Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Hadithi ya 77: Walikataa Kuabudu

Hadithi ya 77: Walikataa Kuabudu

UNAKUMBUKA kama ulisikia habari ya vijana hawa watatu? Ndiyo, ni rafiki za Danieli waliokataa chakula kisichowafaa. Wababeli waliwaita Shadraka, Meshaki na A·bed′ne·go. Lakini watamaze sasa. Kwa nini hawaabudu sanamu hii kubwa mno kama wengine? Ebu tuone.

Unazikumbuka zile sheria ambazo Yehova mwenyewe aliandika zikaitwa Amri Kumi? Ya kwanza ni: ‘Usiabudu miungu yo yote ila mimi.’ Vijana nao hapa wanatii sheria hiyo, ijapo si rahisi.

Nebukdreza, mfalme wa Babeli, ameita watu wakubwa wengi waheshimu sanamu hii aliyosimamisha. Ndiyo amemaliza kuwaambia watu wote hivi: ‘Mkisikia sauti ya tarumbeta, vinubi na vinanda vingine, inawapasa mwabudu sanamu hii ya dhahabu. Mtu akikataa kuabudu atatupwa mara hiyo katika tanuru (jiko) inayowaka moto.’

Nebukadreza anapojua kwamba Shadraka, Meshaki na A·bed′ne·go wamekataa kuabudu, anakasirika sana. Anaagiza waletwe kwake. Anawapa nafasi nyingine waabudu. Lakini vijana hao wanamtumaini Yehova. ‘Mungu wetu tunayetumikia anaweza kutuokoa,’ wanamwambia Nebukadreza. ‘Lakini hata asipotuokoa, hatutaabudu sanamu yako ya dhahabu.’

Shadraka, Meshaki, na Abednego

Anaposikia hivyo, Nebukadreza anakasirika hata zaidi. Kuna tanuru ya moto karibu, naye aamuru hivi: ‘Ongezeni tanuru moto mara saba kuliko zamani!’ Ndipo anawaagiza wanaume wenye nguvu zaidi wa jeshi lake wafunge Shadraka, Meshaki na A·bed′ne·go na kuwatupa katika tanuru hiyo. Tanuru ina moto mwingi hata wanaume hao wenye nguvu wanauawa na miali yake. Lakini namna gani vijana hao watatu wanaoutupwa ndani?

Mfalme achungulia ndani ya tanuru, anaogopa sana. ‘Je! hatukufunga wanaume watatu na kuwatupa katika tanuru inayowaka moto?’ auliza.

‘Ndiyo,’ watumishi wake wanajibu.

‘Lakini naona wanaume wanne wakitembea katika moto,’ asema. ‘Na yule wa nne anaonekana kama mungu.’ Mfalme aukaribia zaidi mlango wa tanuru na kupaza sauti: ‘Shadraka! Meshaki! A·bed′ne·go! Tokeni, enyi watumishi wa Mugnu Aliye Juu Zaidi!’

Wanapotoka, kila mtu anaona kwamba hawakuumizwa. Kisha mfalme anasema: ‘Mungu wa Shadraka, Meshaki na A·bed′ne·go asifiwe! Amemtuma malaika wake akawaokoa kwa sababu hawataki kuabudu mungu ye yote ila Mungu wao.’

Je! huo si mfano bora wa kufuata ili tuwe waaminifu kwa Yehova?

Kutoka 20:3; Danieli 3:1-30.Maswali

  • Mfalme Nebukadneza wa Babeli amewapa watu amri gani?
  • Kwa nini rafiki watatu za Danieli hawaiabudu sanamu ya dhahabu?
  • Nebukadneza anapowapa wale Waebrania watatu nafasi nyingine ya kuabudu, wanaonyeshaje kwamba wanamtegemea Yehova?
  • Nebukadneza anawaamuru watu wake wawachukulie Shadraka, Meshaki, na Abednego hatua gani?
  • Nebukadneza anaona nini anapochungulia ndani ya tanuru?
  • Kwa nini mfalme anamsifu Mungu wa Shadraka, Meshaki, na Abednego, nao ni mfano kwetu kwa njia gani?

Maswali ya ziada