Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Jifunze Kutoka Katika Neno la Mungu

Ni Nini Kitakachotokea Katika Siku ya Hukumu?

Ni Nini Kitakachotokea Katika Siku ya Hukumu?

Makala hii inazungumzia maswali ambayo huenda umejiuliza na inakuonyesha mahali unapoweza kupata majibu katika Biblia yako. Mashahidi wa Yehova watafurahi kuzungumzia majibu hayo pamoja nawe.

1. Siku ya Hukumu ni nini?

Kama inavyoonyeshwa na picha iliyo upande wa kulia wa ukurasa huu, watu wengi wanafikiri kwamba katika Siku ya Hukumu, mabilioni ya nafsi zitaletwa mbele ya kiti cha enzi cha Mungu ili zihukumiwe kulingana na matendo yao ya zamani—nafsi nyingine zitapewa uhai mbinguni, na nyingine zitateswa katika moto wa mateso. Hata hivyo, Biblia inaonyesha kwamba kusudi la Siku ya Hukumu ni kuwakomboa watu kutokana na ukosefu wa haki. (Zaburi 96:13) Mungu amemchagua Yesu kuwa Hakimu ambaye atawaletea wanadamu haki.​—Soma Isaya 11:1-5; Matendo 17:31.

2. Siku ya Hukumu italetaje haki?

Mwanadamu wa kwanza, Adamu, alipomwasi Mungu kimakusudi, aliwasababishia wazao wake wote dhambi, kuteseka, na kifo. (Waroma 5:12) Ili kuwaletea wanadamu haki, Yesu atawarudishia uhai, au kuwafufua, mabilioni ya watu ambao wamekufa. Kitabu cha Ufunuo kinaonyesha kwamba ufufuo huo utatukia wakati wa utawala wa miaka elfu moja wa Kristo Yesu.​—Soma Ufunuo 20:4, 11, 12.

Watu watakaofufuliwa watahukumiwa, lakini si kwa msingi wa matendo yao kabla ya kufa, bali kwa msingi wa mambo watakayofanya wakati mambo yaliyo katika “vitabu vya kukunjwa” vinavyotajwa katika Ufunuo sura ya 20 yatakapofunuliwa. (Waroma 6:7) Kati ya watu watakaofufuliwa na kupata fursa ya kujifunza kumhusu Mungu ni “waadilifu na wasio waadilifu pia,” akasema mtume Paulo.​—Soma Matendo 24:15.

3. Siku ya Hukumu itatimiza nini?

Watu waliokufa kabla ya kupata nafasi ya kumjua Yehova Mungu na kumtumikia, watapata fursa ya kubadilika na kutenda mema. Wakitenda mema, ufufuo wao utakuwa “ufufuo wa uzima.” Hata hivyo, baadhi ya wale watakaofufuliwa hawatataka kujifunza kuhusu njia za Yehova. Ufufuo wao utakuwa “ufufuo wa hukumu.”​—Soma Yohana 5:28, 29; Isaya 26:10; 65:20.

Kufikia mwisho wa Siku ya Hukumu itakayochukua miaka elfu moja, Yehova atakuwa amewarudishia wanadamu watiifu hali yao ya awali ya kuwa wakamilifu. (1 Wakorintho 15:24-28) Hilo ni tumaini zuri kama nini kwa wanadamu wote watiifu! Katika jaribio la mwisho, Mungu atamfungua Shetani Ibilisi kutoka katika abiso, ambako atakuwa amefungwa kwa miaka elfu moja. Shetani atajaribu tena kuwafanya watu wamwache Yehova, lakini wale watakaomkataa Shetani watafurahia kuishi milele duniani.​—Soma Isaya 25:8; Ufunuo 20:7-9.

4. Ni siku gani nyingine ya hukumu itakayowafaidi wanadamu?

Biblia hutumia pia maneno “siku ya hukumu” kurejelea matukio yatakayoleta mwisho wa mfumo huu wa mambo. Siku hiyo ya hukumu itakuja ghafla kama vile Gharika ya siku za Noa, ambayo ilifagilia mbali kizazi chote kiovu. Jambo la kufurahisha ni kwamba uharibifu wa “watu wasiomwogopa Mungu” utawezesha kuwepo kwa dunia mpya ambamo “uadilifu utakaa.”​—Soma 2 Petro 3:6, 7, 13.