Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Hadithi ya 29: Sababu Musa Alikimbia

Hadithi ya 29: Sababu Musa Alikimbia

TAZAMA Musa anakimbia Misri. Unaweza kuwaona wanaume hao wanaomfuata? Unajua kwa nini wanataka kumwua Musa? Ebu tuone kama twaweza kujua.

Musa akikimbia kutoka Misri

Musa alikua katika nyumba ya Farao, mtawala wa Misri. Akawa mwenye akili na mkuu sana. Musa alijua kwamba yeye si Mmisri, bali wazazi wake ni watumwa Waisraeli.

Siku moja, alipokuwa mwenye miaka 40, Musa alamua kwenda kuona namna watu wake walivyokuwa. Walikuwa wakiteswa sana. Alimwona Mmisri akimpiga mtumwa Mwisraeli. Musa akatazama huku na huku, na alipokosa kumwona mtu yeyote, alimpiga Mmisri mpaka akafa, kisha Musa akaficha mwili wake katika mchanga.

Kesho yake Musa akatoka tena kuwaona watu wake. Alifikiri angeweza kuwasaidia wasiwe watumwa tena. Lakini aliona wanaume Waisraeli wakipigana, basi akamwambia yule aliyekuwa na kosa hivi: ‘Kwa nini unampiga sana ndugu yako?’

Mwanamume huyo akasema: ‘Nani aliyekufanya wewe uwe mtawala na hakimuw etu? Je! utaniua mimi kama ulivyomwua yule Mmisri?’

Musa akaogopa. Alifahamu kwamba watu wamejua alilomtenda yule Mmisri. Hata Farao alisikia habari hizo, naye akawatuma watu wakamwue Musa. Ndiyo sababu Musa alilazimika kukimbia Misri.

Musa alipoondoka Misri, alikwenda mbali kwenye nchi ya Midiani. Niko alikokutana na jamaa ya Yethro, akaoa binti yake mmoja jina lake Sipora. Musa akawa mchugnaji wa kondoo za Yethro. Alikaa katika nchi hiyo ya Midiani kwa miaka 40. Sasa akawa mwenye umri wa miaka 80. Ndipo siku moja, Musa alipokuwa akichunga kondoo za Yethro, kulitokea ajabu moja iliyogeuza maisha yote ya Musa. Tuone ajabu hiyo ni nini.

Kutoka 2:11-25; Matendo 7:22-29.Maswali

  • Musa alilelewa wapi, lakini alijua nini kuwahusu wazazi wake?
  • Musa alifanya nini alipokuwa na umri wa miaka 40?
  • Musa alimwambia nini Mwisraeli mmoja aliyekuwa akipigana, na mtu huyo alimjibuje?
  • Kwa nini Musa alikimbia Misri?
  • Musa alikimbilia wapi, na alikutana na nani kule?
  • Musa alifanya nini kwa muda wa miaka 40 baada ya kukimbia Misri?

Maswali ya ziada