Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Je, Mungu Alikuwa na Mwanzo?

Je, Mungu Alikuwa na Mwanzo?

 Wasomaji Wetu Wanauliza . . .

Je, Mungu Alikuwa na Mwanzo?

▪ Biblia inajibu kwamba Mungu hakuwa na mwanzo. Mungu amekuwepo wakati wote. Ingawa ni vigumu kuwazia kwamba Mungu hana mwanzo, hatuwezi kupinga jambo hilo kwa sababu tu hatulielewi kikamili.

Si jambo linalopatana na akili kufikiria kwamba tunaweza kuelewa njia zote za Mungu. Mtume Paulo alitangaza hivi: “Lo! Jinsi kilivyo kina cha utajiri wa Mungu na hekima na ujuzi! Jinsi hukumu zake zisivyochunguzika na njia zake zisivyotafutika!” (Waroma 11:33) Akili zetu haziwezi kufahamu kikamili kina cha hekima na ujuzi wa Mungu sawa na vile mtoto mchanga hawezi kufahamu kila kitu kumhusu mzazi wake. Ingawa maneno hayo ya Paulo yaliyoongozwa na roho yalikuwa yakizungumzia hekima na rehema ya pekee ya Mungu, yanaonyesha kwamba kuna mambo fulani kumhusu Yehova Mungu na njia zake ambayo ni ya kina sana hivi kwamba hatuwezi kuelewa. Mojawapo ya mambo hayo ni wazo la kwamba Mungu hana mwanzo. Hata hivyo, tunaweza kuamini kabisa yale ambayo Biblia inasema kumhusu Mungu. Yesu Kristo alisema hivi kuhusu maandishi matakatifu: “Neno lako ni kweli.”—Yohana 17:17.

Musa alisali hivi kwa Yehova: “Tangu milele hata milele wewe ni Mungu.” (Zaburi 90:2, Zaire Swahili Bible) Musa alieleza kuwepo kwa Mungu katika njia mbili. Njia ya kwanza ni kuhusu wakati ujao. Yehova ndiye “Yule anayeishi milele na milele.” (Ufunuo 4:10) Hivyo, Mungu ataendelea kuwepo milele na milele. Njia nyingine ni kuhusu wakati uliopita. Hilo linamaanisha kwamba Mungu hakuumbwa wala hana mwanzo. Badala yake, Mungu amekuwepo tangu wakati usio na kipimo.

Ni vigumu kwa wengi wetu kuelewa mawazo yasiyo wazi. Hata hivyo, nyakati nyingine tunakabiliana na mawazo magumu kama vile nambari hasi na chanya. Kwa mfano, mtu akihesabu nambari zilizo chini ya sufuri (nambari hasi) au zilizo juu ya sufuri (nambari chanya) hatafikia mwisho. Tunaweza kutumia mfano huo kuelewa muda ambao Muumba ameishi.

Hivyo, kwa kufaa ni Mungu pekee aliye na jina la cheo la pekee, “Mfalme wa umilele.” (1 Timotheo 1:17) Hebu fikiria: Yesu Kristo, makumi ya maelfu ya malaika mbinguni, na wanadamu duniani, wote wana mwanzo kwa sababu waliumbwa. (Wakolosai 1:15, 16) Lakini Mungu hakuumbwa. Kusisitiza kwamba lazima Mungu awe aliumbwa kutaanzisha mjadala kuhusu ni nani aliyemuumba Muumba. Yehova peke yake ndiye amekuwapo “tangu milele hata milele.” (Zaburi 90:2, ZSB) Yehova amekuwapo “kwa umilele wote uliopita.”—Yuda 25.

Hata hivyo, kumbuka wazo la kwamba Mungu amekuwapo milele linatupa tumaini. Sala ya Musa inafunua kwamba kwa kuwa Mungu amekuwepo kwa umilele wote, tunahakikishiwa kwamba tutapata uzima wa milele anaotuahidi. Tofauti na maisha yetu mafupi, Mungu anatajwa kuwa “makao yetu halisi kwa kizazi baada ya kizazi.” Akiwa Baba mwenye upendo, Yehova amekuwa akiwasaidia watu wake na ataendelea kufanya hivyo milele. Ukweli huo unatufariji kwelikweli!—Zaburi 90:1.