Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Je, Unabii wa Biblia Unasema Chochote Kuhusu Kuanzishwa kwa Taifa la Israeli la Kisasa?

Je, Unabii wa Biblia Unasema Chochote Kuhusu Kuanzishwa kwa Taifa la Israeli la Kisasa?

LEO ulimwengu unatazama Mashariki ya Kati kwa wasiwasi. Mashambulizi ya roketi, mapigano kati ya makundi yenye silaha, na mashambulizi ya mabomu yanayotekelezwa na magaidi, ni mambo yanayotokea mara nyingi. Zaidi ya hayo, kuna uwezekano wa kutumiwa kwa silaha za nyuklia. Si ajabu kwamba watu kila mahali wana wasiwasi!

Ulimwengu pia ulitazama Mashariki ya Kati kwa wasiwasi mnamo Mei 1948. Wakati huo, miaka 62 iliyopita, mamlaka ya Uingereza ya kusimamia maeneo ambayo wakati huo yaliitwa Palestina ilikuwa inakaribia kuisha, na vita vilikuwa karibu kuanza. Mwaka uliotangulia, Umoja wa Mataifa ulikuwa umetoa kibali cha kuanzishwa kwa Taifa huru la Wayahudi katika sehemu fulani ya maeneo hayo yaliyosimamiwa na Uingereza. Mataifa jirani ya Waarabu yalikuwa yameapa kufanya chochote kile ili kuzuia kuanzishwa kwa taifa hilo. “Mpaka wetu na taifa hilo utakuwa moto na damu,” ukaonya Ushirika wa Nchi za Kiarabu.

Ilikuwa Ijumaa saa 10:00 alasiri, Mei 14, 1948, na baada ya saa chache tu, mamlaka ya Uingereza ya kusimamia Palestina ingefikia mwisho. Kwenye Jumba la Makumbusho la Tel Aviv, kikundi cha watazamaji 350 waliokuwa wamefika baada ya kualikwa kisiri, walingoja kwa hamu kutangazwa rasmi kwa taifa la kisasa la Israeli. Kulikuwa na ulinzi mkali ili kuhakikisha kwamba maadui wa Taifa hilo jipya hawavurugi tukio hilo.

David Ben-Gurion, kiongozi wa Baraza la Taifa la Israeli, alisoma tangazo la kuundwa kwa Taifa la Israeli (The Declaration of the Establishment of the State of Israel). Tangazo hilo lilisema hivi kwa sehemu: “Sisi, washiriki wa Baraza la Watu, wawakilishi wa Jumuiya ya Nchi ya Israeli . . . kwa msingi wa haki yetu ya kiasili na ya kihistoria na kwa msingi wa Azimio la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, tunatangaza kuanzishwa kwa Taifa la Wayahudi katika nchi ya Israeli, ambalo litaitwa Taifa la Israeli.”

Je, Tukio Hilo Ni Utimizo wa Unabii wa Biblia?

Waprotestanti fulani wa makanisa ya Kiinjilisti wanaamini kwamba kuanzishwa kwa Taifa la Israeli la kisasa kulitimiza unabii wa  Biblia. Kwa mfano, katika kitabu fulani (Jerusalem Countdown), kasisi John Hagee anasema hivi: “Tukio hilo muhimu liliandikwa na nabii Isaya, akisema, ‘Nchi itazaliwa katika siku moja.’ (Ona Isaya 66:8.) . . . Huo ulikuwa utimizo mkubwa zaidi wa unabii katika karne ya ishirini. Ulikuwa uthibitisho ulio wazi kwa wanadamu wote kwamba Mungu wa Israeli yuko hai.”

Je, maneno hayo ni ya kweli? Je, andiko la Isaya 66:8 linatabiri kuanzishwa kwa Taifa la Israeli la kisasa? Je, Mei 14, 1948, ‘ilikuwa tarehe ambayo utimizo mkubwa zaidi wa unabii ulitokea katika karne ya ishirini’? Iwapo Taifa la Israeli la kisasa bado ni taifa lililochaguliwa na Mungu, na iwapo analitumia kutimiza unabii mbalimbali wa Biblia, hapana shaka kwamba mambo hayo yangewavutia wanafunzi wa Biblia kila mahali.

Unabii wa Isaya unasema: “Ni nani amesikia jambo kama hili? Ni nani ameona mambo kama haya? Je, nchi itazaliwa kwa uchungu katika siku moja? Au, je, taifa litazaliwa wakati uleule mmoja? Kwa maana Sayuni ameshikwa na uchungu wa kuzaa naye vilevile amezaa wanawe.” (Isaya 66:8) Mstari huo unatabiri waziwazi kuzaliwa ghafula kwa taifa zima, kana kwamba katika siku moja. Lakini ni nani angesababisha kuzaliwa huko? Mstari unaofuata unatoa dokezo hili: “‘Nami, je, nitasababisha kupasuka wala nisisababishe kuzaliwa?’ asema Yehova. ‘Au, je, mimi ninasababisha kuzaliwa na kwa kweli ninasababisha kufunga uzazi?’ Mungu wako amesema.” Yehova Mungu anaonyesha waziwazi kwamba yeye ndiye angefanya taifa hilo lizaliwe kwa njia hiyo ya ajabu.

Taifa la Israeli la kisasa linatawaliwa na serikali ya kibinadamu ambayo haisemi kuwa inamtegemea Mungu wa Biblia. Je, katika mwaka 1948 Waisraeli walimtambua Yehova Mungu kuwa ndiye aliyesababisha kutangazwa kwao kuwa taifa? Hapana. Wala jina la Mungu wala neno “Mungu” halikutajwa popote katika maneno ya awali ya tangazo hilo. Kitabu kinachozungumzia nyakati muhimu katika Historia ya Wayahudi (Great Moments in Jewish History) kinasema hivi kuhusu maneno ya mwisho ya tangazo hilo: “Hata saa 7:00 adhuhuri wakati Baraza la Kitaifa lilipokutana, wanachama wake hawakuweza kukubaliana kuhusu maneno ya tangazo la kuanzishwa kwa taifa la Israeli. . . . Wayahudi wanaozingatia sheria za kidini walitaka maneno ‘Mungu wa Israeli’ yatiwe ndani ya tangazo hilo, huku wale wasio wanadini wakikataa. Hivyo, Ben-Gurion akaamua kwamba neno ‘Mwamba’ litumiwe badala ya ‘Mungu.’”

Hata sasa, Taifa la Israeli la kisasa linadai kwamba lilitambulika rasmi kuwa taifa kutokana na azimio la Umoja wa Mataifa na kile ambacho hukiita haki ya kiasili na ya kihistoria ya Wayahudi. Je, ni jambo linalopatana na akili kutazamia Mungu wa Biblia afanye muujiza mkubwa wa kinabii katika karne ya 20 kwa ajili ya watu ambao wanakataa kumtambua?

Dai la Taifa la Israeli la Kisasa Linapatana Jinsi Gani na Unabii?

Mtazamo wa kilimwengu wa taifa la Israeli la kisasa ni tofauti kabisa na hali ilivyokuwa mwaka wa 537 K.W.K. Wakati huo taifa la Israeli ‘lilizaliwa upya’ kana kwamba katika siku moja, baada ya uharibifu na ukiwa uliokuwa umesababishwa na Wababiloni miaka 70 iliyokuwa imepita. Wakati huo, andiko la Isaya 66:8 lilitimizwa kwa njia ya ajabu wakati Koreshi Mkuu wa Uajemi aliposhinda Babiloni na kuwaruhusu Wayahudi warudi katika nchi yao.—Ezra 1:2.

Mfalme Koreshi wa Uajemi alitambua mkono wa Yehova katika tukio hilo la mwaka wa 537 K.W.K., na wale waliorudi Yerusalemu walifanya hivyo kwa kusudi hususa la kurudisha ibada ya Yehova Mungu na kulijenga upya hekalu lake. Taifa la Israeli la kisasa halijawahi kutangaza rasmi tamaa au nia ya kurudisha ibada ya Yehova.

Je, Israeli la Kisasa Bado Ni Taifa Teule la Mungu?

Katika mwaka wa 33 W.K., taifa la asili la Israeli liliacha kuwa taifa teule la Mungu wakati lilipomkataa Masihi, ambaye ni Mwana wa Yehova. Masihi mwenyewe alisema hivi: “Yerusalemu,  Yerusalemu, muuaji wa manabii na ambaye huwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwake . . . Tazama! Nyumba yenu mmeachiwa hali ya ukiwa.” (Mathayo 23:37, 38) Maneno ya Yesu yalitimizwa mwaka wa 70 W.K., wakati majeshi ya Roma yalipoharibu Yerusalemu pamoja na hekalu na ukuhani wake. Lakini Mungu angefanya nini kuhusiana na kusudi lake la kuwa na watu ambao ni ‘mali yake ya pekee kutoka kati ya vikundi vingine vyote vya watu, ufalme wa makuhani na taifa takatifu’?—Kutoka 19:5, 6.

Mtume Petro, ambaye alikuwa Myahudi, alijibu swali hilo katika barua aliyowaandikia Wakristo—Wayahudi na wasio Wayahudi. Aliandika: “Lakini ninyi ni ‘jamii iliyochaguliwa, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa kuwa mali ya pekee,’ . . . kwa kuwa wakati mmoja ninyi mlikuwa si watu, lakini sasa ninyi ni watu wa Mungu; mlikuwa wale ambao hawakuwa wameonyeshwa rehema, lakini sasa ninyi ni wale ambao wameonyeshwa rehema.”—1 Petro 2:7-10.

Kwa hiyo, Wakristo waliochaguliwa kwa roho takatifu wanakuwa washiriki wa taifa la kiroho, na hilo halitegemei jamii wala mahali ambapo wamezaliwa. Mtume Paulo alifafanua jambo hilo hivi: “Tohara si kitu wala kutotahiriwa, bali kiumbe kipya ndicho kitu. Na wale wote watakaotembea kwa utaratibu kwa kanuni hii ya mwenendo, juu yao kuwe na amani na rehema, ndiyo, juu ya Israeli wa Mungu.”—Wagalatia 6:15, 16.

Ingawa taifa la Israeli la kisasa limejitolea kumpa uraia mtu yeyote aliye Myahudi kwa kuzaliwa au kwa kugeuza imani yake, uraia katika taifa ambalo Biblia inaliita “Israeli wa Mungu” unapewa tu wale ‘watiifu na walionyunyiziwa damu ya Yesu Kristo.’ (1 Petro 1:1, 2) Akizungumza kuwahusu washiriki hao wa Israeli wa Mungu, au Wayahudi wa kiroho, Paulo aliandika: “Yeye si Myahudi aliye hivyo kwa nje, wala kutahiriwa si kule ambako ni kwa nje juu ya mwili. Bali yeye ni Myahudi aliye hivyo kwa ndani, na kutahiriwa kwake ni kule kwa moyo kupitia roho, wala si kupitia sheria zilizoandikwa. Sifa ya mtu huyo hutoka, si kwa wanadamu, bali kwa Mungu.”—Waroma 2:28, 29.

Mstari huo unatusaidia kuelewa maelezo fulani yenye kutokeza mabishano ambayo Paulo alitoa. Katika barua yake kwa Waroma, Paulo alieleza kwamba Wayahudi wa asili wasioamini walikuwa kama matawi ya mzeituni wa mfano ambayo yalikatwa ili “matawi” ya “mwitu” ya wasio Wayahudi yaweze kupandikizwa. (Waroma 11:17-21) Akimalizia mfano huo, Paulo anasema: “Kumekuwa na kutiwa uzito kwa hisi za Israeli mpaka hesabu kamili ya watu wa mataifa iwe imeingia, na kwa namna hii Israeli wote wataokolewa.” (Waroma 11:25, 26) Je, Paulo alikuwa akitabiri kuhusu kugeuzwa imani kwa Wayahudi wote kuwa Wakristo katika dakika ya mwisho? Kwa kweli, hakuna jambo kama hilo ambalo limetokea kufikia sasa.

Kwa kutumia maneno “Israeli wote,” Paulo alimaanisha Israeli wote wa kiroho—Wakristo ambao wamechaguliwa kwa roho takatifu. Alikuwa akisema kwamba kukataa kwa Wayahudi wa asili kumkubali Masihi hakungebadili kusudi la Mungu la kuwa na “mzeituni” wa kiroho uliojaa matawi yenye kuzaa. Jambo hilo linapatana na mfano ambao Yesu alitoa, akijilinganisha na mzabibu ambao matawi yake yasiyozaa yanakatwa. Yesu alisema: “Mimi ndiye mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda yeye huliondolea mbali, na kila tawi linalozaa matunda yeye hulisafisha, lipate kuzaa matunda zaidi.”—Yohana 15:1, 2.

Ingawa Biblia haikutabiri kuanzishwa kwa Taifa la Israeli la kisasa, kuanzishwa kwa taifa la kiroho la Israeli kulitabiriwa hakika! Iwapo unatambua na kushirikiana na taifa hilo la kiroho leo, utapata baraka za milele.—Mwanzo 22:15-18; Wagalatia 3:8, 9.