Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

 MKARIBIE MUNGU

‘Yehova Aliwasamehe Ninyi kwa Hiari’

‘Yehova Aliwasamehe Ninyi kwa Hiari’

“Mtu asiyesamehe wengine hubomoa daraja ambalo atahitaji kulitumia baadaye.” Maneno hayo ya Edward Herbert, mwanahistoria Mwingereza wa karne ya 17, yanakazia uhitaji wa kuwasamehe wengine: Baadaye, huenda sisi wenyewe tukahitaji kusamehewa. (Mathayo 7:12) Hata hivyo, kuna sababu muhimu inayofanya tuwasamehe wengine. Hebu ona maneno ya mtume Paulo kwenye Wakolosai 3:13.—Soma.

Kwa sababu sisi sote si wakamilifu, huenda nyakati nyingine tukawaudhi au kuwakosea wengine, na huenda wakatukosea pia. (Waroma 3:23) Tunawezaje kuishi kwa amani pamoja na wanadamu wenzetu? Paulo aliongozwa na Mungu kutushauri tuwe wavumilivu na wenye kusamehe. Bado ushauri huo ni muhimu leo kama ilivyokuwa ulipoandikwa karibu miaka elfu mbili iliyopita. Acheni tuchunguze kwa makini maneno hayo ya Paulo.

“Endeleeni kuvumiliana.” Neno la Kigiriki lililotafsiriwa “endeleeni kuvumiliana” linamaanisha kuvumilia au kustahimili. Kitabu kimoja cha marejezo kinasema Wakristo huonyesha sifa hiyo kwa “kuwa tayari kuvumilia makosa na tabia zinazoudhi za wengine.” Neno “kuvumiliana” linaonyesha kwamba pande mbili zinahusika. Yaani, tukikumbuka kwamba hata sisi wenyewe tuna tabia zinazoweza kuwaudhi wengine, hatutaruhusu tabia zao zisizotuvutia zivuruge amani kati yetu. Namna gani wakitukosea?

“Endeleeni . . . kusameheana kwa hiari.” Kulingana na msomi mmoja, neno la Kigiriki lililotafsiriwa “kusameheana kwa hiari” “linamaanisha kuachilia au kusamehe . . . lakini kwa njia inayotegemea rehema.” Kitabu kingine kinasema neno hili linamaanisha “kufanya kitu kiwe chenye kupendeza, tendo la fadhili, au kumnufaisha mtu.” Tunaonyesha rehema tunaposamehe kwa hiari hata kama tuna “sababu ya kulalamika juu ya mwingine.” Lakini kwa nini tunapaswa kuwa tayari kuonyesha fadhili kwa njia hiyo? Kwa sababu, huenda baadaye tukahitaji kusamehewa na mtu aliyetukosea.

“Kama vile Yehova alivyowasamehe ninyi kwa hiari, nanyi fanyeni vivyo hivyo pia.” Sababu kuu inayopaswa kutuchochea tuwasamehe wengine ni kwamba Yehova alitusamehe kwa hiari. (Mika 7:18) Hebu fikiria jinsi Yehova anavyowaonyesha fadhili watenda-dhambi wanaotubu. Tofauti na sisi, Yehova hawezi kutenda dhambi. Hata hivyo, anawasamehe kikamili na kwa hiari watenda-dhambi wanaotubu ingawa yeye hahitaji kusamehewa na watenda-dhambi hao. Kwa kweli, Yehova ameweka mfano bora wa kuwasamehe kwa hiari watenda-dhambi wanaotubu!

Yehova ameweka mfano bora wa kusamehe watenda-dhambi!

Huruma ya Yehova hutusukuma na kutuchochea tumkaribie na kumwiga. (Waefeso 4:32–5:1) Ni vizuri tujiulize, ‘Kwa vile Yehova hunisamehe kwa huruma, kwa nini nisimsamehe mwanadamu mwenzangu asiye mkamilifu ambaye ametubu kikweli baada ya kunikosea?’Luka 17:3, 4.