Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

SOMO LA 37

Yehova Azungumza na Samweli

Yehova Azungumza na Samweli

Kuhani Mkuu Eli alikuwa na wana wawili ambao walitumikia wakiwa makuhani katika maskani. Mmoja aliitwa Hofni na mwingine Finehasi. Hawakutii amri za Yehova, na waliwatendea watu vibaya. Waisraeli walipokuja kumtolea Yehova dhabihu, Hofni na Finehasi walijichukulia nyama bora. Eli alipata habari kuhusu yale ambayo wanawe walikuwa wakifanya, lakini hakuchukua hatua yoyote. Je, Yehova angeruhusu hali hiyo iendelee?

Ingawa Samweli alikuwa na umri mdogo kuliko Hofni na Finehasi, hakuwaiga. Yehova alipendezwa na Samweli. Usiku mmoja, Samweli akiwa amelala alisikia akiitwa. Aliamka, akakimbia kwa Eli na kumwambia: ‘Mimi hapa!’ Hata hivyo, Eli akamwambia: ‘Sikukuita. Rudi ukalale.’ Samweli akarudi kulala. Kisha, akasikia akiitwa tena. Samweli alipoitwa mara ya tatu, Eli alitambua kwamba Yehova ndiye alikuwa akimwita. Alimwambia Samweli kwamba akiitwa tena ajibu hivi: ‘Naam, Yehova. Mtumishi wako anakusikiliza.’

Samweli alirudi tena kulala. Kisha, akasikia sauti ikiita: ‘Samweli! Samweli!’ Akajibu na kusema: ‘Naam, mtumishi wako anakusikiliza.’ Yehova akasema hivi: ‘Mwambie Eli kwamba nitamwadhibu yeye na familia yake. Anajua kwamba wanawe wanafanya mambo mabaya kwenye maskani yangu, lakini hajachukua hatua yoyote.’ Asubuhi iliyofuata, Samweli alifungua malango ya maskani kama ilivyokuwa kawaida yake. Hata hivyo, alikuwa anaogopa kumweleza kuhani mkuu mambo ambayo Yehova alimwambia. Lakini Eli alimwita na kumuuliza: ‘Mwanangu, Yehova alikwambia nini? Nieleze mambo yote.’ Ndipo Samweli akamweleza kila kitu.

Kadiri alivyoendelea kukua, Yehova aliendelea kuwa pamoja na Samweli. Kutoka mwisho mmoja wa nchi hadi ule mwingine, Waisraeli walijua kwamba Yehova amemchagua Samweli kuwa nabii na mwamuzi.

“Basi, mkumbuke Muumba wako Mtukufu katika siku za ujana wako.”​—Mhubiri 12:1