Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Biblia Inafaa Katika Siku Zetu

Biblia Inafaa Katika Siku Zetu

 Biblia Inafaa Katika Siku Zetu

“Maandiko yote Matakatifu yameandikwa kwa uongozi wa Mungu, na yanafaa . . . kuwaongoza watu.”—2 TIMOTHEO 3:16, Biblia Habari Njema.

KWA karne nyingi, Biblia imewachochea watu wa tamaduni mbalimbali kuboresha maisha yao. Andiko lililonukuliwa hapo juu linaonyesha kwamba Biblia ina matokeo kwa sababu ina hekima kutoka kwa Mungu. Ingawa iliandikwa na wanadamu, Biblia ina mawazo ya Mungu. Biblia inasema: “Wanadamu walisema yaliyotoka kwa Mungu kama walivyoongozwa na roho takatifu.”—2 Petro 1:21.

Biblia inatoa mwongozo unaofaa angalau kwa njia mbili. Kwanza, ina maoni yenye usawaziko kuhusu njia bora ya maisha. Pili, ina nguvu za kuwachochea watu wafanye mabadiliko yanayohitajika ili kupata njia hiyo bora ya maisha. Acheni tuzungumzie mambo hayo mawili.

Kuifahamu Miradi Inayofaa

Mungu ametoa ahadi hii katika Biblia: “Nitakufanya uwe na ufahamu na kukufundisha katika njia unayopaswa kuiendea. Nitakupa shauri jicho langu likiwa linakutazama.” (Zaburi 32:8) Ona kwamba Mungu hatoi mashauri tu bali pia ufahamu, ambao ni uwezo wa kuelewa na kutambua hali kwa undani. Kuwa na ufahamu na kutambua miradi inayofaa ni mambo yanayoweza kutulinda tusiharibu maisha yetu kwa kufuatia miradi isiyofaa.

Kwa mfano, watu wengi huzingatia umashuhuri au mali maishani mwao. Vitabu vyenye mashauri ya jinsi ya kujisaidia mwenyewe vinafundisha jinsi mtu anavyoweza kuwashinda wengine kwa akili na kupata umashuhuri au mali. Kwa upande mwingine, Biblia inasema: “Mashindano kati ya mtu na mwenzake . . . ni ubatili na kufuatilia upepo.” “Anayependa fedha hatatosheka na fedha.” (Mhubiri 4:4; 5:10) Je, shauri hilo linatufaa leo?

Ili kuonyesha kwamba mashauri ya Biblia yanafaa, hebu tufikirie kisa cha Akinori, anayeishi Japani. Licha ya ushindani mkali, Akinori alifikia mradi wake kwa kuhitimu katika chuo kikuu maarufu na kupata kazi katika kampuni moja mashuhuri. Kila kitu kilionekana shwari. Hata hivyo, mafanikio yake hayakumletea furaha aliyotarajia. Badala yake, alipata magonjwa yanayosababishwa na mfadhaiko na uchovu. Marafiki wake kazini hawakumsaidia. Kwa sababu ya  kushuka moyo, akawa mlevi sugu na hata akafikiria kujiua. Ndipo akaanza kujifunza Biblia na Mashahidi wa Yehova. Mambo aliyojifunza yalimsaidia kubadili maoni yake kuhusu kilicho muhimu maishani. Punde si punde, yale magonjwa yaliyokuwa yamempata yakaanza kutoweka. Badala ya kuongozwa na kiburi na tamaa ya makuu, Akinori alijionea ukweli wa methali hii ya Biblia: “Amani rohoni humpa mtu afya.”—Methali 14:30, BHN.

Unafikiri ni mradi gani unaofaa sana maishani? Ni mradi gani unaoweza kukuletea furaha ya kweli? Je, ni kuwa na ndoa yenye mafanikio? Au ni kuwawekea watoto wako msingi mzuri maishani? Kuwa na marafiki wengi? Kuwa na furaha maishani? Yote hiyo ni miradi inayofaa. Hata Biblia inatutia moyo tuifuatilie, lakini isiwe ndiyo mambo muhimu maishani. Biblia inaonyesha jambo muhimu linalohitajiwa ili kuishi maisha yenye kuridhisha inaposema: “Mwogope Mungu wa kweli na kushika amri zake. Kwa maana huo ndio wajibu wote wa mwanadamu.” (Mhubiri 12:13) Tunapopuuza wajibu huo, maisha yanakosa kusudi, yanatamausha, na mwishowe tunavunjika moyo. Kwa upande mwingine, Biblia inatuhakikishia hivi: “Anayemtegemea Yehova ni mwenye furaha.”—Methali 16:20.

Jinsi Biblia Inavyowachochea Watu Kubadilika

Mtume Paulo aliandika: “Neno la Mungu liko hai nalo lina nguvu.” Kama upanga wenye makali kuwili linaweza kupenya ndani ya fikira na makusudio ya mtu. (Waebrania 4:12) Biblia ina nguvu za kubadili maisha ya watu kwa sababu inawasaidia wajione jinsi walivyo kikweli bali si jinsi wanavyofikiri walivyo. Kisha walio wanyoofu, wanatambua kwamba wanahitaji kufanya mabadiliko. Kwa mfano, kuhusu wale waliokuwa katika kutaniko la Kikristo katika jiji la Korintho la kale ambao awali walikuwa wezi, walevi, wazinzi, na kadhalika, Paulo alisema: “Wengine wenu mlikuwa hivyo. Lakini mmeoshwa mkawa safi . . . kwa roho ya Mungu wetu.” (1 Wakorintho 6:9-11) Leo pia, roho takatifu ya Yehova inatenda kazi na ina nguvu, nayo inaweza kuwachochea watu kufanya mabadiliko yanayohitajika.

Mario, anayeishi Ulaya, alikuwa mwenye jeuri, naye alivuta na kuuza bangi. Pindi moja, polisi alipotwaa dawa zake za kulevya, alikasirika sana, akamtukana ofisa huyo, na kuliharibu gari lake. Isitoshe, Mario hakuwa na kazi na alikuwa na madeni mengi. Alipotambua kwamba hawezi kutatua matatizo yake, alikubali kujifunza Biblia. Alipofanya maendeleo ya kiroho, Mario aliacha jeuri, akaacha kutumia na kuuza dawa za kulevya, na akawa nadhifu. Wengi waliomjua awali walishangaa. Walimsimamisha na kumuuliza, “Mario, ni wewe kweli?”

Ni nini kinachowachochea watu kama Akinori na Mario kubadili maisha yao na kupata uradhi na furaha ya kweli maishani? Bila shaka, ni ujuzi wanaopata kumhusu Mungu kwa kujifunza Biblia. Mungu tu ndiye anayeweza kutoa mwongozo unaofaa ambao tunahitaji ili kufanikisha maisha yetu sasa na kuwa na tumaini la uzima wa milele wakati ujao. Kama Baba, Yehova Mungu anatuambia hivi kupitia Biblia: “Mwanangu, sikia maneno yangu na kuyakubali. Ndipo miaka ya maisha yako itakuwa mingi. . . . Unapotembea, mwendo wako hautasongwa; na ukikimbia, hutajikwaa. Shika nidhamu; usiiache. Ilinde, kwa maana hiyo ndiyo uzima wako.” (Methali 4:10-13) Shauri la Biblia la kuutafuta mwongozo wa Muumba wetu ndilo linalofaa zaidi.

 [Sanduku/Picha katika ukurasa wa 7]

Ushauri Unaofaa Katika Siku Zetu

Biblia inatoa kanuni za msingi zinazofaa kutuongoza katika maisha yetu ya kila siku. Tuone mifano kadhaa:

Kuwa na uhusiano mzuri pamoja na wengine

“Mambo yote mnayotaka watu wawatendee ninyi, lazima mwatendee wao pia vivyo hivyo.”—Mathayo 7:12.

“Anayejiendesha kama aliye mdogo zaidi kati yenu nyote ndiye aliye mkuu.”—Luka 9:48.

“Fuateni mwendo wa ukaribishaji-wageni.”—Waroma 12:13.

Kuacha mazoea yenye kudhuru

“Anayetembea na watu wenye hekima atakuwa na hekima, lakini anayeshirikiana na wajinga atapatwa na mabaya.”—Methali 13:20.

“Usiwe kati ya watu wanaokunywa divai mno.”—Methali 23:20.

“Usishirikiane na mtu yeyote mwenye mazoea ya kukasirika.”—Methali 22:24.

Kuifanya ndoa iwe imara

“Kila mtu mmoja-mmoja kati yenu na ampende hivyo mke wake kama vile anavyojipenda mwenyewe; kwa upande mwingine, mke anapaswa kumheshimu sana mume wake.”—Waefeso 5:33.

“Jivikeni upendo mwororo wenye huruma, fadhili, unyenyekevu wa akili, upole, na ustahimilivu. Endeleeni kuvumiliana na kusameheana kwa hiari.”—Wakolosai 3:12, 13.

Kuwasaidia watoto

“Mlee mvulana kulingana na njia inayomfaa; hata atakapozeeka hatageuka kando na kuiacha.”—Methali 22:6.

“Nanyi, akina baba, msiwe mkiwakasirisha watoto wenu, bali endeleeni kuwalea katika nidhamu na mwongozo wa akilini wa Yehova.”—Waefeso 6:4.

Kuepuka mizozo

“Jibu, linapokuwa la upole, hugeuza ghadhabu, lakini neno linaloumiza hufanya hasira ipande.”—Methali 15:1.

“Katika kuonyeshana heshima iweni wa kwanza.”—Waroma 12:10.

Hata kati ya marafiki, hati ya mapatano huandikwa ili kuepuka mizozo ya kibiashara. Yeremia, mtumishi wa Yehova aliandika: “Nikaandika katika hati na kutia muhuri na kuchukua mashahidi nilipokuwa nikipima pesa katika mizani.”—Yeremia 32:10.

Kusitawisha mtazamo unaofaa

“Mambo yoyote yaliyo ya kweli, . . . yaliyo ya kupendeka, . . . yanayosemwa vema, wema wa adili wowote ulioko na jambo lolote la kustahili sifa lililoko, endeleeni kuyafikiria mambo hayo.”—Wafilipi 4:8.

Biblia inatukataza tusiwe na mtazamo usiofaa na inawashutumu “walalamikaji juu ya fungu lao maishani.” Inasema: “Shangilieni katika tumaini.”—Yuda 4, 16; Waroma 12:12.

Kufuata kanuni hizo kutatuwezesha kuwa na amani na uradhi sasa, na kutatusaidia kutimiza matakwa ya Mungu na hivyo kupokea baraka zake. Biblia inasema: “Waadilifu wenyewe wataimiliki dunia, nao watakaa milele juu yake.”—Zaburi 37:29.

[Picha katika ukurasa wa 5]

Akinori alipokuwa mfanyabiashara (kushoto) na leo akihubiri kweli ya Biblia akiwa pamoja na mke wake