Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

 IGENI IMANI YAO | YOSEFU

“Je, Tafsiri Si za Mungu?”

“Je, Tafsiri Si za Mungu?”

YOSEFU alitembea kwenye kijia chenye giza huku akitiririkwa na jasho baada ya kufanya kazi ngumu kwenye jua kali. Nje, jua liliwaka kama tanuru, likichoma gereza bila huruma. Wakati mwingine ungedhani kwamba Yosefu alijua kila ufa na kila tofali lililojenga gereza hilo. Hapo ndipo palikuwa nyumbani kwake. Aliheshimiwa sana ndani ya gereza hilo. Lakini hata kama aliheshimiwa, alikuwa mfungwa tu.

Bila shaka alitafakari kuhusu wakati alipokuwa akiishi kwenye maeneo yenye milima mirefu yenye miamba huko Hebroni, akitunza mifugo ya baba yake! Alikuwa na umri wa miaka 17 tu alipotumwa na Yakobo baba yake, kilomita nyingi mbali na nyumbani kwao. Uhuru aliokuwa nao siku hizo sasa ulibaki kama ndoto za mchana tu. Kaka zake wenye wivu walitaka kumuua lakini hatimaye wakaamua kumuuza kama mtumwa. Alipelekwa nchini Misri, na huko alianza kutumika katika nyumba ya ofisa aliyeitwa Potifa. Yosefu aliendelea kuaminiwa na bwana wake hadi alipokabiliwa na mashtaka ya uwongo ya kumbaka mke wa Potifa, jambo lililosababisha atupwe katika gereza hili. *Mwanzo, sura ya 37, na 39.

Kufikia sasa Yosefu alikuwa na umri wa miaka 28. Alikuwa ametumikia kwa takribani miaka 10, kwanza akiwa mtumwa na baadaye mfungwa. Maisha yake yalikuwa yanaenda mrama. Je, angeachiliwa huru? Je, angemwona tena baba yake mpendwa aliyezeeka au Benyamini ndugu yake? Angekaa ndani ya gereza hili kwa muda gani?

Je, umewahi kuhisi kama Yosefu? Nyakati nyingine maisha huenda kinyume kabisa na matarajio. Isitoshe, huenda hali ngumu zikaendelea kwa muda mrefu na ikawa vigumu kuvumilia na kupata suluhisho. Acheni tuone mambo tunayoweza kujifunza kutokana na imani ya Yosefu.

“YEHOVA AKAENDELEA KUWA PAMOJA NA YOSEFU”

Yosefu alijua kwamba Yehova, Mungu wake, hakuwa amemsahau. Kujua jambo hilo kulimsaidia aendelee kuvumilia. Hata katika gereza hili katika nchi ya ugenini, Yehova alitafuta njia za kumbariki. Tunasoma hivi: “Yehova akaendelea kuwa pamoja na Yosefu, akazidi kumfanyia fadhili zenye upendo na kumwezesha kupata kibali machoni pa ofisa mkuu wa nyumba ya gereza.” (Mwanzo 39:21-23) Kadiri Yosefu alivyoendelea kufanya kazi kwa bidii, ndivyo Yehova alivyoendelea kumbariki. Kwa kweli alifarijika kujua kwamba Yehova alikuwa naye sikuzote!

Je, Yehova angemwacha aendelee kukaa katika gereza hilo sikuzote? Yosefu mwenyewe hakujua jambo hilo. Hata hivyo, aliendelea kusali kwa Mungu. Sala zake zilijibiwa katika njia ambayo hakuwa ametarajia. Siku moja kulikuwa na kizaazaa gerezani wafungwa wawili walipoletwa. Walikuwa wafanyakazi wa Farao. Mmoja alikuwa mkuu wa waokaji wa mfalme; na yule mwingine alikuwa mkuu wa wanyweshaji.—Mwanzo 40:1-3.

Mkuu wa walinzi alimkabidhi Yosefu jukumu la kuwasimamia wanaume hao ambao mwanzoni walikuwa  maarufu sana. * Usiku mmoja kila mmoja wao aliota ndoto iliyomtatanisha. Asubuhi, Yosefu alipowatazama alitambua kwamba walikuwa na tatizo fulani. Kwa hiyo akawauliza: “Kwa nini nyuso zenu zina huzuni leo?” (Mwanzo 40:3-7) Inaelekea kwamba kwa kuwa Yosefu aliwajali wengine ilikuwa rahisi kwa wanaume hao kumweleza matatizo yao. Yosefu hakujua kwamba mazungumzo hayo yangebadili maisha yake. Ikiwa Yosefu hangewajali, bila shaka watu hao hawangemweleza matatizo yao. Basi tunapaswa kujiuliza, ‘Je, ninaonyesha kwamba ninamwamini Mungu kwa kuwajali wanadamu wenzangu?’

Yosefu aliwatendea wafungwa wenzake kwa fadhili na kwa heshima

Wanaume hao wawili waliokuwa wamefungwa katika gereza moja na Yosefu walimweleza kuhusu ndoto zao zilizowatatanisha kwa sababu hawakuwa na mtu wa kuwafasiria. Wamisri waliamini sana ndoto nao waliwategemea kwa dhati watu ambao walikuwa na uwezo wa kuzifasiri. Wafungwa hao wawili hawakujua kwamba ndoto zao zilikuwa zimetoka kwa Yehova, Mungu wa Yosefu. Lakini Yosefu alijua. Aliwauliza hivi: “Je, tafsiri si za Mungu? Tafadhali, nisimulieni [ndoto hizo].” (Mwanzo 40:8) Maneno ya Yosefu ni muhimu sana kwa wanafunzi wote wanyoofu wa Biblia. Ni jambo bora sana kwa wote wanaomwamini Mungu kuonyesha unyenyekevu na kuepuka kiburi.Tunahitaji kumtegemea Mungu ili tupate maana ya kweli ya neno lake.—1 Wathesalonike 2:13; Yakobo 4:6.

Mkuu wa wanyweshaji alikuwa wa kwanza kusimulia ndoto yake. Alimweleza Yosefu kuwa aliona mzabibu uliokuwa na matawi matatu ambayo yalizaa zabibu. Zabibu hizo ziliiva, naye akaziminya kwenye kikombe cha Farao. Papo hapo, Yehova alimsaidia Yosefu kufahamu maana ya ndoto hiyo! Yosefu alimwambia mnyweshaji huyo kwamba matawi matatu aliyoona yalimaanisha siku tatu; baada ya siku hizo, Farao angemrudisha katika cheo chake cha awali. Yosefu alipofafanua maana ya ndoto hiyo, uso wa mnyweshaji huyo uling’aa kwa furaha, kisha Yosefu akamsihi hivi: “Tafadhali, usikose kunitendea fadhili zenye upendo na kunitaja kwa Farao.” Yosefu alieleza kwamba alitekwa nyara kutoka katika nchi yake na alikuwa amefungwa gerezani bila hatia.—Mwanzo 40:9-15.

Akiwa amefurahishwa na habari nzuri ambazo Yosefu alikuwa amemjulisha mnyweshaji, mwokaji akamuuliza Yosefu kuhusu maana ya ndoto yake ambapo alikuwa ameona vikapu vitatu vya mkate kichwani mwake na ndege wakila chakula kilichokuwa katika mojawapo ya vikapu hivyo. Kwa mara nyingine tena, Yehova alimpa Yosefu maana ya ndoto hiyo. Hata hivyo, hazikuwa habari njema kwa mwokaji huyo. Yosefu alimwambia: “Hii ndiyo tafsiri yake: Vile vikapu vitatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu tokea sasa Farao atakiinua kichwa chako na kukiondoa juu yako naye atakutundika juu ya mti; nao ndege wataila nyama  yako.” (Mwanzo 40:16-19) Kama wanavyofanya watumishi wa Mungu leo, Yosefu alitangaza kwa ujasiri ujumbe kutoka kwa Mungu, iwe ujumbe huo ulikuwa mzuri au ulihusu hukumu iliyokuwa ikikaribia.—Isaya 61:2.

Siku tatu baadaye, maneno ya Yosefu yalitimia. Farao aliandaa sherehe kubwa ya kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa—desturi ambayo watumishi wa Mungu nyakati za Biblia hawakuifuata—na akatoa hukumu kwa watumishi wake wawili. Alimuua mwokaji kama Yosefu alivyokuwa ametabiri na kumrudisha mnyweshaji katika cheo chake. Kwa kusikitisha, mkuu wa wanyweshaji akamsahau Yosefu.—Mwanzo 40:20-23.

“MIMI SIPASWI KUFIKIRIWA!”

Miaka miwili ilipita. (Mwanzo 41:1) Wazia jinsi jambo hilo lilivyomvunja moyo Yosefu! Huenda alikuwa na matarajio makubwa baada ya Yehova kumsaidia kuelewa ndoto ya yule mnyweshaji na mwokaji. Baada ya msaada huo wa Yehova, huenda Yosefu alitarajia kwamba ataachiliwa huru—hata hivyo hali iliendelea kubaki vilevile siku baada ya siku. Inaelekea kwamba ilikuwa vigumu sana kwa Yosefu kuvumilia miaka hiyo miwili! Hata hivyo, Yosefu aliendelea kumtegemea na kumtumaini Yehova, Mungu wake. Badala ya kukata tamaa, aliazimia kuvumilia, na jambo hilo liliimarisha sana imani yake.—Yakobo 1:4.

Bila shaka katika nyakati hizi ngumu, kila mmoja wetu anahitaji kuendelea kusitawisha sifa ya uvumilivu. Ili tufaulu kukabiliana na majaribu mbalimbali hatupaswi kukata tamaa, bali tunahitaji subira na amani ya moyoni kutoka kwa Yehova. Kama alivyomtegemeza Yosefu, Yehova anaweza kutusaidia tusikate tamaa na tuendelee kushikamana na tumaini letu.—Waroma 12:12; 15:13.

Ingawa mkuu wa wanyweshaji alimsahau Yosefu, Yehova hakumsahau kamwe. Usiku mmoja, Yehova alimwotesha Farao ndoto zenye kustaajabisha. Katika ndoto ya kwanza mfalme huyo aliona ng’ombe saba wenye sura nzuri na walionona wakitoka ndani ya Mto Nile. Ng’ombe hao walifuatwa na ng’ombe wengine saba wenye sura mbaya na waliokonda. Ng’ombe waliokonda walianza kuwala wale walionona. Baadaye, Farao aliota ndoto nyingine ambapo aliona masuke saba ya nafaka yaliyositawi yakitokeza kwenye tawi moja. Kisha aliona masuke saba mengine yakikua. Masuke haya yalikuwa membamba na yalikuwa yamenyauka kwa sababu ya upepo. Yakaanza kumeza yale masuke mengine saba ya nafaka yaliyokuwa yamesitawi vizuri. Asubuhi ilipofika, Farao aliamka akiwa amefadhaika sana kwa sababu ya ndoto hizo na kwa hiyo akawaita wanaume wote wenye hekima na makuhani wenye kufanya uchawi ili wamfasirie ndoto hizo. Lakini wote walishindwa. (Mwanzo 41:1-8) Hatujui sababu zilizowafanya washindwe kufasiri. Labda walipigwa na butwaa au huenda maoni yao yalitofautiana. Vyovyote vile, walimwaibisha Farao ambaye alikuwa na hamu kubwa sana ya kujua maana ya fumbo hilo.

Hatimaye, mnyweshaji alimkumbuka Yosefu! Dhamiri yake ilimsumbua, naye akaamua kumfahamisha Farao kuhusu kijana fulani wa pekee aliyekuwa amefungwa gerezani na ambaye miaka miwili mapema alikuwa amemfasiria ndoto yake na ile ya mwokaji. Mara moja Farao akatoa agizo Yosefu aitwe.—Mwanzo 41:9-13.

Wazia jinsi Yosefu alivyohisi wakati wajumbe kutoka kwa Farao walipofika na kumwambia kwamba mfalme anamwita. Mara moja alibadili mavazi yake na kunyoa nywele—huenda alinyoa kipara kwa kuwa Wamisri walikuwa na desturi ya kufanya hivyo. Bila shaka alimsihi Yehova ambariki atakapokuwa akizungumza na Farao! Muda si mrefu alifika katika kasri la kifahari la mfalme, na kusimama mbele ya Farao. Tunasoma hivi: “Kisha Farao akamwambia Yosefu: ‘Nimeota ndoto, lakini hapana mtu wa kuitafsiri. Sasa mimi mwenyewe nimesikia ikisemwa juu yako ya kwamba unaweza kusikia ndoto na kuitafsiri.’” Kwa sababu Yosefu alikuwa mnyenyekevu na alimwamini Mungu wake alisema hivi: “Mimi sipaswi kufikiriwa! Mungu atamtangazia Farao hali njema.”—Mwanzo 41:14-16.

Kwa unyenyekevu, Yosefu alimwambia Farao hivi: “Mimi sipaswi kufikiriwa!”

Yehova anawapenda watu wanyenyekevu na waaminifu, ndio maana alimpa Yosefu uwezo wa kufumbua fumbo ambalo wanaume wenye hekima na makuhani walikuwa wameshindwa. Yosefu alifafanua kwamba ndoto zote mbili alizoota mfalme zilikuwa na ujumbe uleule tu. Kwa sababu Farao aliota ndoto mbili zenye ujumbe uleule, Yehova Mungu alitaka kukazia kwamba ndoto za Farao zingetimia, na jambo hilo lilikuwa “limewekwa imara.” Ng’ombe walionona na yale masuke saba yaliyositawi yaliwakilisha kipindi cha miaka saba ambapo kungekuwa na  chakula kingi nchini Misri, ilhali wale ng’ombe waliokonda na yale masuke saba membamba yalimaanisha kwamba baada ya kipindi chenye chakula kingi, kipindi kingine cha miaka saba chenye njaa kali kingefuata. Njaa hiyo ingemaliza kabisa mazao ya nchi.—Mwanzo 41:25-32.

Farao alitambua mara moja kwamba Yosefu alifasiri ndoto hizo kwa usahihi. Lakini hali hiyo ingeshughulikiwaje? Yosefu alitoa mapendekezo. Farao alihitaji kutafuta mtu mwenye “busara na mwenye hekima” asimamie kazi ya ukusanyaji wa nafaka kwenye maghala katika kipindi cha miaka saba ambapo kungekuwa na chakula kingi na wasimamizi hao wangewagawia watu wakati wa njaa. (Mwanzo 41:33-36) Yosefu alikuwa na uwezo na uzoefu wa kutosha wa kufanya kazi hiyo lakini hakujitukuza. Kwa sababu ya imani na unyenyekevu wake hakutenda kwa kimbelembele. Tukimwamini Yehova hatutahitaji kujipendekeza wala kujitukuza. Tunaweza kuridhika, na kuacha Yehova aongoze mambo!

“JE, KWAWEZA KUPATIKANA MTU MWINGINE KAMA HUYU?”

Farao na watumishi wake wote walitambua kwamba mpango ambao Yosefu alipendekeza ulikuwa wa hekima. Vilevile mfalme huyo alitambua kwamba Mungu wa Yosefu ndiye aliyemwezesha kuzungumza maneno hayo yenye hekima. Aliwauliza watumishi wake: “Je, kwaweza kupatikana mtu mwingine kama huyu ambaye roho ya Mungu imo ndani yake?” Kisha akamgeukia Yosefu na kumwambia: “Kwa kuwa Mungu amekuwezesha kuyajua yote hayo, hakuna mtu mwenye busara na mwenye hekima kama wewe. Wewe binafsi utaisimamia nyumba yangu, na watu wangu wote watakutii kabisa. Mimi nitakuwa mkuu kuliko wewe katika kiti cha ufalme tu.”—Mwanzo 41:38-41.

Farao alitimiza ahadi yake. Punde si punde Yosefu akavikwa mavazi ya kitani bora. Farao alimpa mkufu wa dhahabu, pete ya muhuri, gari la kifalme, na mamlaka kamili ya kusafiri kotekote katika nchi hiyo na kutekeleza mpango wake kuhusu chakula. (Mwanzo 41:42-44) Kwa kipindi cha siku moja tu maisha ya Yosefu yalibadilika, alitoka gerezani na kuhamia katika makao ya mfalme. Alipandishwa cheo na kuwa mtu wa pili baada ya Farao. Yehova alimthawabisha Yosefu kwa sababu ya imani yake! Aliona jinsi mtumishi wake alivyodhulumiwa kwa miaka mingi. Alitatua matatizo yake kwa wakati unaofaa na kwa njia nzuri kabisa. Lengo la Yehova halikuwa tu kuondoa dhuluma ambazo Yosefu alitendewa bali pia kulilinda taifa la wakati ujao la Waisraeli. Tutachunguza jambo hilo katika makala inayofuata kwenye mfululizo huu.

Unapokabili jaribu fulani, labda unatendewa isivyo haki kwa kipindi kirefu, hata kwa miaka kadhaa, usikate tamaa. Mkumbuke Yosefu. Kwa kuwa aliendelea kuwa mvumilivu, mwenye subira, mwenye fadhili, na mwenye imani, hatimaye Yehova alimbariki.

^ fu. 4 Soma makala zenye kichwa “Igeni Imani Yao” zilizo kwenye Mnara wa Mlinzi wa Agosti 1 na Novemba 1, 2014.

^ fu. 10 Wamisri wa kale walitengeneza zaidi ya aina 90 za mikate na keki. Kwa hiyo, mkuu wa waokaji wa Farao alikuwa mtu maarufu. Naye mkuu wa wanyweshaji ndiye aliyesimamia kikundi cha watumishi ambao walihakikisha kwamba divai na huenda hata bia ambayo Farao alikunywa ilikuwa na ubora wa kiwango cha juu. Pia, walihakikisha kwamba vinywaji hivyo vilihifadhiwa vizuri ili mtu yeyote asije akavitia sumu, kwani njama kama hizo zilizokusudiwa kumuua mfalme zilikuwa zikitendeka katika makao ya wafalme. Basi haishangazi kwamba mkuu wa wanyweshaji angeweza kuwa mshauri aliyeaminiwa sana na mfalme.