Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

SOMO LA 60

Ufalme Ambao Utadumu Milele

Ufalme Ambao Utadumu Milele

Usiku mmoja, Mfalme Nebukadneza aliota ndoto ya ajabu. Ndoto hiyo ilimsumbua sana hivi kwamba hangeweza kulala. Akawaita watu wake wenye kufanya uchawi na kuwaambia hivi: ‘Nifafanulieni ndoto yangu.’ Wakamwambia hivi: ‘Tuambie ndoto hiyo, Ee mfalme.’ Lakini Nebukadneza akawaambia: ‘Hapana! Msiponijulisha ndoto hiyo, nitawaua.’ Wakamwambia tena: ‘Tuambie ndoto yako, halafu tutakupa tafsiri yake.’ Akasema hivi: ‘Ninyi nyote mnajaribu kunidanganya. Niambieni ndoto yangu!’ Wakamwambia mfalme: ‘Hakuna mwanadamu yeyote aliye hai anayeweza kufanya hivyo. Jambo unalouliza haliwezekani.’

Nebukadneza alikasirika sana hivi kwamba akaagiza watu wote wenye hekima nchini wauawe. Nao walitia ndani Danieli, Shadraki, Meshaki, na Abednego. Danieli akamwomba mfalme ampe muda. Kisha yeye na rafiki zake wakasali na kumwomba Yehova awasaidie. Yehova alifanya nini?

Kupitia maono, Yehova akamwonyesha Danieli ndoto ya Nebukadneza na maana yake. Siku iliyofuata, Danieli akaenda kwa mtumishi wa mfalme na kusema hivi: ‘Usiangamize yeyote kati  ya watu wenye hekima. Ninaweza kutafsiri ndoto ya mfalme.’ Mtumishi huyo akampeleka Danieli mbele ya Nebukadneza. Danieli akamwambia mfalme hivi: ‘Mungu amekujulisha kuhusu wakati ujao. Hii ndiyo ndoto yako: Uliona sanamu kubwa iliyokuwa na kichwa cha dhahabu, kifua na mikono ya fedha, tumbo na mapaja ya shaba, miguu ya chuma, na nyayo zilizokuwa na chuma iliyochanganywa na udongo uliofinyangwa. Jiwe likakatwa kutoka mlimani, nalo likaipiga sanamu hiyo kwenye nyayo. Sanamu hiyo ilipondwa na kuwa kama makapi, kisha upepo ukayapeleka mbali. Jiwe hilo likawa mlima mkubwa na kuijaza dunia yote.’

Kisha Danieli akasema hivi: ‘Hii ndiyo tafsiri ya ndoto yako: Ufalme wako unafananishwa na kichwa cha dhahabu. Fedha inafananisha ufalme utakaosimama baada yako. Kisha utasimama ufalme unaofananishwa na shaba, ambao utaitawala dunia yote. Ufalme utakaofuata utakuwa wenye nguvu kama chuma. Hatimaye, kutakuwa na ufalme uliogawanyika, baadhi ya sehemu zake zitakuwa zenye nguvu kama chuma na nyingine dhaifu kama udongo. Jiwe ambalo liligeuka na kuwa mlima ni Ufalme wa Mungu. Utazivunja falme hizi zote, nao utasimama milele.’

Nebukadneza akaanguka kifudifudi mbele ya Danieli. Akasema hivi: ‘Mungu wako ndiye aliyekufunulia ndoto hiyo. Hakuna Mungu aliye kama yeye.’ Badala ya kumwua Danieli, Nebukadneza akamfanya mkuu wa wilaya ya Babiloni na wa watu wote wenye hekima. Je, unaona jinsi Yehova alivyojibu sala ya Danieli?

“Nayo yakawakusanya pamoja mahali panapoitwa katika Kiebrania Har-Magedoni.”​—Ufunuo 16:16