Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

SOMO LA 24

Walivunja Ahadi Yao

Walivunja Ahadi Yao

Ndipo Yehova akamwambia Musa hivi: ‘Njoo kwangu juu mlimani. Nitaandika sheria yangu juu ya mabamba ya mawe halafu nitakupa.’ Musa akapanda juu mlimani na kukaa huko kwa siku 40. Alipokuwa huko, Yehova akaandika zile Amri Kumi juu ya mabamba mawili ya mawe na kumpa Musa mabamba hayo.

Baada ya muda, Waisraeli wakafikiri kwamba Musa alikuwa amewaacha. Wakamwambia Haruni hivi: ‘Tunataka mtu wa kutuongoza. Tutengenezee mungu!’ Haruni akasema: ‘Nipeni dhahabu yenu.’ Akaiyeyusha dhahabu na kuifanya kuwa sanamu ya ndama. Watu wakasema hivi: ‘Huyu ndiye Mungu aliyetutoa Misri.’ Wakaanza kuabudu ndama huyo wa dhahabu na wakafanya sherehe. Je, hilo lilikuwa kosa? Ndiyo, kwa kuwa watu hao walikuwa wameahidi kumtumikia Yehova peke yake. Lakini sasa walikuwa wanavunja ahadi yao.

Yehova aliona kilichokuwa kikitendeka, naye akamwambia Musa hivi: ‘Shuka urudi kwa watu. Wameacha kunitii na wanaabudu mungu wa uwongo.’ Musa akashuka haraka kutoka mlimani, akiwa amebeba yale mabamba mawili.

Alipoikaribia kambi, Musa akawasikia watu wakiimba. Kisha akawaona wakicheza dansi na kuiinamia sanamu ya ndama. Musa akakasirika sana. Akatupa yale mabamba mawili chini, nayo yakavunjika vipande-vipande. Akaiharibu sanamu hiyo mara moja. Kisha akamuuliza Haruni hivi: ‘Watu hawa walikuambia nini ili ukubali kufanya jambo hili baya?’ Haruni akasema: ‘Usikasirike. Wewe unajua jinsi watu hawa walivyo. Walitaka niwatengenezee mungu, kwa hiyo nikatupa dhahabu yao ndani ya moto na sanamu hiyo ya ndama ikatokea!’ Haruni hakupaswa kufanya hivyo. Musa akarudi juu mlimani na kumsihi Yehova awasamehe watu hao.

Yehova aliwasamehe wale waliokuwa tayari kumtii. Je, umeona kwa nini ilikuwa muhimu kwa Waisraeli kufuata uongozi wa Musa?

“Wakati wowote unapoweka nadhiri kwa Mungu, usikawie kuitimiza, kwa maana hapendezwi na wapumbavu. Unapoweka nadhiri, itimize.”​—Mhubiri 5:4