Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Dini Nzuri Inawachochea Watu Kuwa na Upendo wa Kindugu

Dini Nzuri Inawachochea Watu Kuwa na Upendo wa Kindugu

“YEYE asiyependa, hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo.” (1 Yohana 4:8, Union Version) Hivyo basi, ni lazima dini nzuri iwachochee watu kuwa na upendo wa kindugu.

Dini nyingi zinafanya kazi nzuri sana ya kuwatunza wagonjwa, wazee-wazee, na maskini. Zinawatia moyo washiriki wake wafuate shauri la mtume Yohana ambaye aliandika hivi: “Basi, mtu akiwa na mali za hapa duniani, halafu akamwona ndugu yake ana shida, lakini akawa na moyo mgumu bila kumwonea huruma, anawezaje kusema kwamba anampenda Mungu? Watoto wangu, upendo  wetu usiwe maneno matupu, bali uwe upendo wa kweli na wa vitendo.”—1 Yohana 3:17, 18, Biblia Habari Njema.

Hata hivyo, ni nini kinachotukia mataifa yanapoenda vitani? Je, amri ya Mungu inayosema “mpende jirani yako kama nafsi yako” inapaswa kufuatwa tu wakati kuna amani na kupuuzwa wakati mwanasiasa au mfalme fulani anapoamua kupigana na taifa jirani?—Mathayo 22:39, UV.

Yesu alisema: “Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi.” (Yohana 13:35, UV) Unapojibu maswali yafuatayo, jiulize hivi: ‘Je, washiriki wa dini hiyo wanawaonyesha watu wote upendo kila wakati si kwa maneno tu bali pia kwa matendo?’

HABARI: Vita.

BIBLIA INAFUNDISHA HIVI: Yesu aliwaamuru wanafunzi wake hivi: ‘Mimi ninawaambia ninyi: pendeni adui zenu, muwatendee mema wenye kuwachukia ninyi.’—Mathayo 5:44, Zaire Swahili Bible.

Askari-jeshi walipokuja kumkamata Yesu, mtume Petro alichomoa upanga ili amtetee Yesu. Hata hivyo, Yesu alisema: “Rudisha upanga wako mahali pake, maana wote waushikao upanga, wataangamia kwa upanga.”—Mathayo 26:52, UV.

Mtume Yohana aliandika hivi: “Watoto wa Mungu wanaonekana wazi na watoto wa Shetani; mutu ye yote asiyetenda haki hatoki kwa Mungu, wala yeye asiyependa ndugu yake. Na hizi ndizo habari mulizosikia tangu mwanzo, ya kwamba tupendane sisi kwa sisi; tusiwe kama Kaina aliyekuwa wa yule mwovu, akaua ndugu yake.”—1 Yohana 3:10-12, ZSB.

SWALI: Je, dini hiyo inawatia moyo washiriki wake wajihusishe na vita?

HABARI: Siasa.

BIBLIA INAFUNDISHA HIVI: Baada ya watu fulani kuona uwezo wa Yesu wa kufanya miujiza, walitaka ajihusishe na siasa za eneo lao. Je, alikubali? “Yesu akajua kwamba watu walitaka kumchukua wamfanye mfalme, akaondoka tena, akaenda mlimani peke yake.”—Yohana 6:15, BHN.

Yesu alipokamatwa na kushtakiwa kwa uwongo kwamba aliwachochea watu waipinge serikali, alijibu hivi: “Ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigania, nisije nikatiwa mikononi mwa Wayahudi. Lakini ufalme wangu sio wa hapa.”—Yohana 18:36, UV.

Alipokuwa akisali kwa Mungu kuhusu wanafunzi wake, Yesu alisema: “Nimewapa neno lako; na ulimwengu umewachukia; kwa kuwa wao si wa ulimwengu, kama mimi nisivyo wa ulimwengu.”—Yohana 17:14, UV.

 SWALI: Je, dini hiyo inafuata mfano wa Yesu na kuepuka kujiingiza katika siasa, hata ikiwa hilo litamaanisha kwamba washiriki wa dini hiyo watachukiwa na wanasiasa fulani?

HABARI: Ubaguzi.

BIBLIA INAFUNDISHA HIVI: Wakati kikundi cha kwanza cha watu wasio Wayahudi ambao hawakuwa wametahiriwa walipogeuka na kuwa Wakristo, mtume Petro alisema: “Mungu hana upendeleo. Bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye.”—Matendo 10:34, 35, UV.

Akiwaandikia Wakristo wa karne ya kwanza, Yakobo alisema: “Ndugu zangu, imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wa utukufu, msiwe nayo kwa kupendelea watu. Maana akiingia katika sinagogi lenu mtu mwenye pete ya dhahabu na mavazi mazuri; kisha akiingia na maskini, mwenye mavazi mabovu; nanyi mkimstahi yule aliyevaa mavazi mazuri, na kumwambia, Keti wewe hapa mahali pazuri; na kumwambia yule maskini, Simama wewe pale, au keti miguuni pangu, je! Hamkufanya hitilafu mioyoni mwenu, mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu?”—Yakobo 2:1-4, UV.

SWALI: Je, dini hiyo inafundisha kwamba watu wote ni sawa machoni pa Mungu na kwamba washiriki wa dini hiyo hawapaswi kumbagua mtu yeyote kwa sababu za kijamii, au kwa sababu ya hali yake ya kiuchumi?

Ni dini gani ambayo inawafundisha washiriki wake wasiwabague watu kwa sababu za kisiasa, kijamii, na kiuchumi ambazo zinawatenganisha watu?