Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

2 Pata Ujuzi Sahihi Kumhusu Mungu

2 Pata Ujuzi Sahihi Kumhusu Mungu

 2 Pata Ujuzi Sahihi Kumhusu Mungu

“Uzima wa milele ndio huu, waendelee kupata ujuzi juu yako wewe, Mungu wa pekee wa kweli.”—Yohana 17:3.

KWA NINI INAWEZA KUWA VIGUMU? Watu fulani wanasema kwamba hakuna Mungu. Wengine wanaamini Mungu ni nguvu tu. Wale wanaoamini kwamba kuna Mungu wanafundisha mambo yanayopingana kumhusu na kuhusu sifa zake.

UNAWEZA KUFAULU JINSI GANI? Njia moja ya kumjua Mungu ni kutazama vitu alivyoviumba. Mtume Paulo alisema: “Sifa [za Mungu] ambazo hazionekani, zinaonekana waziwazi tangu kuumbwa kwa ulimwengu na kuendelea, kwa sababu zinaeleweka kwa vitu vilivyofanywa, yaani, nguvu zake za milele na Uungu.” (Waroma 1:20) Unapotazama uumbaji kwa makini unaweza kujifunza mambo mengi kuhusu hekima na uwezo wa Muumba wetu.—Zaburi 104:24; Isaya 40:26.

 Hata hivyo, ili kupata ujuzi sahihi kumhusu Mungu, kila mtu anahitaji kulichunguza kibinafsi Neno la Mungu, Biblia. Usiwaruhusu wengine wakuamulie mambo unayopaswa kuamini. Badala yake, fuata shauri hili la Biblia: “Acheni kufanyizwa kulingana na mfumo huu wa mambo, bali mgeuzwe kwa kufanya upya akili yenu, ili mjihakikishie wenyewe mapenzi ya Mungu yaliyo mema na yenye kukubalika na makamilifu.” (Waroma 12:2) Kwa mfano, fikiria mambo yafuatayo ambayo Biblia inafunua kumhusu Mungu.

Mungu ana jina. Jina la kibinafsi la Mungu lilipatikana mara 7,000 hivi katika Biblia za awali. Katika tafsiri nyingi za Biblia, jina hilo linapatikana katika andiko la Zaburi 83:18 linalosema: “Wajue ya kuwa Wewe, uitwaye jina lako YEHOVA, ndiwe peke yako Uliye juu, juu ya nchi yote.”—UV.

Yehova Mungu ana hisia, na matendo ya wanadamu yanaweza kumhuzunisha au kumfurahisha. Baada ya Yehova kuwakomboa Waisraeli kutoka utumwani Misri, nyakati nyingine walipuuza mashauri yake ya hekima. Mwenendo wao wa uasi ‘ulimhuzunisha.’ Matendo yao yalimtia “uchungu Mtakatifu wa Israeli.”—Zaburi 78:40, 41.

Yehova anamjali kila mtu binafsi. Yesu aliwaambia hivi wanafunzi wake: “Je, shomoro wawili hawauzwi kwa sarafu ya thamani ndogo? Na bado hakuna hata mmoja wao atakayeanguka chini bila Baba yenu kujua. Lakini nywele zenyewe za kichwa chenu zimehesabiwa zote. Kwa hiyo msiogope: ninyi ni bora kuliko shomoro wengi.”—Mathayo 10:29-31.

Mungu hapendelei watu wa jamii au utamaduni fulani. Mtume Paulo aliwaambia Wagiriki huko Athene kwamba Mungu “alifanya kutoka kwa mtu mmoja kila taifa la watu, ili wakae juu ya uso wa dunia nzima.” Pia alisema kwamba Mungu “hayuko mbali sana na kila mmoja wetu.” (Matendo 17:26, 27) Mtume Petro alisema: “Mungu hana ubaguzi, bali katika kila taifa mtu ambaye anamwogopa na kutenda uadilifu anakubalika kwake.”—Matendo 10:34, 35.

UTAPATA THAWABU GANI? Watu fulani wana “bidii kwa ajili ya Mungu; lakini si kulingana na ujuzi sahihi.” (Waroma 10:2) Ikiwa unajua Biblia inafundisha nini hasa kumhusu Mungu, utaepuka kupotoshwa na utaweza ‘kumkaribia Mungu.’—Yakobo 4:8.

Ili kupata habari zaidi, ona sura ya 1, “Ukweli Kumhusu Mungu,” katika kitabu Biblia Inafundisha Nini Hasa? *

[Maelezo ya chini]

^ fu. 11 Kilichochapishwa na Mashahidi wa Yehova.

[Picha katika ukurasa wa 6]

Njia moja ya kumjua Mungu ni kutazama vitu alivyoviumba