Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Yesu Alijifunza Kutii

Yesu Alijifunza Kutii

 Wafundishe Watoto Wako

Yesu Alijifunza Kutii

JE, NYAKATI nyingine unaona ikiwa vigumu kutii?— * Si ajabu inakuwa vigumu. Nyakati nyingine, inakuwa vigumu kwa kila mmoja wetu kutii. Je, unajua kwamba hata Yesu alihitaji kujifunza kutii?—

Je, unajua watoto wote wanapaswa kutii nani?— Ndiyo, baba na mama. Biblia inasema, “Watiini wazazi wenu katika muungano na Bwana.” (Waefeso 6:1) Ni nani baba ya Yesu?— Yehova Mungu, naye ni Baba yetu pia. (Mathayo 6:9, 10) Lakini kama umesema kuwa Yosefu ndiye baba ya Yesu na Maria ndiye mama yake, hujakosea pia. Je, unajua jinsi walivyopata kuwa wazazi wake?—

Malaika Gabrieli alimwambia Maria jinsi ambavyo angekuwa mama ingawa hakuwa amefanya ngono na mwanamume. Yehova alimwezesha Maria kupata mimba kwa kufanya muujiza mkubwa. Gabrieli alimwambia Maria: “Nguvu za Aliye Juu Zaidi zitakufunika. Kwa sababu hiyo pia kile kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, Mwana wa Mungu.”—Luka 1:30-35.

Mungu aliuhamisha uhai wa Mwana wake mbinguni na kuuweka katika tumbo la uzazi la Maria. Kisha kitoto kikakua katika tumbo la uzazi la Maria kama tu vitoto vingine vinavyokua. Miezi tisa hivi baadaye, Yesu alizaliwa. Lakini, kwa kuwa Yosefu alimwoa Maria kabla ya Yesu kuzaliwa, watu wengi walifikiri kwamba Yosefu ndiye baba halisi wa Yesu. Kwa kweli, Yosefu alikuwa baba mlezi wa Yesu. Hivyo, kwa njia fulani, Yesu alikuwa na baba wawili!

Yesu alipokuwa na umri wa miaka 12, alifanya jambo fulani lililoonyesha jinsi alivyompenda Yehova, Baba yake wa mbinguni. Wakati huo, familia ya Yesu ilifunga safari ndefu kwenda Yerusalemu kuadhimisha Pasaka kulingana na utamaduni wao. Baadaye, walipokuwa njiani kurudi nyumbani Nazareti, Yosefu na Maria hawakutambua kwamba Yesu hakuwa pamoja nao. Je, unashangaa kwamba wangeweza kumsahau?—

Wakati huo, Yosefu na Maria walikuwa na watoto wengine. (Mathayo 13:55, 56) Yaelekea pia walikuwa na watu wengine wa ukoo waliokuwa wakisafiri pamoja nao, kama vile Yakobo na Yohana na vilevile baba yao Zebedayo, na mama yao Salome, ambaye huenda alikuwa dada ya Maria. Kwa hiyo, huenda Maria alifikiri kwamba Yesu alikuwa pamoja na watu wengine wa ukoo katika kikundi hicho.—Mathayo 27:56; Marko 15:40; Yohana 19:25.

Yosefu na Maria walipotambua kwamba Yesu hakuwa pamoja nao, walirudi haraka Yerusalemu. Walimtafuta mwana wao kwa wasiwasi. Siku ya tatu, walimpata hekaluni. Maria alimwambia: “Kwa nini umetutendea hivi? Tazama, baba yako nami tumekuwa tukikutafuta tukiwa na hangaiko la akilini.” Lakini Yesu akawaambia: “Kwa nini mlilazimika kunitafuta? Je, hamkujua kwamba ni lazima niwe katika nyumba ya Baba yangu?”—Luka 2:45-50.

 Je, unafikiri Yesu alikosea kumjibu mama yake hivyo?— Wazazi wake walijua kwamba Yesu alipenda kuabudu katika nyumba ya Mungu. (Zaburi 122:1) Kwa hiyo, Yesu alikuwa na sababu nzuri ya kufikiri kwamba wazazi wake wangemtafuta kwanza katika hekalu la Mungu, sivyo?— Baadaye, Maria aliendelea kufikiria maneno ya Yesu.

Yesu alikuwa na mtazamo gani kuwaelekea Yosefu na Maria?— Biblia inasema hivi: “[Yesu] akashuka kwenda pamoja nao mpaka Nazareti, naye akaendelea kujitiisha kwao.” (Luka 2:51, 52) Mfano wa Yesu unatufunza nini?— Ndiyo, sisi pia tunapaswa kuwatii wazazi wetu.

Lakini, haikuwa rahisi nyakati zote kwa Yesu kutii—hata kumtii Baba yake wa mbinguni.

Usiku uliotangulia kifo chake, Yesu alimuuliza Yehova kama anaweza kubadili nia yake kuhusu mambo aliyotaka Yesu afanye. (Luka 22:42) Lakini Yesu alimtii Mungu ingawa haikuwa rahisi. Biblia inasema kwamba “alijifunza kutii kutokana na mambo aliyoteseka.” (Waebrania 5:8) Je, unafikiri sisi pia tunaweza kujifunza kutii, hata inapokuwa vigumu kufanya hivyo?—

[Maelezo ya Chini]

^ fu. 3 Ikiwa unasoma pamoja na mtoto, kistari kirefu kinakukumbusha kwamba unapaswa kutua na kumtia mtoto moyo ajieleze.

MASWALI:

▪ Ni jinsi gani Maria alipata kuwa mama ya Yesu, naye Yesu alikuja kuwa na baba wawili jinsi gani?

▪ Kwa nini wazazi wa Yesu hawakutambua kwamba hakuwa akisafiri pamoja nao?

▪ Yesu alitarajia wazazi wake wamtafute wapi?

▪ Ni nini unachoweza kujifunza kutokana na mfano wa Yesu?

[Picha katika ukurasa wa 31]

Kwa nini unafikiri Yosefu na Maria walipaswa kwanza kumtafuta Yesu hekaluni?