Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Uovu Utaisha Hakika!

Uovu Utaisha Hakika!

 Uovu Utaisha Hakika!

MUNGU ametupa neno lake lililoongozwa na roho yake, ambalo linaeleza kwa nini watu wanafanya mambo mabaya. Ametupa uhuru wa kuamua na uwezo wa kujizuia, ambao unatusaidia kuamua kutotenda mambo mabaya. (Kumbukumbu la Torati 30:15, 16, 19) Kwa sababu tuna uwezo huo, tunaweza kutambua tabia zozote mbaya ambazo huenda tukawa nazo na kuchukua hatua zinazohitajika ili kujirekebisha. Hivyo, tunapoepuka kufanya mambo mabaya, sisi wenyewe tunapata furaha na hata wale wanaotuzunguka pia.—Zaburi 1:1.

Hata sisi binafsi tujitahidi kadiri gani kutotenda mambo mabaya, bado ulimwengu utaendelea kukumbwa na maovu yanayotendwa na wanadamu. Biblia inaonya  hivi: “Ujue jambo hili, ya kwamba katika siku za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari zilizo ngumu kushughulika nazo.” Ili kuonyesha kwa nini nyakati hizo ni “ngumu kushughulika nazo,” inaendelea kusema hivi: “Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda pesa, wenye kujidai, wenye majivuno, wakufuru, wasiotii wazazi, wasio na shukrani, wasio washikamanifu, wasio na upendo wa asili, wasiotaka makubaliano yoyote, wachongezi, wasiojizuia, wakali, wasiopenda wema, wasaliti, wenye vichwa vigumu, wenye kujivuna kwa kiburi, wanaopenda raha badala ya kumpenda Mungu wakiwa na namna ya ujitoaji-kimungu lakini wakizikana nguvu zake; nawe geukia mbali kutoka kwa hao.”—2 Timotheo 3:1-5.

Yaelekea umeona maneno “siku za mwisho” katika unabii ulioonyeshwa hapo juu. Maneno hayo yanamaanisha nini kwako? Watu wengi huelewa kwamba “siku za mwisho” humaanisha kuwa kitu fulani kinakaribia kufika mwisho. Huo ni mwisho wa nini? Hebu tuone Mungu anaahidi nini katika Neno lake.

Waovu wataharibiwa kabisa.

“Bado muda kidogo tu, na mtu mwovu hatakuwako tena; nawe hakika utapaangalia mahali pake, naye hatakuwapo. Bali wapole wataimiliki dunia, nao watapata furaha yao tele katika wingi wa amani.”ZABURI 37:10, 11.

“Yehova anawalinda wale wote wanaompenda, lakini atawaangamiza waovu wote.”ZABURI 145:20.

Watu hawatakandamizwa tena tena.

“Atamkomboa maskini anayelilia msaada, pia mwenye kuteseka na yeyote ambaye hana msaidizi. Ataikomboa nafsi yao kutoka katika ukandamizaji na katika jeuri.”ZABURI 72:12, 14.

“Uumbaji wenyewe pia utawekwa huru kutoka katika utumwa wa uharibifu na kuwa na uhuru wenye utukufu wa watoto wa Mungu.”WAROMA 8:21.

Watu watatimiziwa mahitaji yao.

“Nao wataketi, kila mtu chini ya mzabibu wake na chini ya mtini wake, wala hakutakuwa na mtu yeyote anayewatetemesha.”MIKA 4:4.

“Na hakika wao watajenga nyumba na kukaa ndani yake; na hakika wao watapanda mashamba ya mizabibu na kula matunda yake. Hawatajenga na mtu mwingine akae ndani yake; hawatapanda na mtu mwingine ale. Kwa maana siku za watu wangu zitakuwa kama siku za mti; na watu wangu waliochaguliwa wataitumia kazi ya mikono yao wenyewe kikamilifu.”ISAYA 65:21, 22.

Watu watatendewa kwa haki.

“Basi, kwa hakika je, Mungu hatasababisha haki ifanywe kwa ajili ya watu wake waliochaguliwa ambao wanampaazia sauti mchana na usiku . . . ? Ninawaambia ninyi, Yeye atasababisha watendewe haki upesi.”LUKA 18:7, 8.

“Yehova ni mpenda-haki, naye hatawaacha washikamanifu wake. Hakika watalindwa mpaka wakati usio na kipimo.”ZABURI 37:28.

Uadilifu utaenea duniani kote.

“Wakaaji wa nchi yenye kuzaa hakika watajifunza uadilifu.”ISAYA 26:9.

“Kulingana na ahadi yake tunangojea mbingu mpya na dunia mpya, na humo uadilifu utakaa.”2 PETRO 3:13.

Watu Wanafanya Mabadiliko—Hata Sasa

Bila shaka, sisi sote tunafurahishwa sana na ahadi hizo. Lakini, je, kuna uhakika wowote  kuwa ahadi hizo zitatimia? Hata hivi sasa tuna uthibitisho wa kwamba ahadi hizo zitatimia. Uthibitisho gani huo? Mamilioni ya watu leo ulimwenguni pote, tayari wanafurahi kwamba wameweza kujizuia wasiwe na ubinafsi, ukosefu wa maadili, au ujeuri, na wamejifunza kuwa waaminifu, wenye kufanya amani, na wanyenyekevu. Leo, Mashahidi wa Yehova zaidi ya milioni saba, ni undugu wa kimataifa na wameweza kushinda tofauti zinazosababisha ubaguzi wa rangi, kijamii, kisiasa, na za kiuchumi, ambazo zimesababisha chuki, jeuri, na umwagaji mkubwa wa damu katika historia yote ya mwanadamu. * Mabadiliko hayo yanayoendelea sasa ni msingi imara wa kuamini kuwa ahadi za Mungu zitatimizwa kwa kiwango kikubwa wakati ujao.

Hata hivyo, ni nini kinachofanya kuwe na mabadiliko hayo? Jibu linapatikana katika unabii mwingine wa Biblia ulioandikwa na nabii Isaya. Aliandika hivi:

“Mbwa-mwitu kwa kweli atakaa pamoja na mwana-kondoo kwa muda fulani, na chui atalala pamoja na mwana-mbuzi, na ndama na mwana-simba mwenye manyoya shingoni na mnyama aliyelishwa vizuri wote pamoja; na mvulana mdogo atakuwa kiongozi juu yao. . . . Hata simba atakula majani kama ng’ombe. Na mtoto anayenyonya hakika atacheza juu ya shimo la nyoka; na mtoto aliyeachishwa kunyonya atatia mkono wake juu ya tundu la kupitishia nuru la nyoka mwenye sumu. Hawatasababisha madhara yoyote wala kusababisha uharibifu wowote katika mlima wangu wote mtakatifu; kwa maana dunia hakika itajawa na kumjua Yehova kama vile maji yanavyoifunika bahari.”—Isaya 11:6-9.

Je, unabii huu unatabiri tu kuhusu wakati ambapo wanyama wataishi kwa amani na wanadamu? Hapana, kuna mengi zaidi  yanayohusika. Ona kwamba sehemu ya mwisho ya andiko hilo inaonyesha kile kinachosababisha kuwe na badiliko hilo: “Dunia hakika itajawa na kumjua Yehova.” Je, kumjua Mungu kunaweza kubadili tabia za wanyama? Sivyo, hata kidogo. Lakini ujuzi huo unaweza na umebadili wanadamu. Unabii huo unaonyesha kuwa watu walio na tabia kama za wanyama, wanaacha tabia hizo na kusitawisha sifa za Kikristo kwa sababu ya kujifunza na kufuata mambo ambayo Biblia inafundisha.

Kwa mfano, mfikirie Pedro. * Alijiunga na kundi la kigaidi akifikiri kwamba alikuwa akipigania haki. Baada ya kupokea mazoezi alipewa amri ya kulipua kambi ya polisi. Alipokuwa akijitayarisha kulipua kambi hiyo, alishikwa na polisi. Pedro alikaa gerezani miezi 18 na akiwa huko bado aliendelea na matendo yake ya uchochezi. Wakati huohuo, mke wa Pedro alianza kujifunza Biblia na Mashahidi wa Yehova. Baada ya kuachiliwa, Pedro pia alianza kujifunza Biblia, na yale aliyojifunza kumhusu Yehova Mungu yalimsukuma afanye mabadiliko makubwa katika mtazamo na maoni yake kuelekea maisha. “Ninamshukuru Yehova kwa kuwa sikuua mtu yeyote nilipokuwa gaidi,” anasema Pedro. “Sasa ninatumia upanga wa roho ya Mungu, yaani, Biblia, kuwapa watu ujumbe wa amani ya kweli na haki, yaani, habari njema za Ufalme wa Mungu.” Pedro hata alitembelea kambi ya  polisi ambayo alikuwa amepanga kuilipua ili awaeleze kuhusu ujumbe wa amani na ulimwengu usio na jeuri.

Kwa kuwa Neno la Mungu lina uwezo mkubwa wa kubadili watu, tuna kila sababu ya kuwa na imani katika ahadi ya Mungu ya kwamba mwisho wa mambo mabaya ni hakika. Ndiyo, watu hawatatenda mambo mabaya milele, lakini watabadilika na kuwa watu wazuri. Karibuni Yehova atamwondoa mwanzilishi wa matendo maovu, Shetani Ibilisi, ambaye anauongoza ulimwengu vibaya bila kuonekana. Biblia inasema: “Ulimwengu mzima unakaa katika nguvu za yule mwovu.” (1 Yohana 5:19) Lakini, hivi karibuni ataondolewa. Pia, watu wanaokataa kwa kiburi kuacha njia zao mbaya wataondolewa pamoja naye. Itapendeza kama nini kuishi wakati huo!

Mtu anapaswa kufanya nini ili awe na hakika kwamba ataishi wakati huo ujao? Kumbuka kwamba ni “ujuzi juu ya Yehova” ambao unafanya watu wabadili mienendo yao leo na utabadili ulimwengu wote hivi karibuni. Hivyo, kwa kupata ujuzi sahihi wa Biblia na kufuata mambo unayojifunza, kama Pedro alivyofanya, wewe pia unaweza kutazamia kuishi katika ulimwengu ambao “uadilifu utakaa.” (2 Petro 3:13) Hivyo, tunakusihi utumie nafasi iliyopo kujifunza kumhusu Mungu na Yesu Kristo, kwa kuwa hilo litamaanisha uzima wa milele kwako.—Yohana 17:3.

[Maelezo ya Chini]

^ fu. 21 Kwa habari zaidi, ona broshua Mashahidi wa YehovaWao Ni Nani? Wanaamini Nini? iliyochapishwa na Mashahidi wa Yehova.

^ fu. 25 Jina limebadilishwa.

[Blabu katika ukurasa wa 9]

Wewe pia unaweza kutazamia kuishi katika ulimwengu ambao “uadilifu utakaa.”—2 PETRO 3:13