Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mpinga-Kristo ni Nani?

Mpinga-Kristo ni Nani?

Filamu yenye kuogopesha ya hivi karibuni iliyoitwa Antichrist au Mpinga-Kristo.

Kundi maarufu la muziki lilitoa albamu moja na kuipa jina Antichrist Superstar.

Mwanafalsafa wa karne ya 19, Friedrich Nietzsche alikiita kitabu chake kimoja jina The Antichrist.

Wafalme na maliki wa Enzi za Kati mara nyingi waliwaita adui zao wapinga-Kristo.

Martin Luther, kiongozi wa Marekebisho ya Kidini aliwaita mapapa wa Kanisa Katoliki, wapinga-Kristo.

KWA kuwa neno “mpinga-Kristo” limetumiwa kwa muda mrefu kuanzia watawala mpaka sinema, ni jambo linalopatana na akili kuuliza hivi: Mpinga-Kristo ni nani? Je, jina hilo lina uhusiano wowote na hali zetu leo? Kwa kweli, ili kujua mpinga-Kristo ni nani, itafaa tukichunguza Biblia, mahali ambapo jina hilo limetajwa mara tano.

MPINGA-KRISTO AFUNULIWA

Mtume Yohana ndiye mwandishi wa pekee wa Biblia aliyetumia neno “mpinga-Kristo.” Alimfafanuaje mpinga-Kristo? Ona maneno haya aliyoandika katika barua yake ya kwanza yenye jina lake: “Watoto wachanga, ni saa ya mwisho, na, kama vile ambavyo mmesikia kwamba mpinga-Kristo anakuja, hata sasa kumekuwa na wapinga-Kristo wengi; uhakika ambao kutokana nao tunajua kwamba ni saa ya mwisho. Wao waliondoka kwetu, lakini hawakuwa wa namna yetu . . . Ni nani aliye mwongo kama si yule anayekana kwamba Yesu ndiye Kristo? Huyo ndiye mpinga-Kristo, yeye anayemkana Baba na Mwana.”—1 Yohana 2:18, 19, 22.

Mtume Yohana alielewa kuwa mpinga-Kristo ni watu wote wanaosambaza kimakusudi uwongo wa kidini kuhusu Yesu Kristo na mafundisho ya Yesu

Tunajifunza nini kutokana na maneno hayo? Yohana anataja “wapinga-Kristo wengi,” kuonyesha kwamba mpinga-Kristo si mtu mmoja, bali ni neno linaloonyesha kikundi. Watu au mashirika yanayofanyiza mpinga-Kristo hueneza uwongo, hukataa kuwa Yesu ni Kristo, au Masihi, na husema uwongo kuhusu uhusiano uliopo kati ya Mungu na Mwana Wake, Yesu Kristo. Wale wanaofanyiza mpinga-Kristo hudai kuwa wao ni Kristo au wawakilishi wake, hata hivyo, kwa kuwa “waliondoka kwetu,” waliacha mafundisho ya kweli ya Biblia. Zaidi ya hayo, kikundi hicho kilikuwepo Yohana alipoandika barua yake wakati wa “saa ya mwisho,” huenda katika kipindi cha mwisho cha kuwapo kwa mitume.

Yohana aliandika nini kingine kuhusu mpinga-Kristo? Akizungumza kuhusu manabii wa uwongo, alionya hivi: “Kila neno lililoongozwa na roho linalomkiri Yesu Kristo kuwa alikuja katika mwili hutokana na Mungu, lakini kila neno lililoongozwa na roho ambalo halimkiri Yesu halitokani na Mungu. Zaidi ya hayo, hili ndilo neno lililoongozwa na roho la yule mpinga-Kristo ambalo mmesikia kwamba linakuja, na sasa tayari limo ulimwenguni.” (1 Yohana 4:2, 3) Kisha, katika barua yake ya pili, Yohana alisisitiza hivi: “Wadanganyifu wengi wametokea katika ulimwengu, watu ambao hawamkiri Yesu Kristo kuwa alikuja katika mwili. Hao ndio yule mdanganyifu na mpinga-Kristo.” (2 Yohana 7) Ni wazi kwamba Yohana alielewa kuwa mpinga-Kristo ni watu wote wanaosambaza kimakusudi uwongo wa kidini kuhusu Yesu Kristo na mafundisho ya Yesu.

“MANABII WA UWONGO” NA “MTU WA UASI-SHERIA”

Yesu alionya kwamba manabii wa uwongo wangekuja wakiwa ‘mbwa-mwitu wenye kunyafua katika mavazi ya kondoo’

Muda mrefu kabla ya Yohana kuandika kuhusu wadanganyifu hao wa kidini, Yesu Kristo aliwashauri wafuasi wake hivi: “Jihadharini na manabii wa uwongo ambao wanakuja kwenu katika mavazi ya kondoo, lakini ndani wao ni mbwa-mwitu wenye kunyafua.” (Mathayo 7:15) Pia, Mtume Paulo aliwaonya Wakristo katika Thesalonike hivi: “Msiache mtu yeyote awashawishi ninyi kwa namna yoyote, kwa sababu hiyo [siku ya Yehova] haitakuja isipokuwa uasi-imani uje kwanza na yule mtu wa uasi-sheria afunuliwe, mwana wa maangamizi.”—2 Wathesalonike 2:3.

Katika karne ya kwanza, manabii na mitume wa uwongo tayari walianza kufanya kazi wakiwa na lengo la kudhoofisha kutaniko la Kikristo. Wote ambao walihusika katika kusambaza uwongo wa kidini kuhusu Yesu Kristo na mafundisho yake, walitiwa ndani ya usemi “mpinga-Kristo” aliotumia Yohana. Maoni ya Yehova kuhusu watu hao yalifunuliwa na Paulo alipowaita “mwana wa maangamizi.”

JIHADHARI NA KAZI ZA MPINGA-KRISTO LEO

Vipi leo? Watu na mashirika yanayofanyiza mpinga-Kristo bado wanampinga Kristo na mafundisho yake. Wanasambaza uwongo kimakusudi wakiwa na lengo la kufanya isiwe rahisi kumtambua Baba, Yehova Mungu, na Mwana Wake, Yesu Kristo. Tuna kila sababu ya kujihadhari na uwongo huo wa kidini. Acheni tuchunguze mifano miwili.

Kwa karne nyingi, dini zimeeneza fundisho la Utatu linalodai kwamba Baba na Mwana ni sawa. Hivyo, mpinga-Kristo anavuruga na kuficha utambulisho wa Yehova Mungu na Yesu Kristo. Kufanya hivyo kunawazuia watu wanyofu kumwiga Yesu Kristo na kumkaribia Mungu, kama Biblia inavyowatia moyo.—1 Wakorintho 11:1; Yakobo 4:8.

Dini zimezidi pia kuficha kweli kwa kuunga mkono matumizi ya tafsiri za Biblia zilizoondoa jina binafsi la Mungu, Yehova. Wanaendelea kufanya hivyo ingawa jina Yehova linapatikana mara 7,000 katika maandishi ya awali ya Biblia. Matokeo yamekuwa nini? Utambulisho wa Mungu wa kweli unazidi kuwa fumbo.

Kwa upande mwingine, kujua jina la Mungu, Yehova, kumewasaidia waabudu wengi wenye moyo mnyofu wamkaribie zaidi Mungu. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Richard, anayekumbuka mazungumzo aliyokuwa nayo na Mashahidi wa Yehova. Anasema hivi: “Walitumia Biblia yangu kunionyesha kwamba jina la Mungu wa kweli ni Yehova. Nilishangaa sana kujua kwamba Mungu ana jina binafsi kwa kuwa sikuwahi kamwe kujua jambo hilo.” Kuanzia wakati huo na kuendelea, alifanya mabadiliko maishani mwake ili aishi kulingana na viwango vya Biblia na ampendeze Yehova. Anasema hivi: “Kujua jina la Mungu kulinisaidia kusitawisha uhusiano wa karibu pamoja naye.”

Kwa karne nyingi, mpinga-Kristo amewaweka mamilioni ya watu katika giza la kiroho. Hata hivyo, kwa kujifunza Neno la Mungu, Biblia, tunaweza kumtambua mpinga-Kristo na kuwa huru kutokana na uwongo wake wa kidini.—Yohana 17:17.