Jinsi Michango Yako Inavyotumiwa

Kazi ya Mashahidi wa Yehova inategemezwa kwa michango ya hiari. Ona jinsi michango hiyo inavyotumiwa kuwasaidia watu ulimwenguni pote.

UTANGAZAJI

Kutokeza Kitabu Muhimu Zaidi ya Vyote

Kutafsiri, kuchapisha, na kujalidi Tafsiri ya Ulimwengu Mpya kunahusisha mambo mengi.

Viziwi Hawajasahauliwa

Tuna video katika zaidi lugha 100 za ishara! Tunatokezaje na tunasambazaje video hizo?

Kifaa cha Aina Tofauti cha Kujifunzia Biblia

Kitabu Furahia Maisha Milele! kimetengenezwa kwa kutumia vifaa tofauti na vilivyotumiwa kutengeneza vitabu vingine. Pata kujua sababu.

Habari Zenye Kutegemeka na Kuimarisha Imani

Sehemu ya Habari ya jw.org inatusaidia kujua mambo yanayowapata ndugu na dada zetu ulimwenguni pote. Taarifa hizo za habari hutayarishwaje?

Nyimbo Zinazotusaidia Kumkaribia Mungu Zaidi

Je, kuna wimbo uliotungwa unaoupenda sana? Je, umewahi kujiuliza ulitokezwaje?

Maandishi ya Vipofu Yanabadili Maisha

Hatutokezi tu machapisho ya maandishi ya vipofu bali pia tunawafundisha watu jinsi ya kusoma maandishi hayo.

Maktaba Kiganjani Mwako

Programu ya JW Library imefafanuliwa kuwa “yenye thamani sana.” Ona ni mambo gani yanayohusika ili kuidumisha na kuiboresha.

Kituo cha Satelaiti cha JW Kinachofika Maeneo Ambapo Intaneti Haifiki

Ndugu barani Afrika hutumia nini kutazama JW Broadcasting ikiwa hawawezi kupata Intaneti?

Sanduku Dogo Linalowasilisha Chakula cha Kiroho

Sasa Mashahidi wengi wa Yehova wanaweza kupakua machapisho ya kielektroni hata bila kuwa na Intaneti.

UJENZI NA UDUMISHAJI

Ofisi za Utafsiri Zinazonufaisha Mamilioni ya Watu

Ona jinsi ambavyo eneo la ofisi ya utafsiri linaweza kuathiri ubora wa tafsiri.

Ujenzi Wafanikiwa Kabla ya Ugonjwa wa Corona

Tulipanga kujenga au kukarabati maeneo zaidi ya 2,700 ya ibada katika mwaka wa utumishi wa 2020. Ugonjwa wa COVID-19 uliathirije mipango hiyo?

USIMAMIZI

Kutetea Uhuru wa Ibada wa Jamii za Wenyeji wa Asili

Wapinzani waliposhambulia haki ya kuabudu kwa uhuru ya Mashahidi wa Yehova, ndugu zetu walitenda upesi ili kusaidia.

Ziada Ilijazia Upungufu

Gharama zinazohusiana na utendaji wetu zinashughulikiwaje katika nchi zilizo na uwezo mdogo wa kifedha?

KUHUBIRI NA KUFUNDISHA

Kufurahia Kusanyiko Kupitia Vituo vya Habari

Kusanyiko la eneo la 2020 lilipatikana kupitia Intaneti, lakini wengi nchini Malawi na Msumbiji hawawezi kupata huduma za Intaneti. Walifauluje kufurahia kusanyiko?

Wamishonari “Mpaka Sehemu ya Mbali Zaidi ya Dunia”

Tuna wamishonari zaidi ya 3,000 walio shambani wanaotumikia ulimwenguni pote. Mahitaji yao yanashughulikiwaje?

Shule ya Gileadi—Shule ya Kimataifa

Shule muhimu sana hufanyiwa kule New York, lakini wanafunzi wanatoka ulimwenguni pote. Wanafunzi hao hufikaje shuleni?

Kutayarisha Video za Programu ya Kusanyiko la Eneo la 2020 “Shangilieni Sikuzote”!

Ni mambo gani yaliyohusika katika kutayarisha video zilizotumiwa katika makusanyiko yetu ya eneo?

Kutafsiri Programu ya Kusanyiko la Eneo la 2020 “Shangilieni Sikuzote”!

Hotuba, drama, na nyimbo zilitafsiriwaje upesi sana katika zaidi ya lugha 500?

Kuunganisha Mikutano ya Kutaniko Kupitia Video Mtandaoni

Tengenezo limesaidiaje makutaniko kupata leseni za gharama ya chini na salama za programu ya Zoom ili kufanyia mikutano kupitia video mtandaoni?

KUTOA MSAADA WAKATI WA MISIBA

Kupeleka Msaada Licha ya “Vita na Habari za Vita”

Ndugu zetu nchini Ukrainia wanapataje msaada ingawa vita vinaendelea? Na wanahisije kupokea msaada huo?

Kutoa Msaada Katika 2021—Hatuwaachi Ndugu na Dada Zetu

Katika mwaka wa 2021, nchi nyingi zilihitaji msaada, si wa kukabiliana na COVID-19 peke yake, bali pia misiba mingine mikubwa.

Msaada Ulimwenguni Pote kwa Ajili ya Janga la Ulimwenguni Pote

Jitihada zetu za kutoa msaada wakati wa janga la COVID-19 zimewavutia Mashahidi na watu ambao si Mashahidi.

Kutoa Msaada kwa Walioathiriwa na Misiba

Katika mwaka wa utumishi wa 2020, mamilioni ya ndugu zetu waliathiriwa na ugonjwa wa virusi vya corona na misiba ya asili. Tulifanya nini ili kuwasaidia?

Viziwi Hawajasahauliwa

Tuna video katika zaidi lugha 100 za ishara! Tunatokezaje na tunasambazaje video hizo?

Kupeleka Msaada Licha ya “Vita na Habari za Vita”

Ndugu zetu nchini Ukrainia wanapataje msaada ingawa vita vinaendelea? Na wanahisije kupokea msaada huo?

Kifaa cha Aina Tofauti cha Kujifunzia Biblia

Kitabu Furahia Maisha Milele! kimetengenezwa kwa kutumia vifaa tofauti na vilivyotumiwa kutengeneza vitabu vingine. Pata kujua sababu.

Kutoa Msaada Katika 2021—Hatuwaachi Ndugu na Dada Zetu

Katika mwaka wa 2021, nchi nyingi zilihitaji msaada, si wa kukabiliana na COVID-19 peke yake, bali pia misiba mingine mikubwa.

Habari Zenye Kutegemeka na Kuimarisha Imani

Sehemu ya Habari ya jw.org inatusaidia kujua mambo yanayowapata ndugu na dada zetu ulimwenguni pote. Taarifa hizo za habari hutayarishwaje?

Nyimbo Zinazotusaidia Kumkaribia Mungu Zaidi

Je, kuna wimbo uliotungwa unaoupenda sana? Je, umewahi kujiuliza ulitokezwaje?

Maandishi ya Vipofu Yanabadili Maisha

Hatutokezi tu machapisho ya maandishi ya vipofu bali pia tunawafundisha watu jinsi ya kusoma maandishi hayo.

Maktaba Kiganjani Mwako

Programu ya JW Library imefafanuliwa kuwa “yenye thamani sana.” Ona ni mambo gani yanayohusika ili kuidumisha na kuiboresha.

Kufurahia Kusanyiko Kupitia Vituo vya Habari

Kusanyiko la eneo la 2020 lilipatikana kupitia Intaneti, lakini wengi nchini Malawi na Msumbiji hawawezi kupata huduma za Intaneti. Walifauluje kufurahia kusanyiko?

Msaada Ulimwenguni Pote kwa Ajili ya Janga la Ulimwenguni Pote

Jitihada zetu za kutoa msaada wakati wa janga la COVID-19 zimewavutia Mashahidi na watu ambao si Mashahidi.

Wamishonari “Mpaka Sehemu ya Mbali Zaidi ya Dunia”

Tuna wamishonari zaidi ya 3,000 walio shambani wanaotumikia ulimwenguni pote. Mahitaji yao yanashughulikiwaje?

Kutetea Uhuru wa Ibada wa Jamii za Wenyeji wa Asili

Wapinzani waliposhambulia haki ya kuabudu kwa uhuru ya Mashahidi wa Yehova, ndugu zetu walitenda upesi ili kusaidia.

Kituo cha Satelaiti cha JW Kinachofika Maeneo Ambapo Intaneti Haifiki

Ndugu barani Afrika hutumia nini kutazama JW Broadcasting ikiwa hawawezi kupata Intaneti?

Ofisi za Utafsiri Zinazonufaisha Mamilioni ya Watu

Ona jinsi ambavyo eneo la ofisi ya utafsiri linaweza kuathiri ubora wa tafsiri.

Kutoa Msaada kwa Walioathiriwa na Misiba

Katika mwaka wa utumishi wa 2020, mamilioni ya ndugu zetu waliathiriwa na ugonjwa wa virusi vya corona na misiba ya asili. Tulifanya nini ili kuwasaidia?

Kutokeza Kitabu Muhimu Zaidi ya Vyote

Kutafsiri, kuchapisha, na kujalidi Tafsiri ya Ulimwengu Mpya kunahusisha mambo mengi.

Shule ya Gileadi—Shule ya Kimataifa

Shule muhimu sana hufanyiwa kule New York, lakini wanafunzi wanatoka ulimwenguni pote. Wanafunzi hao hufikaje shuleni?

Ujenzi Wafanikiwa Kabla ya Ugonjwa wa Corona

Tulipanga kujenga au kukarabati maeneo zaidi ya 2,700 ya ibada katika mwaka wa utumishi wa 2020. Ugonjwa wa COVID-19 uliathirije mipango hiyo?

Ziada Ilijazia Upungufu

Gharama zinazohusiana na utendaji wetu zinashughulikiwaje katika nchi zilizo na uwezo mdogo wa kifedha?

Sanduku Dogo Linalowasilisha Chakula cha Kiroho

Sasa Mashahidi wengi wa Yehova wanaweza kupakua machapisho ya kielektroni hata bila kuwa na Intaneti.

Kutayarisha Video za Programu ya Kusanyiko la Eneo la 2020 “Shangilieni Sikuzote”!

Ni mambo gani yaliyohusika katika kutayarisha video zilizotumiwa katika makusanyiko yetu ya eneo?

Kutafsiri Programu ya Kusanyiko la Eneo la 2020 “Shangilieni Sikuzote”!

Hotuba, drama, na nyimbo zilitafsiriwaje upesi sana katika zaidi ya lugha 500?

Kuunganisha Mikutano ya Kutaniko Kupitia Video Mtandaoni

Tengenezo limesaidiaje makutaniko kupata leseni za gharama ya chini na salama za programu ya Zoom ili kufanyia mikutano kupitia video mtandaoni?

Samahani, hakuna maneno yanayopatana na unachotafuta.