Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mafundisho ya Yesu Kuhusu Ufalme wa Mungu

Mafundisho ya Yesu Kuhusu Ufalme wa Mungu

 Mafundisho ya Yesu Kuhusu Ufalme wa Mungu

‘Alianza kusafiri kutoka jiji mpaka jiji na kutoka kijiji mpaka kijiji, akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu.’—LUKA 8:1.

SOTE tunapenda kuongea kuhusu mambo tunayoyapenda na yaliyo muhimu kwetu. Yesu mwenyewe alisema, “kinywa kinasema kutokana na mambo yaliyojaa katika moyo.” (Mathayo 12:34) Tukizingatia mambo ambayo Yesu alifundisha wakati wa huduma yake, ni wazi kwamba Ufalme wa Mungu ni muhimu sana kwake.

Ufalme wa Mungu ni nini? Ufalme ni serikali inayoongozwa na mfalme. Kwa hiyo, Ufalme wa Mungu ni serikali iliyoanzishwa na Mungu. Yesu aliongea sana kuhusu Ufalme wa Mungu, nao ulikuwa habari kuu katika ujumbe wake. Unatajwa zaidi ya mara 110 katika vitabu vinne vya Injili. Lakini Yesu hakufundisha kwa maneno tu. Matendo yake pia yanaonyesha mengi kuhusu Ufalme wa Mungu na mambo ambayo utafanya.

Mfalme ni nani? Mfalme wa Ufalme wa Mungu hakuchaguliwa na wanadamu kwa kupiga kura. Badala yake, Mtawala huyo alichaguliwa na Mungu mwenyewe. Yesu alifundisha kwamba yeye ndiye Mfalme aliyechaguliwa na Mungu.

Yesu alijua kwamba Biblia ilitabiri kwamba Masihi aliyeahidiwa angetawala Ufalme ambao ungedumu milele. (2 Samweli 7:12-14; Danieli 7:13, 14; Mathayo 26:63, 64) Kumbuka kwamba Yesu alitangaza hadharani kwamba yeye ndiye Masihi aliyetabiriwa. Kwa hiyo, Yesu alionyesha kwamba yeye ndiye Mfalme ambaye amewekwa na Mungu. (Yohana 4:25, 26) Hivyo, kwa kufaa Yesu alitumia maneno “ufalme wangu” mara kadhaa.—Yohana 18:36.

Pia, Yesu alifundisha kwamba wengine wangetawala pamoja naye katika Ufalme huo. (Luka 22:28-30) Aliwaita watawala wenzake “kundi dogo,” kwa kuwa idadi yao ingekuwa na mpaka. Alisema hivi kuwahusu: “Baba yenu amekubali kuwapa ninyi ufalme.” (Luka 12:32) Kitabu cha mwisho cha Biblia kinaonyesha kwamba watu 144,000 watakuwa na pendeleo la kutawala pamoja na Kristo.—Ufunuo 5:9, 10; 14:1.

Ufalme unatawala kutoka wapi? Yesu alimwambia mtawala Mroma, Pontio Pilato hivi: “Ufalme wangu si sehemu ya ulimwengu huu.” (Yohana 18:36) Ufalme wa Mungu unaoongozwa na Kristo si serikali ya kibinadamu. Mara nyingi, Yesu aliuita Ufalme wa Mungu “ufalme wa mbinguni.” * (Mathayo 4:17; 5:3, 10, 19, 20) Kwa hiyo, Ufalme wa Mungu ni serikali ya mbinguni.

 Yesu alikuwa na hakika kwamba angerudi mbinguni baada ya maisha yake duniani. Alisema kwamba ‘angetayarisha mahali’ huko mbinguni, ili watawala wenzake waweze kujiunga naye.—Yohana 14:2, 3.

Ufalme unatimiza nini? Yesu aliwafundisha wasikilizaji wake kusali hivi: “Ufalme wako na uje. Mapenzi yako na yatendeke duniani kama ilivyo mbinguni.” (Mathayo 6:9, 10) Mapenzi ya Mungu yanatendeka mbinguni na yatatimizwa hapa duniani kupitia Ufalme huo. Ni lazima Ufalme huo utekeleze mabadiliko makubwa, ili mapenzi ya Mungu yaweze kutendeka duniani.

Ufalme utafanya nini duniani? Yesu alifundisha kwamba Ufalme wa Mungu utaondoa uovu kwa kuwaangamiza watu wasiotaka kuacha kufanya maovu. (Mathayo 25:31-34, 46) Hivyo, ufisadi na uovu wote utakwisha. Yesu alifundisha kwamba dunia itajaa watu wapole, waadilifu, wenye rehema, “walio safi moyoni,” na wanaofanya amani.—Mathayo 5:5-9.

Je, waaminifu hao watalazimika kuishi kwenye dunia iliyochafuliwa? La hasha! Yesu aliahidi kwamba hali duniani ingebadilika kwa njia ya ajabu chini ya Ufalme wa Mungu. Mtu aliyekuwa ametundikwa kando ya Yesu alisema: “Yesu, unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako.” Yesu akasema: “Kwa kweli mimi nakuambia leo, Utakuwa pamoja nami katika Paradiso.” (Luka 23:42, 43) Naam, Ufalme wa Mungu utafanya dunia nzima iwe paradiso inayofanana na paradiso ambayo ilikuwa katika bustani ya Edeni.

Ufalme utawafanyia nini zaidi wanadamu? Yesu hakuahidi tu mambo ambayo Ufalme wa Mungu utafanya. Pia alionyesha kwa matendo mambo ambayo utafanya. Yesu aliwaponya watu wengi kimuujiza, hivyo, alionyesha kwa kadiri ndogo yale ambayo  atafanya kwa kadiri kubwa zaidi Ufalme wake utakapotawala dunia. Kitabu cha Injili kinasema hivi kumhusu Yesu: “Akaenda akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya kila namna ya ugonjwa na kila namna ya udhaifu katikati ya watu.”—Mathayo 4:23.

Yesu aliwaponya watu wenye magonjwa mbalimbali. “Alifungua macho ya mtu aliyezaliwa akiwa kipofu.” (Yohana 9:1-7, 32, 33) Kwa kumgusa kwa upendo, alimponya mtu aliyekuwa na ugonjwa wenye kuchukiza wa ukoma. (Marko 1:40-42) Wakati ambapo “mtu aliye kiziwi na mwenye kizuizi cha usemi,” aliletwa kwake, Yesu alionyesha kwamba ana uwezo wa kuwafanya “viziwi wasikie na wasioweza kusema, waseme.”—Marko 7:31-37.

Mfalme huyo aliyewekwa na Mungu hata alikuwa na uwezo wa kuwafufua wafu. Biblia inasema kwamba watu watatu walifufuliwa na Yesu. Alimfufua mwana pekee wa mjane fulani, msichana mwenye miaka 12, na rafiki yake mpendwa Lazaro.—Luka 7:11-15; 8:41-55; Yohana 11:38-44.

Yesu alieleza jinsi maisha yatakavyokuwa kwa raia wa Ufalme wa Mungu kwa kutoa unabii huu kupitia mtume Yohana: “Tazama! Hema la Mungu liko pamoja na wanadamu, naye atakaa pamoja nao, nao watakuwa watu wake. Na Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi kutoka katika macho yao, na kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena. Mambo ya zamani yamepitilia mbali.” (Ufunuo 1:1; 21:3, 4) Ebu wazia—ulimwengu usio na watu wanaolia kwa huzuni, usio na maumivu wala kifo! Kisha, sala ya kwamba mapenzi ya Mungu yatendeke duniani kama yanavyotendeka mbinguni, itatimia kikamili.

Ufalme wa Mungu utakuja lini? Yesu alifundisha kwamba angeanza kutawala katika kipindi hususa cha wakati alichokiita “kuwapo” kwake. Yesu alitoa unabii ulioonyesha kinaganaga wakati ambapo kuwapo kwake akiwa mfalme kungeanza. Katika kipindi hicho kungekuwa na matatizo duniani kote kama vile vita, njaa, matetemeko ya ardhi, magonjwa, na ongezeko la uhalifu. (Mathayo 24:3, 7-12; Luka 21:10, 11) Mambo haya na mambo mengine mengi yameonekana hasa tangu mwaka wa 1914, wakati Vita vya Kwanza vya Ulimwengu vilipoanza. Kwa hiyo, Yesu anatawala sasa kama Mfalme. Hivi karibuni Ufalme huo utakuja na mapenzi ya Mungu yatatendeka duniani. *

Kuja kwa Ufalme wa Mungu kutamaanisha nini kwako binafsi? Hilo linategemea jinsi unavyochagua kutenda unaposikia ujumbe wa Yesu.

[Maelezo ya Chini]

^ fu. 8 Usemi “ufalme wa mbinguni” unatumiwa mara 30 hivi katika Injili ya Mathayo.

^ fu. 17 Ili kupata habari zaidi kuhusu jinsi tunavyojua kwamba Ufalme wa Mungu utakuja karibuni, ona sura ya 9, “Je, Tunaishi Katika ‘Siku za Mwisho’?,” katika kitabu Biblia Inafundisha Nini Hasa? kilichochapishwa na Mashahidi wa Yehova.