Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

SOMO LA 80

Yesu Anachagua Mitume Kumi na Wawili

Yesu Anachagua Mitume Kumi na Wawili

Baada ya Yesu kuhubiri kwa karibu mwaka mmoja na nusu, alihitaji kufanya uamuzi muhimu. Angechagua nani wafanye kazi kwa ukaribu pamoja naye? Angezoeza nani ili waongoze katika kutaniko la Kikristo? Ili afanye maamuzi hayo, Yesu alitaka mwongozo wa Yehova. Kwa hiyo, akaenda kwenye mlima ambapo angekuwa peke yake, naye akasali usiku wote. Asubuhi ilipofika, Yesu akawaita baadhi ya wanafunzi wake kisha akachagua mitume 12. Unakumbuka majina yao? Walikuwa Petro, Andrea, Yakobo, Yohana, Filipo, Bartholomayo, Tomasi, Mathayo, Yakobo mwana wa Alfayo, Thadayo, Simoni, na Yuda Iskariote.

Andrea, Petro, Filipo, Yakobo

Mitume hao 12 wangesafiri na kuhubiri pamoja na Yesu. Baada ya kuwazoeza, Yesu aliwatuma wakahubiri peke yao. Yehova aliwapa mamlaka ya kufukuza roho waovu na kuponya wagonjwa.

Yohana, Mathayo, Bartholomayo, Tomasi

Yesu aliwaita Mitume hao 12 rafiki zake, na aliwaamini. Mafarisayo walifikiri kwamba mitume walikuwa watu wasio na elimu na wa kawaida tu. Lakini Yesu aliwazoeza kwa ajili ya kazi yao. Wangekuwa pamoja na Yesu pindi muhimu zaidi maishani mwake, kama vile kabla ya kifo chake na baada ya ufufuo wake. Kama Yesu, wengi kati ya wale Mitume 12 walitoka Galilaya. Baadhi yao walikuwa wameoa.

Yakobo mwana wa Alfayo, Yuda Iskariote, Thadayo, Simoni

Mitume walikuwa wanaume wasio wakamilifu ambao walifanya makosa. Nyakati nyingine, walizungumza bila kufikiri na wakafanya maamuzi mabaya. Nyakati nyingine, walikosa subira. Hata walibishana kuhusu ni nani aliyekuwa mtu wa maana zaidi kati yao. Lakini walikuwa watu wema ambao walimpenda Yehova. Wao ndio wangefanyiza msingi wa kutaniko la Kikristo baada ya Yesu kuondoka.

“Nimewaita rafiki, kwa sababu nimewajulisha mambo yote niliyosikia kutoka kwa Baba yangu.”​—Yohana 15:15