Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Biblia Inabadili Maisha

Biblia Inabadili Maisha

 Biblia Inabadili Maisha

MSHIRIKI wa zamani wa genge fulani ambaye alizoea kuvuta bangi alichukua hatua gani ili kushinda mazoea yake yenye madhara? Kwa nini mshiriki wa bendi moja ya muziki mchafu wenye mdundo mzito alinyoa nywele zake ndefu na kubadili mtazamo wake kuelekea muziki ambao alipenda? Ni nini kilichomchochea mwanamume mmoja aliyepinga mamlaka ya kidini na ya serikali awe mhudumu wa kidini? Soma masimulizi ya watu hao.

“Nilishinda zoea langu la kuvuta bangi.”—PETER KAUSANGA

UMRI: 32

NCHI: NAMIBIA

HISTORIA: MSHIRIKI WA GENGE ALIYEZOEA KUVUTA BANGI

MAISHA YANGU YA ZAMANI: Nililelewa huko Kehemu, moja ya mitaa minne mikubwa katika mji wa Rundu. Watu wa mtaa huo walipata riziki kwa kuuza mtama, mbao, na makaa.

Nilipokuwa na umri wa miaka miwili tu, mama yangu alikufa, hivyo nikalelewa na nyanya yangu. Tuliishi maisha rahisi. Sikuwa mwasi, lakini nilitumbukia katika matatizo kwa sababu ya kushawishiwa na marafiki wabaya. Nilijiunga na genge fulani shuleni. Nilianza kupigana mitaani, kuwatesa wengine, kuiba, kufanya biashara ya magendo ya almasi, kunywa pombe, na kutumia vibaya dawa za kulevya. Nilikamatwa mara mbili na kufungwa gerezani kwa sababu ya kuvunja nyumba na kuiba na pia kutumia udanganyifu.

Niliacha shule nikiwa katika darasa la kumi na mwishowe nikahama na kwenda mbali sana na mji wetu na pia mbali na genge ambalo nilishirikiana nalo. Nilitaka kubadili kabisa maisha yangu. Lakini bado nilikuwa na zoea la kuvuta bangi. Nyakati nyingine nilitembea mbali sana ili kutafuta bangi.

JINSI BIBLIA ILIVYOBADILI MAISHA YANGU: Mwanzoni mwa mwaka wa 1999, nilikutana na Mashahidi wa Yehova ambao walikuwa wakiwaachia watu vitabu barabarani. Walinitendea kwa heshima na hilo lilinigusa moyo sana. Ujumbe ambao ulikuwa katika vitabu walivyonipa ulinisadikisha kwamba nilikuwa nimepata dini ya kweli. Nilianza kujifunza Biblia kwa bidii na muda si muda nikatambua kwamba nilihitaji kubadili maisha yangu ili nimpendeze Yehova Mungu.

Nilichagua tarehe ambayo ningeacha kuvuta bangi na sigara, kisha nikaharibu kila kitu nilichokuwa nacho ambacho kilihusiana na uvutaji  wa bangi na sigara. Pia, niliwaambia marafiki wangu wasinipe tena sigara na nikawaomba wasivute karibu nami. Hata hivyo, mambo hayakwenda kama nilivyokusudia. Mara mbili, hamu ya kuvuta ilinisukuma tena kuvuta sigara na bangi. Hata hivyo, hilo halikunivunja moyo. Niliendelea kukumbuka kanuni ya Methali 24:16: “Huenda mwadilifu akaanguka hata mara saba, naye hakika atasimama.” Mwishowe, niliacha zoea hilo.

Kadiri nilivyoendelea kujifunza kumhusu Yehova, ndivyo nilivyotamani zaidi kumfanya awe rafiki yangu wa karibu zaidi. Andiko moja la Biblia ambalo lilinigusa moyo ni Zaburi 27:10: “Hata ikiwa baba yangu na mama yangu wangeniacha, Yehova mwenyewe angenichukua.” Kadiri nilivyoendelea kujifunza Biblia kwa undani, ndivyo nilivyojionea ukweli wa maneno hayo. Nilihisi kwamba Yehova alikuwa Baba halisi anayenijali.

Pia, nilishirikiana kwa ukawaida na Mashahidi wa Yehova. Niliona kwamba walikuwa na urafiki na walionyeshana upendo wa kweli. Ilikuwa mara yangu ya kwanza kabisa kuona sifa hizo.

JINSI AMBAVYO NIMEFAIDIKA: Kwa msaada wa Yehova na wa Mashahidi wenzangu, nimeboresha njia yangu ya kuvaa, kujiendesha, na kuongea. Ninapoangalia nyuma, ninafikiri kwamba maisha yangu yamebadilika kama vile mdudu mwenye sura mbaya anayeitwa kiwavi anavyobadilika na kuwa kipepeo maridadi. Watu wangu wa ukoo wanashukuru sana kuona mabadiliko ambayo nimefanya, na sasa wananiamini. Sasa nimeoa na ninajitahidi kuwa mume anayempenda mke wake na baba ambaye anawajali watoto wake.

“Nimepata kusudi la kweli katika maisha.”—MARCOS PAULO DE SOUSA

UMRI: 29

NCHI: BRAZILI

HISTORIA: MSHIRIKI WA BENDI YA MUZIKI MCHAFU WENYE MDUNDO MZITO

MAISHA YANGU YA ZAMANI: Familia yetu iliishi katika mji wa Jaguariuna, huko São Paulo. Wazazi wangu walikuwa Wakatoliki wenye bidii, na nilipokuwa na umri mdogo nilikuwa nikitumika katika madhabahu ya kanisa. Kwa hiyo, wanafunzi wenzangu shuleni walinibandika jina la Baba wa kanisa. Hata hivyo, nilipokuwa na umri wa miaka 15, nilianza kupenda muziki wenye mdundo mzito. Nikaanza kushirikiana na waimbaji wa muziki wa roki. Nilifuga nywele ndefu. Na mwaka wa 1996, baba yangu alinisaidia kununua ngoma zangu za kwanza za kucheza muziki huo.

Mwaka wa 1998, nilijiunga na bendi ya muziki mchafu wa roki. Tuliimba muziki mchafu sana wa kishetani. Ulitukuza jeuri. Muziki huo ulibadili fikira, mwenendo, na mtazamo wangu. Nikaanza kuwa mjeuri na nikawa na mtazamo mbaya.

JINSI BIBLIA ILIVYOBADILI MAISHA YANGU: Nilikutana na Mashahidi wa Yehova kwa mara ya kwanza mwaka wa 1999. Waliniuliza ikiwa ningependa wanifundishe Biblia, nikakubali, hata ingawa kwa kweli sikupendezwa sana. Hata hivyo, mambo niliyojifunza katika Biblia yalibadili mtazamo wangu kuhusu maisha.

Nilijulikana kuwa “kijana mwenye nywele ndefu,” “nyota wa muziki wa roki,” au “mpiga-ngoma.” Lakini nilianza kutambua kwamba kuwa  mshiriki wa bendi hiyo kulinifanya nijifikirie tu na kushindana na wengine, nami sikutosheka na umaarufu ambao nilikuwa nao. Niligundua kwamba waimbaji ambao niliabudu hawakuwa na kusudi lolote la kweli katika maisha yao. Hatua kwa hatua nilielewa kwamba ikiwa nilitaka kumpendeza Yehova Mungu, ningehitaji kuacha kabisa muziki mchafu wenye mdundo mzito ambao unaambatana na maadili mapotovu na ibada ya sanamu.

Nilipenda muziki huo na nywele zangu ndefu. Nilijiuliza ikiwa ninaweza kuishi bila vitu hivyo. Pia, nilikuwa na hasira kali na nilijua kwamba nilihitaji kujifunza kuizuia. Hata hivyo, kupitia funzo langu la Biblia, nilianza kumpenda Yehova zaidi na zaidi. Kujifunza jinsi Mungu alivyo mwenye upendo, subira, na rehema kulinifanya nimpende zaidi. Nilisali ili Yehova anisaidie kubadilika, na amenisaidia. Nimejionea ukweli wa andiko la Waebrania 4:12. Andiko hilo linasema hivi: “Neno la Mungu liko hai nalo lina nguvu.”

Nilipoanza kushirikiana na Mashahidi wa Yehova, nilitambua kwamba walikuwa tofauti. Kwa mara ya kwanza kabisa katika maisha yangu, niliona upendo wa kweli ukionyeshwa kwa matendo. Upendo huo ulionekana wazi zaidi hasa katika makusanyiko makubwa ambayo yanafanywa na Mashahidi. Nilivutiwa kuona jinsi wajitoleaji wenye bidii walivyofanya kazi ili wengine wafurahie makusanyiko hayo.

JINSI AMBAVYO NIMEFAIDIKA: Yehova amenisaidia na sasa ninaweza kuizuia hasira yangu. Ninahisi kwamba sasa sina kiburi na sijifikirii mwenyewe tu.

Ni kweli kwamba kwa muda fulani nilitamani maisha yangu ya zamani, lakini sasa siyatamani tena. Sasa nimepata kusudi la kweli katika maisha. Ninafurahi kwamba ninajifunza kupendezwa na watu wengine na hali yao nzuri.

“Ninapata shangwe kwa sababu ya kuwajali wengine.”—GEOFFREY NOBLE

UMRI: 59

NCHI: MAREKANI

HISTORIA: ALIPINGA MAMLAKA YA KIDINI NA YA SERIKALI

MAISHA YANGU YA ZAMANI: Nililelewa huko Ipswich, Massachusetts, mji wenye wafanyakazi wa kuajiriwa ulio kwenye ufuo wa bahari. Nilipokuwa mtu mzima, niliamua kuishi katika eneo la mashambani la Vermont. Mimi na rafiki yangu msichana tuliishi maisha magumu sana kwa kulinganisha na hali ya maisha huko Amerika Kaskazini. Hatukuwa na umeme, kwa hiyo tulipasha joto nyumba yetu na kupika chakula kwa kutumia kuni ambazo tulienda kuokota msituni. Tulikuwa na choo nje ya nyumba na hatukupata maji ya bomba karibu mwaka mzima. Tuliishi maisha tofauti na watu  wengine katika jamii, na tulionyesha hivyo kwa mavazi na sura yetu. Pindi moja, nilijisifu kwamba sikuwa nimechana nywele zangu kwa miezi sita.

Wakati huo, nchi ya Marekani ilikuwa ikipigana vita huko Vietnam. Hilo lilibadili mtazamo wangu kuelekea mamlaka. Niliona unafiki katika serikali na dini. Nilihisi kwamba serikali na dini hazingeweza kamwe kutatua matatizo yetu na kwamba kila mtu anapaswa kujiamulia mwenyewe jambo linalofaa na lisilofaa. Kwa hiyo, niliona kwamba ni sawa kuiba kitu chochote ambacho nilihitaji.

JINSI BIBLIA ILIVYOBADILI MAISHA YANGU: Mimi na rafiki yangu msichana tulikuwa tumeanza kusoma Biblia lakini hatukuielewa. Nilikuwa nikitumia dawa za kulevya hata ingawa nilikuwa nikijaribu kuacha kuzitumia. Rafiki yangu msichana alitaka kuolewa na kuzaa watoto. Wakati huo, Shahidi mmoja wa Yehova alitutembelea nyumbani, naye akaanza kutufundisha Biblia.

Muda si muda, nilifanikiwa kuacha mazoea yangu mabaya; hata hivyo, ilikuwa vigumu zaidi kwangu kubadili mtazamo wangu kuelekea mamlaka. Nilikuwa nimejifunza kutilia shaka kila jambo. Nilipokuwa nikikua nilijiendesha kwa njia yoyote niliyopenda, kwa hiyo haikuwa rahisi kukubali kuishi chini ya sheria za mtu mwingine.

Sikuzote niliamini kwamba kuna Muumba, lakini sikumjua vizuri sana. Hata hivyo, kadiri nilivyojifunza Biblia ndivyo nilivyoelewa vizuri zaidi utu wa Yehova Mungu. Niliona kwamba alionyesha waziwazi mambo ambayo hasa alitaka nifanye. Sikuhitaji kukisia-kisia kuhusu matakwa yake. Pia, nilijifunza kwamba ana kusudi hakika la kuifanya dunia kuwa paradiso. (2 Petro 3:13) Kweli hizo zilinifanya nitake kufanya mabadiliko ili nistahili kumtumikia.

Nilivutiwa hasa kuona Mashahidi wa Yehova wakikataa kushiriki katika vita. Hakuna dini nyingine yoyote ulimwenguni pote ambayo niliona ikishikilia msimamo huo unaotegemea Biblia.

Nilijua kwamba ili nimtumikie Yehova, ningehitaji kuwa safi kimwili. Mwanzoni, sikufurahia kufuata viwango vya Mashahidi kuhusu mavazi. Mimi na hata marafiki wangu hatukuwa na shati zuri, suruali nzuri, au viatu vizuri. Na bila shaka sikuwa na tai! Lakini nilinyoa nywele zangu na kuwa safi. Hata hivyo, ninakumbuka mara ya kwanza nilipoenda kuhubiri nyumba kwa nyumba. Nilijiangalia katika kioo na kuona sura yangu mpya. Nikajiuliza, ‘Nimefanya nini?’ Mwishowe, nilizoea sura yangu mpya.

JINSI AMBAVYO NIMEFAIDIKA: Nilimwoa rafiki yangu msichana, na bado tunafurahia pamoja maisha ya ndoa. Tumefanikiwa kuwalea watoto watatu na kuwasaidia kumpenda na kumtumikia Yehova. Pia, nimefurahia kuwasaidia wengine kujifunza kweli zilezile za Biblia ambazo zilinisaidia kubadili maisha yangu.

Zamani nilijisifu kwamba sikujali mambo ambayo wengine walifikiri. Sasa ninashukuru sana kwamba ninapata shangwe kwa sababu ya kuwajali wengine na wao kunijali.

[Blabu katika ukurasa wa 26]

“Nilitembea mbali sana ili kutafuta bangi”

[Blabu katika ukurasa wa 28]

“Mambo niliyojifunza katika Biblia yalibadili mtazamo wangu kuhusu maisha”

[Blabu katika ukurasa wa 29]

“Sikufurahia kufuata viwango vya Mashahidi kuhusu mavazi”