Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

SOMO LA 11

Kanuni za Biblia Zinatunufaishaje?

Kanuni za Biblia Zinatunufaishaje?

1. Kwa nini tunahitaji mwongozo?

Kanuni za Biblia zinawezaje kutusaidia kuheshimu uhai?​—ZABURI 36:9.

Muumba wetu ana hekima kuliko sisi. Anatujali kama Baba mwenye upendo. Pia, hakukusudia tujitegemee. (Yeremia 10:23) Kwa hiyo, kama vile mtoto anavyohitaji mwongozo kutoka kwa wazazi wake, sote tunahitaji mwongozo kutoka kwa Mungu. (Isaya 48:17, 18) Kanuni za Biblia zinatoa mwongozo ambao ni zawadi kutoka kwa Mungu.​—Soma 2 Timotheo 3:16.

Sheria na kanuni za Yehova hutufundisha njia bora ya maisha sasa na kutuonyesha jinsi tunavyoweza kupata baraka za milele wakati ujao. Kwa kuwa Mungu ndiye aliyetuumba, tunapaswa kufuata mwongozo wake.​—Soma Zaburi 19:7, 11; Ufunuo 4:11.

2. Kanuni za Biblia ni nini?

Kanuni za Biblia ni kweli za msingi. Kwa upande mwingine, sheria hutumika katika hali fulani hususa. (Kumbukumbu la Torati 22:8) Tunapaswa kutumia uwezo wetu wa kufikiri ili kujua jinsi kanuni fulani inavyoweza kutumika katika hali fulani hususa. (Methali 2:10-12) Kwa mfano, Biblia inatufundisha kwamba uhai ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kanuni hiyo ya msingi inaweza kutuongoza tunapokuwa kazini, nyumbani, na tunaposafiri. Inatusaidia kuwa waangalifu tusihatarishe uhai wetu au wa wengine.​—Soma Matendo 17:28.

3. Ni kanuni gani mbili zilizo za msingi?

Yesu alizungumzia kanuni mbili zilizo muhimu sana. Ya kwanza inafunua kusudi la uhai wa mwanadamu, yaani, kumjua Mungu, kumpenda, na kumtumikia kwa uaminifu. Kanuni hiyo ya kwanza inapaswa kuzingatiwa kila mara tunapofanya maamuzi. (Methali 3:6) Wale wanaoitumia kanuni hiyo wanakuwa rafiki za Mungu, nao hupata furaha ya kweli na tumaini la uzima wa milele.​—Soma Mathayo 22:36-38.

Kanuni ya pili inaweza kutusaidia kuwa na uhusiano wenye amani pamoja na wengine. (1 Wakorintho 13:4-7) Kuitumia kanuni hiyo ya pili hutia ndani kuiga jinsi Mungu anavyowatendea watu.​—Soma Mathayo 7:12; 22:39, 40.

4. Kanuni za Biblia zinatunufaishaje?

Kanuni za Biblia husaidia familia kuwa na muungano wenye upendo. (Wakolosai 3:12-14) Pia, familia hulindwa na kanuni nyingine inayopatikana katika Neno la Mungu, ya kwamba, ndoa inapaswa kudumu.​—Soma Mwanzo 2:24.

Kwa kufuata mafundisho ya Biblia, tunalindwa kimwili na kihisia. Kwa mfano, kwa kawaida waajiri hupendezwa na wafanyakazi wanaoongozwa na kanuni za Biblia, ambao ni wanyoofu na wenye bidii. (Methali 10:4, 26; Waebrania 13:18) Vilevile, Neno la Mungu linatufundisha kuridhika na vitu vya lazima maishani, na kuthamini urafiki pamoja na Mungu kuliko vitu vya kimwili.​—Soma Mathayo 6:24, 25, 33; 1 Timotheo 6:8-10.

Kutumia kanuni za Biblia kunaweza kulinda afya zetu. (Methali 14:30; 22:24, 25) Kwa mfano, kufuata sheria ya Mungu inayokataza ulevi kunatulinda dhidi ya magonjwa yanayohatarisha uhai na aksidenti. (Methali 23:20) Yehova huturuhusu kunywa vileo kwa kiasi (Zaburi 104:15; 1 Wakorintho 6:10) Kanuni za Mungu hututahadharisha tuwe waangalifu kuhusu matendo, na mawazo yetu pia. (Zaburi 119:97-100) Hata hivyo, Wakristo wa kweli hawaheshimu kanuni za Mungu kwa sababu tu wananufaika wenyewe. Wanafanya hivyo ili kumheshimu Yehova.​—Soma Mathayo 5:14-16.