Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Je, Tunapaswa Kusali kwa Watakatifu?

Je, Tunapaswa Kusali kwa Watakatifu?

NI NANI ambaye hajawahi kuhangaika na kuhisi kwamba anahitaji msaada wa mtu fulani? Ikitegemea tatizo tunalokabili, huenda tukachagua rafiki mwenye huruma na anayeelewa tatizo hilo. Rafiki mwenye huruma na mwenye uzoefu anathaminiwa sana.

Huenda wengine wakahisi hivyo kuhusiana na sala. Badala ya kusali kwa Mungu, ambaye huonekana kuwa mkuu na mwenye kuogopesha, wao hupendelea kusali kwa watakatifu. Wanahisi kwamba watakatifu ni wenye huruma kwa sababu walipitia majaribu na matatizo yanayowapata wanadamu. Kwa mfano, huenda watu waliopoteza kitu muhimu sana wakasali kwa “Mtakatifu” Anthony wa Padua, mlezi wa vitu vilivyopotea au kuibiwa. Wanaposali kwa ajili ya mnyama mgonjwa, huenda wakaomba kwa “Mtakatifu” Francis wa Assisi au kwa “Mtakitifu” Jude Thaddeus wanapovunjika moyo baada ya kukabili tatizo fulani.

Hata hivyo, Maandiko yanasema nini kuhusu kusali kwa watakatifu? Kwa kuwa sala zetu ni mazungumzo pamoja na Mungu, tungependa kujua: Je, anasikiliza sala zetu? Na pia tunapaswa kujiuliza: Mungu anaonaje sala zinazotolewa kwa watakatifu?

MAONI YA MAANDIKO KUHUSU SALA KWA WATAKATIFU

Zoea la kusali kwa watakatifu linategemea fundisho la kuombewa na watakatifu, linalofundishwa na Kanisa Katoliki. Kulingana na kitabu New Catholic Encyclopedia wazo kuu ni “kuomba kupitia mtu ambaye mbele za Mungu ana haki ya kuomba ili kupata rehema kwa ajili ya mwenye uhitaji.” Basi, mtu anayesali kwa watakatifu anafanya hivyo akitumaini kwamba atapata kibali kupitia kwao kwa sababu wanakubalika mbele za Mungu.

Je, Biblia inafundisha jambo hilo? Wengine husema kwamba katika maandishi yake, mtume Paulo aliweka msingi wa kusali kwa watakatifu. Kwa mfano, aliwaandikia hivi Wakristo huko Roma: “Sasa nawahimiza ninyi, akina ndugu, kupitia Bwana wetu Yesu Kristo na kupitia upendo wa roho, kwamba mjikaze pamoja nami katika sala kwa Mungu kwa ajili yangu.” (Waroma 15:30) Je, Paulo alikuwa akiwaambia Wakristo wenzake wamwombee kwa Mungu? La hasha! Badala yake, kama ni hivyo wao ndio wangemwomba Paulo, mtume wa Kristo, awaombee. Paulo alimaanisha kwamba ni sawa kuomba Wakristo wenzetu wasali kwa Mungu kwa ajili yetu. Lakini ni jambo tofauti kabisa kusali  kwa mtu fulani ambaye inaaminiwa yuko mbinguni ili amjulishe Mungu maombi yetu. Kwa nini?

Katika Injili ya Yohana, Yesu anasema: “Mimi ndiye njia na kweli na uzima. Hakuna anayekuja kwa Baba ila kupitia kwangu.” (Yohana 14:6) Pia, anasema: “Mkimwomba Baba jambo lolote katika jina langu, atawapa.” (Yohana 15:16, The New Jerusalem Bible) Yesu hakusema tunapaswa kusali kwake, kisha azungumze na Mungu kwa niaba yetu. Badala yake ili sala zetu zisikiwe, ni lazima tusali kwa Mungu kupitia Yesu bali si mtu mwingine yeyote.

Wanafunzi wa Yesu walipomwomba awafundishe jinsi ya kusali, Yesu aliwajibu hivi: “Wakati wowote mnaposali, semeni, ‘Baba, jina lako na litakaswe.’” (Luka 11:2) Ndiyo, “wakati wowote,” au kila mara tunaposali, hatupaswi kuzungumza na Yesu au mtu mwingine yeyote, bali Mungu mwenyewe. Kulingana na mafundisho hayo yaliyo wazi ya Yesu, je, si ni kweli kwamba tunapaswa kusali kwa Mungu kupitia Yesu Kristo bali si kupitia mwombezi au “mtakatifu” yeyote?

Sala ni sehemu muhimu sana ya ibada yetu, na kuabudu mtu mwingine isipokuwa Mungu ni kinyume cha mafundisho ya Biblia. (Yohana 4:23, 24; Ufunuo 19:9, 10) Hiyo ndiyo sababu tunapaswa kusali kwa Mungu peke yake.

JE, UNAPASWA KUOGOPA KUSALI KWA MUNGU?

Katika Mahubiri yake ya Mlimani, Yesu alitoa mfano wa mtoto anayemwomba baba yake chakula. Je, baba anaweza kumpa mtoto jiwe badala ya mkate? Au nyoka mwenye sumu badala ya samaki? (Mathayo 7:9, 10) Mzazi mwenye upendo hawezi kamwe kufanya jambo kama hilo!

Kama baba mwenye upendo na mtoto wake, Mungu angependa tuwasiliane naye

Fikiria mfano kama huo kulingana na maoni ya mzazi. Wazia kwamba mtoto wako angependa kukuomba jambo fulani. Umejitahidi kusitawisha uhusiano mzuri pamoja naye, na sikuzote uko tayari kuzungumza naye. Hata hivyo, kwa sababu mtoto anakuogopa, anamwomba mtu fulani azungumze nawe kwa niaba yake. Ungehisije? Namna gani ikiwa kila mara anawasiliana nawe kupitia tu mtu huyo na inaonekana kwamba ataendelea kufanya hivyo? Je, ungefurahia jambo hilo? La, hasha! Wazazi wenye upendo wangependa watoto wao wazungumze nao moja kwa moja na wajihisi huru kuwaomba chochote.

Akifafanua mfano wa mtoto anayeomba chakula, Yesu aliuambia umati hivi: “Kwa hiyo, ikiwa ninyi, mjapokuwa waovu, mnajua jinsi ya kuwapa watoto wenu zawadi zilizo nzuri, je, Baba yenu aliye mbinguni hatawapa hata zaidi vitu vyema wale wanaomwomba?” (Mathayo 7:11) Bila shaka, mzazi anatamani sana kumpa mtoto kilicho bora. Baba yetu wa mbinguni angependa sana kusikiliza na kujibu sala zetu.

Mungu anataka tusali kwake moja kwa moja hata tunapolemewa na makosa yetu. Hajampa mtu mwingine daraka la kusikiliza sala zetu. Biblia inatuhimiza: “Mtupie Yehova mzigo wako, naye mwenyewe atakutegemeza.” (Zaburi 55:22) Badala ya kutegemea kuombewa na watakatifu au mtu mwingine yeyote, tunapaswa kusitawisha maoni yanayofaa kumhusu Yehova Mungu.

Baba yetu wa mbinguni anatujali kibinafsi. Yuko tayari kutusaidia tunapokabiliwa na matatizo na anatuhimiza tumkaribie. (Yakobo 4:8) Tunafurahi kwamba tunaweza kusali kwa Mungu na Baba yetu, ambaye ni “Msikiaji wa sala”!Zaburi 65:2.