Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

SOMO LA 102

Ufunuo kwa Yohana

Ufunuo kwa Yohana

Mtume Yohana alipokuwa mfungwa katika kisiwa cha Patmo, Yesu alimwonyesha mfuatano wa maono 16, au picha, kuhusu wakati ujao. Maono hayo yalionyesha jinsi jina la Yehova litakavyotakaswa, jinsi Ufalme wake utakavyokuja, na jinsi mapenzi yake yatakavyotendeka hapa duniani kama ilivyo mbinguni.

Katika mojawapo ya maono hayo, Yohana anamwona Yehova akiwa katika kiti chake cha ufalme mbinguni, naye alikuwa amezungukwa na wazee 24 waliovikwa mavazi meupe na juu ya vichwa vyao kulikuwa na mataji ya dhahabu. Mwanga wa umeme na sauti za ngurumo zinatoka katika kile kiti cha ufalme. Wale wazee 24 wanainama mbele za Yehova na kumwabudu. Katika maono mengine, Yohana anaona umati mkubwa kutoka kwa mataifa, vikundi vya watu, na lugha zote ukimwabudu Yehova. Mwana-Kondoo, ambaye ni Yesu, anawachunga na kuwaongoza kwenye maji ya uzima. Baadaye, katika maono mengine, Yesu anaanza kutawala akiwa Mfalme mbinguni, pamoja na wale wazee 24. Katika maono yanayofuata, Yohana anamwona Yesu akipigana na yule joka mkubwa, ambaye ni Shetani, na roho wake waovu. Yesu akawatupa kutoka mbinguni hadi chini duniani.

Kisha Yohana akaona maono yenye kupendeza ya Mwana-Kondoo na wale 144,000 wakiwa wamesimama juu ya Mlima Sayuni. Pia, akamwona malaika akiruka kotekote duniani na kuwaambia watu wamwogope Mungu na kumpa utukufu.

Katika maono yanayofuata, vita vya Har–Magedoni vinapiganwa. Katika vita hivyo, Yesu na majeshi yake wanaushinda mfumo mwovu wa Shetani. Katika maono ya mwisho, Yohana anaona kwamba mbinguni na duniani kuna upatano kamili. Shetani na uzao wake wanaangamizwa kabisa. Wote walio mbinguni na duniani wanalitukuza jina la Yehova na kumwabudu yeye peke yake.

“Nami nitaweka uadui kati yako na mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Yeye atakuponda kichwa, nawe utamuuma kisigino.”​—Mwanzo 3:15