Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

 Wafundishe Watoto Wako

Yeremia Hakukata Tamaa

Yeremia Hakukata Tamaa

JE, WEWE huhisi umevunjika moyo na kukata tamaa?— * Watu wengi huhisi hivyo. Kijana Yeremia pia alihisi hivyo. Hata hivyo, hakuruhusu kile watu walichosema au kufanya kimfanye aache mgawo wake. Acheni tuzungumzie jinsi Yeremia alivyokuwa mtu wa pekee mbele ya Mungu, ingawa alihisi ni kama atakata tamaa.

Kabla Yeremia hajazaliwa, Mungu wa kweli, Yehova, alimchagua kuwa nabii ili awaonye watu kwamba matendo yao hayampendezi Mungu. Je, unajua kile ambacho Yeremia alimwambia Yehova miaka kadhaa baadaye?— “Mimi hakika sijui jinsi ya kusema, kwa sababu mimi ni mvulana tu.”

Unafikiri Yehova alimjibuje Yeremia?— Kwa upole lakini kwa uthabiti alimwambia hivi: “Usiseme, ‘Mimi ni mvulana tu.’ Lakini kwa wale wote nitakaokutuma kwao, unapaswa kwenda; na kila jambo nitakalokuamuru, unapaswa kusema. Usiogope.” Kwa nini? “Mimi niko pamoja nawe ili kukukomboa,” akasema Yehova.—Yeremia 1:4-8

Kama tulivyotaja mwanzoni, baadaye Yeremia alivunjika moyo. Alidhihakiwa kwa sababu ya kumtumikia Mungu. Yeremia alisema, ‘Kila mtu ananicheka mchana kutwa na kunidhihaki.’ Hivyo aliamua kuacha mgawo wake. Akaendelea kusema “Sitamtaja tena [Yehova], wala sitasema tena katika jina lake.” Lakini je, kweli aliuacha mgawo wake?

Yeremia alisema hivi: ‘Moyoni mwangu neno la Yehova likawa kama moto unaowaka ambao umefungiwa ndani ya mifupa yangu; nami nikachoka kujizuia.’ (Yeremia 20:7-9) Hata ingawa wakati fulani Yeremia aliogopa, upendo wake kwa Yehova haukumruhusu akate tamaa. Acha tuchunguze jinsi Yeremia alivyolindwa kwa kuwa hakukata tamaa.

Yehova alimwambia Yeremia awaonye watu kwamba angewaharibu ikiwa hawangeacha mwenendo wao mbaya. Watu walikasirika Yeremia alipowapa onyo hilo na wakasema: “Mtu huyu anastahili hukumu ya kifo.” Hata hivyo, Yeremia aliwasihi ‘waitii sauti ya Yehova.’ Kisha akasema: ‘Mnapaswa  kujua kwamba, ikiwa mtaniua, mtakuwa mnaua mtu asiye na hatia, kwa maana Mungu alinituma kwenu niseme nanyi.’ Je, unajua ni nini kilichotokea?—

Biblia inasema hivi: “Wakuu na watu wote wakawaambia makuhani na manabii: ‘Hakuna hukumu ya kifo anayostahili mtu huyu, kwa maana alisema nasi katika jina la Yehova Mungu wetu.’” Kwa hiyo, wakati Yeremia hakuruhusu woga umfanye akate tamaa, Yehova alimlinda. Acha sasa tuchunguze kile kilichotokea wakati Uriya nabii mwingine wa Yehova alipotenda tofauti na Yeremia.

Biblia inasema: ‘Uriya aliendelea kutoa unabii juu ya jiji la Yerusalemu sawasawa na maneno yote ya Yeremia.’ Je, unajua Uriya alitenda jinsi gani mfalme Yehoyakimu alipomkasirikia?— Aliogopa, akaacha kufanya mapenzi ya Mungu na kukimbilia Misri. Mfalme aliwatuma watu wamtafute na kumrudisha. Je, unajua ni nini mfalme huyo mbaya alichofanya walipomrudisha?— Alimuua Uriya kwa kutumia upanga!—Yeremia 26:8-24.

Kwa nini tunaweza kusema kuwa Yeremia alilindwa na Yehova na Uriya hakulindwa?— Huenda Yeremia aliogopa kama Uriya, lakini Yeremia hakuacha kumtumikia Yehova na kutoroka. Hakukata tamaa. Ni somo gani tunalojifunza kutokana na mfano wa Yeremia?— Huenda wakati fulani ikawa vigumu kufanya mambo yote anayosema Mungu, lakini tunapaswa kumtegemea na kumtii sikuzote.

^ fu. 3 Kama unasoma sehemu hii pamoja na watoto, unapoona kistari kama hiki (—), tua na uwaruhusu watoe maoni yao.