Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

 MAZUNGUMZO PAMOJA NA JIRANI

Kwa Nini Uichunguze Biblia?

Kwa Nini Uichunguze Biblia?

Mazungumzo yafuatayo yanaonyesha jinsi Shahidi wa Yehova anavyoweza kuzungumza na jirani yake. Hebu tuwazie kwamba Shahidi anayeitwa Brian amekutana na mwanamume anayeitwa Eric.

BIBLIA NI SAHIHI KIHISTORIA

Eric: Kusema kweli mimi si mtu wa dini. Kwa hiyo sidhani tuna mengi ya kuzungumzia.

Brian: Asante kwa kuniambia jambo hilo. Mimi naitwa Brian. Wewe unaitwa nani?

Eric: Naitwa Eric.

Brian: Nimefurahi kukujua.

Eric: Mimi pia.

Brian: Naomba kukuuliza, je, ulilelewa katika familia ya kidini?

Eric: Ndiyo. Lakini nilipoondoka nyumbani na kujiunga na chuo kikuu sikufuatilia mambo ya dini.

Brian: Huko chuoni ulijifunza nini?

Eric: Nilijifunza kuhusu elimu ya jamii na somo la historia. Napenda sana somo la historia kwa sababu linaeleza historia ya wanadamu.

Brian: Ni kweli, historia ni somo zuri sana. Biblia pia inazungumzia mambo ya historia. Je, uliwahi kuichunguza Biblia katika utafiti wako?

Eric: Hapana. Najua ni kitabu kizuri, lakini sikufikiri kinazungumzia mambo ya kihistoria.

Brian: Naona wewe uko tayari kusikiliza maoni tofauti. Ikiwa una dakika chache ningependa kukuonyesha mifano michache inayoonyesha kwamba Biblia ni sahihi kihistoria.

Eric: Sawa. Lakini sina Biblia.

Brian: Hakuna tatizo. Tutatumia Biblia yangu. Mfano wa kwanza ni huu unaopatikana kwenye 1 Mambo ya Nyakati sura ya 29, mstari wa 26 na 27. Mistari hiyo inasema: “Naye Daudi mwana wa Yese, akatawala juu ya Israeli yote; na siku alizotawala juu ya Israeli zilikuwa miaka 40. Katika Hebroni alitawala miaka 7, na katika Yerusalemu alitawala miaka 33.”

Eric: Mfano huu unathibitishaje kwamba Biblia ni sahihi kihistoria?

Brian: Wakati fulani wachambuzi walisema kwamba hapakuwa na mtu aliyeitwa Mfalme Daudi.

Eric: Kwa nini walisema hivyo?

Brian: Walisema kwamba ni Biblia pekee inayomtaja. Hata hivyo katika mwaka wa 1993 wachimbuaji wa vitu vya kale walipata jiwe lililokuwa na maandishi ya zamani sana ambayo yanapotafsiriwa yanamaanisha “Nyumba ya Daudi.”

Eric: Ajabu sana!

Brian: Mtu mwingine anayetajwa katika Biblia aliyesemekana kwamba hakuwa mtu halisi ni Pontio Pilato ambaye alikuwa gavana siku za Yesu. Anatajwa katika andiko la Luka sura ya 3, mstari wa 1, katika mstari huu kuna majina kadhaa ya viongozi wengine wa wakati huo.

Eric: Ndiyo, nimeona. Hapa panaposema: “Pontio Pilato alipokuwa gavana wa Yudea, na Herode alipokuwa mtawala wa wilaya ya Galilaya.”

Brian: Hongera! Kwa miaka mingi, wasomi  hawakuwa na uhakika ikiwa Pontio Pilato alikuwa mtu halisi aliyewahi kuishi. Lakini miaka 50 hivi iliyopita huko Mashariki ya Kati palipatikana jiwe fulani lililokuwa limechongwa jina la gavana huyo.

Eric: Aisee! Sikujua jambo hilo.

Brian: Ni vizuri tumezungumzia mambo hayo.

Eric: Kusema kweli, nimekuwa nikiiona Biblia kama kitabu cha fasihi tu, lakini sikufikiri ina umuhimu wowote kwetu leo. Hata hivyo, ingawa inazungumzia historia sahihi, sidhani kama Biblia ina faida yoyote.

BIBLIA—KITABU CHA ZAMANI KINACHOTUFAA LEO

Brian: Watu wengi wanadhani hivyo. Lakini nina maoni tofauti. Tangu zamani mpaka sasa, mahitaji ya msingi ya wanadamu hayajabadilika. Sikuzote tunahitaji chakula, mavazi, na makao. Pia, tunahitaji kuwasiliana na kuwa na familia yenye furaha. Je, si kweli kwamba tunahitaji mambo hayo?

Eric: Kwa kweli tunayahitaji.

Brian: Biblia inaweza kutusaidia katika nyanja hizo zote za maisha. Ingawa ni kitabu cha zamani kinaweza kutusaidia katika shughuli zetu za kila siku.

Eric: Unamaanisha nini?

Brian: Ninamaanisha hivi: Biblia ina kanuni za msingi zinazoweza kutusaidia leo kama tu zilivyokuwa na manufaa miaka mingi zilipoandikwa.

Biblia ina kanuni za msingi zinazoweza kutusaidia leo kama tu zilivyokuwa na manufaa miaka mingi zilipoandikwa

Eric: Zinatusaidiaje?

Brian: Biblia inatupatia mwongozo mzuri kuhusu mambo kama vile; usawaziko kuhusu pesa, kuwa na familia yenye furaha, na kuwa na uhusiano mzuri na wengine. Biblia ni kama ramani inayotuelekeza kwenye mafanikio ya kweli. Bila shaka utakubali kwamba si rahisi siku hizi kusimamia familia na kuwa mume bora, au sivyo?

Eric: Umesema kweli. Mimi na mke wangu tulifunga ndoa mwaka uliopita, lakini nyakati nyingine hatukubaliani.

Brian: Kweli kabisa. Hata hivyo, Biblia ina kanuni zinazoweza kutusaidia. Kwa mfano, tufungue andiko la Waefeso sura ya 5. Nakuomba usome mstari wa 22, 23, na 28.

Eric: Sawa. Panasema: “Wake na wajitiishe kwa waume zao kama kwa Bwana, kwa sababu mume ni kichwa cha mke wake kama vile Kristo pia alivyo kichwa cha kutaniko, yeye akiwa mwokozi wa mwili huu.” Halafu mstari wa 28 unasema: “Vivyo hivyo waume wanapaswa kuwa wakiwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Yeye anayempenda mke wake anajipenda mwenyewe.”

Brian: Umesoma vizuri. Je, unafikiri kwamba mume na mke wanapotumia ushauri huu maisha ya familia yanakuwa yenye furaha?

Eric: Nafikiri ni kweli. Lakini ni rahisi kusema kuliko kutenda.

Brian: Ni kweli; hakuna mtu aliye mkamilifu. Isitoshe, katika sura hiihii ya Biblia kuna mstari unaotushauri tuwe na usawaziko. * Kuwa na usawaziko na kujua jinsi ya kufikia makubaliano ni mambo muhimu katika uhusiano wowote ule. Biblia imetusaidia mimi na mke wangu kupata usawaziko huo.

Eric: Umesema kweli.

Brian: Mashahidi wa Yehova wana Tovuti yenye habari nzuri sana kuhusu ndoa na maisha ya familia. Ukiwa na dakika chache naweza kukuonyesha baadhi ya mambo yaliyo kwenye Tovuti hiyo.

Eric: Sawa. Tuongee kwa dakika chache.

Brian: Vizuri. Anwani ya Tovuti hiyo ni www.jw.org/sw. Hivi ndivyo ukurasa wa mbele ulivyo.

Eric: Nimezipenda picha hizi.

Brian: Zinaonyesha kazi yetu ya kuhubiri tunayofanya kotekote duniani. Ahaa, ndio hapa sasa! Unaona hapa panasema “Msaada kwa Wenzi wa Ndoa na Wazazi.” Chini ya kichwa hiki kuna habari fupifupi zinazozungumzia hali mbalimbali. Ni habari gani unayopenda kati ya hizi?

 Eric: Naam, hapa panaposema, ‵‵Kusuluhisha Matatizo Katika Ndoa Yako.” Nadhani hii itanifaa!

Brian: Makala hii inataja hatua nne zinazoweza kutusaidia kujua jinsi ya kusuluhisha matatizo. Nakuomba usome fungu hili.

Eric: Sawa kabisa. Linasema: “Mawasiliano katika ndoa ni kama damu ya uhai mwilini, na upendo na heshima ni kama moyo na mapafu yanayosukuma damu hiyo.” Huu ni mfano mzuri sana.

Brian: Asante kwa kusoma. Kuna andiko la Biblia ambalo limetajwa hapa. Ukibonyeza litafunguka.

Eric: Ahaa, hili hapa! Waefeso 5:33 na linasema: “Kila mtu mmoja-mmoja kati yenu na ampende hivyo mke wake kama vile anavyojipenda mwenyewe; kwa upande mwingine, mke anapaswa kumheshimu sana mume wake.”

Brian: Je, umeona hapa kwamba andiko hili linasisitiza kutoa kile ambacho mwenzi wako angependa kupokea?

Eric: Mbona sikuelewi?

Brian: Bila shaka utakubali kwamba mume anahitaji kuheshimiwa. Lakini kwa upande mwingine, mke anahitaji kuhakikishiwa kwamba anapendwa sana na mume wake.

Eric: Nakubaliana kabisa na jambo hilo.

Brian: Ikiwa mume atajitahidi kutafuta fursa za kumwonyesha mke wake upendo, bila shaka itakuwa rahisi kwa mke wake kumheshimu.

Eric: Huo ni ushauri mzuri sana.

Brian: Kwa hiyo umeona kwamba ingawa mstari huu wa Biblia uliandikwa miaka 2,000 hivi iliyopita, unatoa ushauri unaoweza kuwasaidia waume na wake kufanikiwa katika ndoa ikiwa tu wataamua kuufuata. Kama tulivyoona katika mfano tuliosoma mapema, ndoa itaendelea kuwa imara.

Eric: Nakiri kwamba kwa kweli Biblia ina mambo mengi kuliko nilivyofikiri.

Brian: Nimefurahi kusikia hivyo, Bwana Eric. Ningependa kurudi tena tuzungumzie kichwa kidogo “Hatua Nne za Kusuluhisha Matatizo” ambacho kinapatikana kwenye makala hiihii kwenye Tovuti yetu. *

Eric: Karibu sana. Mimi na mke wangu tutaisoma habari hiyo pamoja.

Je, kuna jambo lolote kuhusu Biblia ambalo limekuwa likikutatiza? Je, kuna jambo lolote ambalo Mashahidi wa Yehova wanaamini au kufanya ambalo ungependa kulifahamu zaidi? Ikiwa ndivyo, utakapokutana tena na Mashahidi wa Yehova usikose kuwauliza. Watafurahi kuzungumzia jambo hilo pamoja nawe.

^ fu. 63 Kwa habari zaidi soma sura ya 14 ya kitabu Biblia Inafundisha Nini Hasa? kilichochapishwa na Mashahidi wa Yehova.