Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

 MKARIBIE MUNGU

Je, Kweli Yehova Anakujali?

Je, Kweli Yehova Anakujali?

“Inaonekana kizuizi kikubwa zaidi ninachokabili ni kujiona sifai.” Ndivyo alivyosema mwanamke fulani aliyehisi kwamba Yehova hamjali. Je, umewahi kuhisi hivyo? Ikiwa ndivyo, huenda ukajiuliza, ‘Je, kweli Yehova anawajali waabudu wake kibinafsi?’ Jibu ni ndiyo! Maneno ya Yesu yanathibitisha kwamba Yehova anatujali kibinafsi.—Soma Yohana 6:44.

Yesu, ambaye anajua utu na makusudi ya Mungu kuliko mtu mwingine yeyote, alisema nini? (Luka 10:22) Alisema: “Hakuna mtu anayeweza kuja kwangu isipokuwa Baba, aliyenituma, amvute.” Hivyo, hatuwezi kuwa wafuasi wa Kristo, na waabudu wa Baba yetu wa mbinguni, Yehova, isipokuwa Yehova atuvute kwake kibinafsi. (2 Wathesalonike 2:13) Tukielewa maneno ya Yesu, tutapata uthibitisho wenye nguvu kwamba Mungu anatujali kibinafsi.

Inamaanisha nini kwamba Yehova hutuvuta? Neno la Kigiriki linalotafsiriwa “kuvuta” linamaanisha pia kukokota wavu wa samaki. (Yohana 21:6, 11) Je, Yehova anatulazimisha tumtumikie? Hapana. Yehova alitupatia hiari, hivyo, hafungui mioyo yetu kwa nguvu. (Kumbukumbu la Torati 30:19, 20) Msomi mmoja anafafanua hivi: “Mlango wa moyo wa mwanadamu hauwezi kufunguliwa kutoka nje. Lazima ufunguliwe kutoka ndani.” Yehova huchunguza mioyo ya mabilioni ya watu ulimwenguni, akitafuta watu wenye mwelekeo unaofaa. (1 Mambo ya Nyakati 28:9) Akimpata mtu kama huyo, anamtendea kwa njia ya pekee. Jinsi gani?

Yehova hushawishi, au kuvuta kwa wororo, moyo wa mtu ambaye ana “mwelekeo unaofaa.” (Matendo 13:48) Yehova hufanya hivyo kwa njia mbili, kwanza kupitia ujumbe wa habari njema ulio katika Biblia, ambao hutufikia kibinafsi, na pili kupitia roho yake takatifu. Yehova anapoona moyo ambao unakubali kweli za Biblia, yeye hutumia roho yake kumsaidia mtu huyo aelewe na kufuata kweli hizo maishani. (1 Wakorintho 2:11, 12) Bila msaada wa Mungu, hatuwezi kamwe kuwa wafuasi wa kweli wa Yesu au waabudu wenye bidii wa Yehova.

“Mlango wa moyo wa mwanadamu hauwezi kufunguliwa kutoka nje. Lazima ufunguliwe kutoka ndani”

Hivyo basi, maneno ya Yesu kwenye Yohana 6:44 yanatufundisha nini kumhusu Yehova Mungu? Yehova huwavuta watu kwa sababu anaona mwelekeo mzuri moyoni mwao na anawajali kibinafsi. Mwanamke aliyetajwa mwanzoni alifarijika sana alipoelewa ukweli huo. Anasema: “Kuwa mtumishi wa Yehova ndilo pendeleo kubwa zaidi ambalo mtu anaweza kupata. Na ikiwa Yehova alinichagua niwe mtumishi wake, bila shaka ananithamini.” Namna gani wewe? Je, kujua kwamba Yehova anawajali waabudu wake kibinafsi kunakuchochea ufungue moyo wako?

Usomaji wa Biblia Unaopendekezwa kwa Mwezi wa Mei

Luka 22-24Yohana 1-16