Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Kushughulika na Wakwe

Kushughulika na Wakwe

Siri ya Furaha ya Familia

Kushughulika na Wakwe

Jenny * anasema: Mama ya Ryan alinishutumu kila mara alipopata nafasi. Lakini pia wazazi wangu walimtendea Ryan vivyo hivyo. Kwa kweli, sijawahi kamwe kuwaona wazazi wangu wakimtendea mtu mwingine vibaya hivyo! Tulifadhaika sana tulipowatembelea wazazi wetu wote.

Ryan anasema hivi: Mama yangu hakufikiri kamwe kwamba kuna mtu anayewafaa watoto wake, kwa hiyo tangu mwanzoni hakumpenda Jenny. Na wazazi wa Jenny pia hawakunipenda, walinishutumu kila mara. Tatizo ni kwamba baada ya wazazi kutenda hivyo, kila mmoja wetu aliwatetea wazazi wake na kuwachambua wazazi wa mwingine.

HUENDA watu wanaochekesha wakafanya mizaha kuhusu kukosana na wakwe, lakini si jambo la kuchekesha katika maisha halisi. Reena, mke kutoka India, anasema hivi: “Kwa miaka mingi, mama-mkwe wangu aliingilia ndoa yetu. Mara nyingi, nilimfokea kwa hasira mume wangu kwa sababu singeweza kumfokea mama yake. Ni kana kwamba alihitaji kuchagua kati ya kuwa mume mzuri na kuwa mwana mzuri.”

Kwa nini wakwe fulani wanaingilia maisha ya watoto wao waliofunga ndoa? Jenny, aliyetajwa mwanzoni, anatoa pendekezo moja. Anasema hivi: “Huenda ikawa vigumu kwao kumwona mtu mwenye umri mdogo na asiye na uzoefu akiwa na daraka la kumtunza mwana au binti yao.” Dilip, mume wa Reena, anaeleza sababu nyingine. Anasema, “Wazazi ambao wamejidhabihu kwa ajili ya kuwalea watoto wao, wanaweza kuhisi kwamba wamepuuzwa. Kwa kufaa, huenda pia wakawa na wasiwasi kwamba mwana au binti yao hana hekima ya kufanikisha ndoa.”

Ukweli ni kwamba nyakati nyingine wenzi wa ndoa wanaweza kuwaruhusu wakwe zao waingilie ndoa yao. Kwa mfano, mfikirie Michael na Leanne, wenzi wa ndoa huko Australia. Michael anasema hivi: “Leanne anatoka katika familia yenye uhusiano wa karibu ambamo kila mtu alitoa maoni yake kwa uhuru. Kwa hiyo baada ya kufunga ndoa, mara kwa mara aliwasiliana na baba yake kuhusu maamuzi ambayo kwa kweli mimi na yeye tulipaswa kufanya. Baba yake alikuwa na mashauri mengi yenye hekima, lakini sikufurahia kumwona akimwomba baba yake mashauri badala yangu!”

Kwa kweli, kushughulika na wakwe kunaweza kuleta mkazo katika ndoa. Je, ndivyo ilivyo katika ndoa yenu? Una uhusiano gani na wazazi wa mwenzi wako, na mwenzi wako ana uhusiano gani na wazazi wako? Fikiria matatizo mawili yanayoweza kutokea na jinsi unavyoweza kuyashughulikia.

TATIZO LA KWANZA: Inaonekana kwamba mwenzi wako ana uhusiano wa karibu sana na wazazi wake. Luis, mume mmoja nchini Hispania anasema hivi: “Mke wangu alihisi kwamba ikiwa hatungeishi karibu na wazazi wake, hangekuwa mshikamanifu kwao.” Anaongeza hivi: “Kwa upande mwingine mwana wetu alipozaliwa, wazazi wangu walitutembelea karibu kila siku, na hilo lilimfanya mke wangu afadhaike. Tulikosana mara nyingi kwa sababu hiyo.”

Mambo yanayohusika: Inapofafanua mpango wa ndoa, Biblia inasema kwamba “mwanamume atamwacha baba yake na mama yake naye atashikamana na mke wake nao watakuwa mwili mmoja.” (Mwanzo 2:24) Kuwa “mwili mmoja” hakumaanishi tu kuishi pamoja. Kwa kweli inamaanisha kwamba mume na mke wanaanzisha familia mpya ambayo haitegemei maamuzi ya wazazi wao. (1 Wakorintho 11:3) Bila shaka, mume na mke bado wanahitaji kuwaheshimu wazazi wao na mara nyingi hilo linamaanisha kuwasikiliza. (Waefeso 6:2) Namna gani ikiwa mwenzi wako anashughulika na wazazi wake na kukufanya uhisi kwamba anakupuuza au hakujali?

Jambo unaloweza kufanya: Uwe na maoni yanayofaa kuhusu jambo hilo. Je, mwenzi wako ana uhusiano wa karibu zaidi na wazazi wake, au huenda huna uhusiano kama huo pamoja na wazazi wako? Ikiwa ndivyo ilivyo, malezi yake yanaweza kukufanya uwe na maoni gani kuhusu jambo hilo? Je, inawezekana kwamba unamwonea wivu?—Methali 14:30; 1 Wakorintho 13:4; Wagalatia 5:26.

Ili kujibu maswali hayo unahitaji kujichunguza kwa unyoofu. Na kwa kweli unapaswa kufanya hivyo. Ikiwa kwa kawaida unakosana na mwenzi wako kwa sababu ya wakwe, basi mna tatizo la ndoa bali si la wakwe.

Matatizo mengi ya ndoa yanatokea kwa sababu hakuna wenzi wawili ambao wana maoni yaleyale kuhusu jambo fulani. Je, unaweza kujitahidi kuona mambo kama mwenzi wako anavyoyaona? (Wafilipi 2:4; 4:5) Hivyo ndivyo alivyofanya Adrián, mume mmoja kutoka Mexico. Alisema hivi: “Mke wangu alilelewa katika familia yenye matatizo, kwa hiyo niliepuka kushirikiana sana na wakwe zangu. Mwishowe niliacha kabisa kushirikiana nao kwa miaka mingi. Hilo lilisababisha matatizo katika ndoa yetu kwa sababu bado mke wangu alitaka kuwa na uhusiano wa karibu pamoja na familia yake, hasa mama yake.”

Baada ya muda, Adrián alikuwa na maoni yenye usawaziko kuhusu jambo hilo. Anasema hivi: “Ingawa ninajua kwamba mke wangu anaposhirikiana sana na wazazi wake anapata matatizo ya kihisia, hata hivyo, matatizo yanaweza kutokea pia asiposhirikiana nao kabisa. Nimejitahidi kadiri niwezavyo kusitawisha tena na kudumisha uhusiano mzuri pamoja na wakwe zangu.” *

JARIBUNI KUFANYA HIVI: Kila mmoja wenu aandike mambo ambayo anafikiri yanafanya mkosane na wakwe zenu. Ikiwezekana, anzeni kwa kuandika hivi: “Ninahisi kwamba . . . ” Kisha, mbadilishane karatasi hizo. Mkiwa pamoja, zungumzieni njia mbalimbali za kushughulikia matatizo hayo.

TATIZO LA PILI: Kwa kawaida wakwe zenu wanaingilia ndoa yenu na kutoa mashauri bila kuombwa. Nelya, mke mmoja kutoka Kazakhstan anasema: “Tulikaa pamoja na familia ya mume wangu miaka saba ya kwanza ya ndoa yetu. Sikuzote tulikosana kuhusu jinsi ya kuwalea watoto wetu na pia mambo mengine kama vile jinsi nilivyopika na kufanya usafi. Nilizungumza na mume wangu na mama mkwe kuhusu jambo hilo lakini hilo lilisababisha matatizo zaidi!”

Mambo yanayohusika: Unapofunga ndoa, unaacha kuwa chini ya mamlaka ya wazazi wako. Badala yake, Biblia inasema kwamba “kichwa cha kila mwanamume ni Kristo; nacho kichwa cha mwanamke ni mwanamume”—yaani, mume wake. (1 Wakorintho 11:3) Hata hivyo, kama tulivyotaja, mume na mke wanapaswa kuwaheshimu wazazi wao. Kwa kweli, Methali 23:22 inasema hivi: “Msikilize baba yako aliyekuzaa, wala usimdharau mama yako kwa sababu tu amezeeka.” Lakini namna gani ikiwa wazazi wako, au wazazi wa mwenzi wako, wanavuka mipaka na kujaribu kuwalazimisha mfuate maoni yao?

Jambo unaloweza kufanya: Kwa roho ya upole, jaribuni kuelewa kwa nini wanaingilia ndoa yenu. Ryan, aliyetajwa mwanzoni, anasema hivi: “Nyakati nyingine wazazi wanahitaji kujua kwamba bado wanathaminiwa na watoto wao.” Huenda hawaingilii ndoa yenu kwa kupenda na jambo hilo linaweza kushughulikiwa kwa kufuata himizo hili la Biblia: “Endeleeni kuvumiliana na kusameheana kwa hiari ikiwa yeyote ana sababu ya kulalamika juu ya mwingine.” (Wakolosai 3:13) Lakini namna gani ikiwa wakwe zenu wanaingilia sana ndoa yenu na kukufanya ukosane na mwenzi wako?

Wenzi fulani wa ndoa wamejifunza kuweka mipaka inayofaa kati yao na wazazi wao. Hilo halimaanishi kwamba ni lazima uwatajie mipaka hiyo moja kwa moja. * Mara nyingi, unaweza kuwaonyesha kwa matendo kwamba unamfikiria kwanza mwenzi wako unapofanya maamuzi. Kwa mfano, Masayuki, mume mmoja huko Japani, anasema hivi: “Hata wazazi wakitoa maoni yao, usikubali tu mara moja. Kumbuka kwamba unajenga familia yako. Kwa hiyo, muulize mwenzi wako ana maoni gani kuhusu mashauri hayo.”

JARIBU KUFANYA HIVI: Zungumza na mwenzi wako matatizo hususa yanayotokea kwa sababu ya wazazi wenu kuingilia ndoa yenu. Andikeni pamoja mipaka ambayo mnaweza kuweka na jinsi mnavyoweza kudumisha mipaka hiyo huku mkiwaheshimu wazazi wenu.

Unaweza kuepuka matatizo mengi na wakwe kwa kutambua nia yao na kutoruhusu matatizo hayo yakutenganishe na mwenzi wako. Jenny anakubali hivi kuhusu hilo: “Nyakati nyingine mimi na mume wangu tulizungumza kwa hasira kuhusu wazazi wetu, na ilikuwa wazi kwamba tuliumizana sana kihisia kwa kuzungumza kuhusu makosa ya wazazi wetu. Hata hivyo, mwishowe tuliamua kutatua matatizo tuliyokabili badala ya kutumia makosa ya wakwe zetu kushambuliana. Kwa sababu ya kufanya hivyo, tumekuwa na uhusiano wa karibu zaidi tukiwa mume na mke.”

[Maelezo ya Chini]

^ fu. 3 Majina yamebadilishwa.

^ fu. 14 Kwa kweli, wazazi wakitenda kosa zito hasa wakiendelea kufanya dhambi bila kutubu, huenda kukawa na matatizo mazito katika familia na bila shaka, mahusiano yao yataharibika.—1 Wakorintho 5:11.

^ fu. 19 Nyakati nyingine, huenda mkahitaji kuzungumza kutoka moyoni na wazazi au wakwe zenu. Ikiwa mnahitaji kufanya hivyo, zungumzeni kwa heshima na upole.—Methali 15:1; Waefeso 4:2; Wakolosai 3:12.

JIULIZE . . .

▪ Wakwe zangu wana sifa gani nzuri?

▪ Ninaweza kuwaheshimu jinsi gani wazazi wangu bila kumpuuza mwenzi wangu?