Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

SOMO LA 54

Yehova Alimwonyesha Yona Subira

Yehova Alimwonyesha Yona Subira

Watu katika jiji la Ashuru lililoitwa Ninawi walikuwa waovu. Yehova alimwambia nabii Yona aende Ninawi akawaonye kwamba wanapaswa kubadilika. Lakini Yona akakimbia kuelekea upande mwingine. Akaingia katika meli iliyokuwa ikielekea Tarshishi na kuanza safari.

Meli hiyo ilipokuwa baharini, dhoruba kali ikaanza kuvuma, nao mabaharia wakaogopa sana. Wakasali kwa miungu yao na kuuliza: ‘Kwa nini hali hii inatokea?’ Mwishowe, Yona akawaambia hivi: ‘Mimi ndiye ninayepaswa kulaumiwa. Ninakimbia ili nisifanye kile ambacho Yehova aliniambia nifanye. Nitupeni baharini, na bahari itatulia.’ Mabaharia hawakutaka kumtupa Yona baharini, lakini akasisitiza wamtupe. Walipomtupa baharini, dhoruba ikatulia.

Yona alifikiri kwamba atakufa. Alipokuwa akizama zaidi na zaidi, akasali kwa Yehova. Kisha Yehova akamtuma samaki mkubwa sana. Samaki huyo akammeza Yona, lakini hakumuua. Akiwa ndani ya samaki huyo, Yona alisali hivi: ‘Ninaahidi kwamba sikuzote nitakutii.’ Yehova akamlinda Yona ndani ya samaki huyo kwa siku tatu, kisha akamfanya samaki huyo amtapike kwenye nchi kavu.

Kwa kuwa Yehova alikuwa amemwokoa Yona, je, hilo lilimaanisha kwamba hakuhitaji kwenda Ninawi? La. Kwa mara nyingine Yehova akamwambia Yona aende Ninawi. Pindi hii Yona alitii. Alienda na kuwaambia watu hao waovu hivi: ‘Baada ya siku 40, Ninawi litaangamizwa.’ Lakini jambo lisilotazamiwa likatokea. Watu wa Ninawi wakasikiliza na kubadili maisha yao. Mfalme wa Ninawi akawaambia watu wake hivi: ‘Mwiteni Mungu, na mtubu. Labda atabadili mawazo yake na hatatuangamiza.’ Yehova alipoona kwamba watu walikuwa wametubu, hakuliangamiza jiji la Ninawi.

Yona akakasirika kwamba jiji hilo halikuwa limeangamizwa. Hebu fikiria: Yehova alikuwa amemwonyesha Yona subira na rehema, lakini Yona hakutaka kuwaonyesha rehema watu wa Ninawi. Badala yake, akaketi nje ya jiji chini ya kivuli cha mtango na kununa. Kisha mmea huo ukafa, naye Yona akakasirika. Kwa hiyo, Yehova akamwambia hivi: ‘Unaupenda mmea huu kuliko unavyowapenda watu wa Ninawi. Mimi niliwaonyesha rehema, nao wakaokoka.’ Alikuwa akimfundisha nini? Watu wa Ninawi ni muhimu kuliko mmea wowote ule.

“Yehova . . . ni mwenye subira kwenu kwa sababu hataki yeyote aangamizwe bali hutaka wote wafikie toba.”​—2 Petro 3:9