miujiza ili kujionyesha tu au kuwastaajabisha watu bila kusudi lolote. (Mathayo 4:5-7) Alikataa kufanya ishara ili kumfurahisha Herode mwenye nia mbaya. (Luka 23:8, 9) Badala ya kutangaza nguvu zake, mara nyingi Yesu aliwaagiza wale aliowaponya wasimwambie mtu yeyote. (Marko 5:43; 7:36) Hakutaka watu wamjue kupitia uvumi wenye kusisimua.—Mathayo 12:15-19.

18-20. (a) Yesu alionyesha sifa zipi alipotumia nguvu zake? (b) Wahisije kuhusu jinsi ambavyo Yesu alimponya mtu fulani aliyekuwa kiziwi?

18 Huyo Yesu mwenye nguvu sana, alikuwa tofauti kabisa na watawala ambao wamekuwa wakitumia nguvu zao bila kujali mahitaji na kuteseka kwa wengine. Yesu aliwajali watu. Alisikitika sana alipowaona watu wakiteseka hivi kwamba alichochewa kukomesha mateso yao. (Mathayo 14:14) Alijali hisia zao na mahitaji yao, kwa hiyo, alitumia nguvu zake kwa upendo. Kisa kimoja chenye kugusa moyo kinasimuliwa kwenye Marko 7:31-37.

19 Pindi hiyo, umati mkubwa ulimfikia Yesu na kumletea wagonjwa wengi, naye akawaponya wote. (Mathayo 15:29, 30) Lakini Yesu alimshughulikia mtu mmoja kwa njia ya pekee sana. Mtu huyo alikuwa kiziwi asiyeweza kuongea. Yaelekea Yesu alitambua wasiwasi au aibu ya mtu huyo. Hivyo kwa kuonyesha kwamba anamjali, Yesu alimpeleka faraghani, mbali na umati. Kisha Yesu akamwonyesha ishara fulani ili kumjulisha jambo ambalo alitaka kufanya. Alitia “vidole vyake ndani ya masikio ya yule mtu na, baada ya kutema mate, akamgusa ulimi wake.” * (Marko 7:33) Halafu,  Yesu akatazama juu mbinguni na kutweta kwa sala. Ni kana kwamba alikuwa akimwambia mtu huyo, ‘Muujiza ninaotaka kukufanyia unategemea nguvu za Mungu.’ Hatimaye, Yesu akasema: “Funguka.” (Marko 7:34) Basi, akayaponya masikio yake, kisha mtu huyo akaanza kuongea kama kawaida.

20 Inagusa moyo kama nini kujua kwamba Yesu alijali hisia za wagonjwa hata ingawa aliwaponya kwa nguvu za Mungu! Je, si jambo lenye kutia moyo kujua kwamba Yehova amemchagua Mtawala mwenye kujali na mwenye huruma jinsi hiyo ili awe mtawala wa Ufalme wake wa Kimesiya?

Miujiza Ilionyesha Baraka Zitakazokuja

21, 22. (a) Miujiza ya Yesu ilionyesha nini? (b) Kwa kuwa Yesu anaweza kudhibiti nguvu za asili, tunaweza kutarajia nini wakati wa utawala wa Ufalme wake?

21 Miujiza ambayo Yesu alifanya duniani ilionyesha kwamba baraka nyingi ajabu zitaletwa na Ufalme wake. Katika ulimwengu mpya wa Mungu, Yesu atafanya tena miujiza—lakini ulimwenguni pote! Hebu chunguza baadhi ya mataraja yenye kufurahisha ya wakati ujao.

22 Yesu atarudisha uhusiano mzuri kati ya viumbe na mazingira. Kumbuka kwamba alionyesha uwezo wake wa kudhibiti nguvu za asili kwa kutuliza dhoruba kali. Basi, hapana shaka kwamba wakati wa utawala wa Ufalme wa Kristo, wanadamu hawatahitaji kuogopa vimbunga, matetemeko ya ardhi, volkeno, au misiba mingine ya asili. Kwa kuwa Yesu ni Stadi wa Kazi aliyetumiwa na Yehova kuumba dunia na viumbe wote, anaelewa kabisa maumbile ya dunia. Anajua jinsi ya kutumia ifaavyo rasilimali za dunia. Wakati wa utawala wake, dunia nzima itakuwa Paradiso.—Luka 23:43.

23. Akiwa Mfalme, Yesu atatoshelezaje mahitaji ya wanadamu?

23 Vipi mahitaji ya wanadamu? Uwezo wa Yesu wa kulisha maelfu ya watu kwa vyakula vichache tu unatuhakikishia kwamba utawala wake utakomesha kabisa njaa. Kwa  kweli, njaa itakoma milele kwa sababu kila mtu atakuwa na chakula cha kutosha. (Zaburi 72:16) Uwezo wa Yesu wa kuponya waonyesha kwamba wagonjwa, vipofu, viziwi, na walemavu hawatakuwa wagonjwa tena kamwe. (Isaya 33:24; 35:5, 6) Uwezo wake wa kufufua wafu unatuhakikishia kwamba akiwa Mfalme wa mbinguni ana nguvu za kufufua mamilioni ya watu ambao Baba yake anawakumbuka.—Yohana 5:28, 29.

24. Tunapotafakari juu ya nguvu za Yesu, tukumbuke nini, na kwa nini?

24 Tunapotafakari juu ya nguvu za Yesu, tukumbuke kwamba Mwana huyo humwiga kikamili Baba yake. (Yohana 14:9) Kwa hivyo, jinsi Yesu anavyotumia nguvu zake kunatuonyesha waziwazi jinsi Yehova anavyotumia nguvu zake. Kwa mfano, fikiria jinsi ambavyo Yesu alimponya kwa fadhili mtu fulani mwenye ukoma. Yesu alimsikitikia mtu huyo, akamgusa na kusema: “Mimi nataka.” (Marko 1:40-42) Kupitia masimulizi kama hayo, ni kana kwamba Yehova anasema, ‘Hivyo ndivyo ninavyotumia nguvu zangu!’ Je, wewe huchochewi kumsifu Mungu wetu mweza yote na kushukuru kwa sababu anatumia nguvu zake kwa upendo?

^ fu. 1 Bahari ya Galilaya hupata dhoruba za ghafula mara nyingi. Kwa sababu bahari hiyo iko chini sana (meta 200 chini ya usawa wa bahari), eneo hilo lina joto kuliko maeneo ya karibu, kwa hiyo, hali ya hewa hubadilika ghafula. Pepo kali sana huvuma kwenye Bonde la Yordani kutoka kwenye Mlima Hermoni ulio upande wa kaskazini. Dhoruba kali inaweza kutokea ghafula na kuvuruga bahari.

^ fu. 12 Isitoshe, nyakati nyingine Vitabu vya Injili hutaja miujiza mingi kwa ujumla. Kwa mfano, pindi moja “jiji lote” lilikuja kumwona, naye akaponya wagonjwa “wengi.”—Marko 1:32-34.

^ fu. 19 Kutema mate kulikuwa njia au ishara ya kuponya iliyokubaliwa na Wayahudi na Wasio Wayahudi. Na maandishi ya marabi yanataja tiba ya kutumia mate. Huenda Yesu alitema mate ili kumjulisha mtu huyo kwamba alitaka kumponya. Vyovyote iwavyo, Yesu hakuwa akitumia mate yake kama dawa ya asili.