Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Kuhusu Tunavyopaswa Kuwatendea Wengine

Kuhusu Tunavyopaswa Kuwatendea Wengine

Tunayojifunza Kutoka kwa Yesu

Kuhusu Tunavyopaswa Kuwatendea Wengine

Kwa nini tuwe wenye fadhili?

Je, wewe unaonyesha fadhili hata watu wasipokuonyesha fadhili? Tukitaka kumwiga Yesu tunapaswa kuwaonyesha fadhili hata watu wanaotuchukia. Yesu alisema: “Mkiwapenda wale wanaowapenda ninyi, hilo linawapa sifa gani? Kwa maana hata watenda-dhambi huwapenda wale wanaowapenda wao. . . . Badala yake, endeleeni kuwapenda adui zenu . . . , nanyi mtakuwa wana wa Aliye Juu Zaidi, kwa sababu yeye ni mwenye fadhili kuwaelekea wasio na shukrani na waovu.”—Luka 6:32-36; 10:25-37.

Kwa nini tusamehe?

Tunapofanya makosa, tunamtaka Mungu atusamehe. Yesu alifundisha kwamba inafaa tusali Mungu atusamehe. (Mathayo 6:12) Hata hivyo, Yesu pia alisema kwamba Mungu atatusamehe kwa kadiri ileile tunayowasamehe wengine. Alisema hivi: “Ikiwa mnawasamehe watu makosa yao, Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi pia; lakini ikiwa hamtawasamehe watu makosa yao, Baba yenu naye hatawasamehe makosa yenu.”—Mathayo 6:14, 15.

Ni jinsi gani familia zinaweza kuwa na furaha?

Ingawa Yesu hakuoa, tunaweza kujifunza mengi kutoka kwake kuhusu tunavyoweza kufanya maisha ya familia yawe yenye furaha. Kwa maneno na matendo yake, aliweka kielelezo ili tumwige. Fikiria mambo matatu yafuatayo:

1. Mume anapaswa kumpenda mke wake kama mwili wake mwenyewe. Yesu aliwawekea waume mfano. Aliwaambia wanafunzi wake hivi: “Ninawapa ninyi amri mpya, kwamba mpendane.” Kadiri gani? “Kama vile ambavyo nimewapenda ninyi,” alisema. (Yohana 13:34) Ikizungumzia kuhusu kanuni hii, Biblia inawaambia waume hivi: “Enyi waume, endeleeni kuwapenda wake zenu, kama vile Kristo pia alivyolipenda kutaniko na kujitoa mwenyewe kwa ajili yake . . . Vivyo hivyo waume wanapaswa kuwa wakiwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Yeye anayempenda mke wake anajipenda mwenyewe, kwa maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake kwa vyovyote; bali huulisha na kuutunza kwa upendo, kama vile Kristo pia anavyolitendea kutaniko.”—Waefeso 5:25, 28, 29.

2. Lazima wenzi wa ndoa wawe waaminifu. Mahusiano ya ngono nje ya ndoa ni dhambi dhidi ya Mungu na yanaharibu familia. Yesu alisema: “Je, hamkusoma . . . ‘Kwa sababu hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake naye atashikamana na mke wake, na hao wawili watakuwa mwili mmoja’? Hivi kwamba wao si wawili tena, bali mwili mmoja. Kwa hiyo, kile ambacho Mungu ameunganisha mtu yeyote asikitenganishe. . . . Ninawaambia kwamba mtu yeyote anayemtaliki mke wake na kumwoa mwingine, ila kwa sababu ya uasherati, anafanya uzinzi.”—Mathayo 19:4-9.

3. Lazima watoto wajitiishe kwa wazazi wao. Yesu aliwatii wazazi wake alipokuwa mtoto, hata ingawa yeye alikuwa mkamilifu na wazazi wake hawakuwa wakamilifu. Biblia inasema hivi kumhusu Yesu alipokuwa na umri wa miaka 12: “Akashuka kwenda pamoja nao [wazazi wake] mpaka Nazareti, naye akaendelea kujitiisha kwao.”—Luka 2:51; Waefeso 6:1-3.

Kwa nini ufuate kanuni hizi?

Kuhusu mambo aliyowafundisha wanafunzi wake, Yesu alisema: “Ikiwa mnajua mambo haya, wenye furaha ni ninyi ikiwa mnayatenda.” (Yohana 13:17) Ili tuwe Wakristo wa kweli, lazima tufuate mashauri ambayo Yesu alitupa kuhusu jinsi ya kuwatendea wengine. Alisema hivi: “Kwa jambo hili wote watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu, mkiwa na upendo kati yenu wenyewe.”—Yohana 13:35.

Ili upate habari zaidi ona sura ya 14 ya kitabu Biblia Inafundisha Nini Hasa? *

[Maelezo ya Chini]

^ fu. 14 Kilichochapishwa na Mashahidi wa Yehova.

[Picha katika ukurasa wa 16, 17]

Mfano wa Yesu kuhusu mwana mpotevu unatufundisha umuhimu wa kuwa na fadhili na kusamehe.—Luka 15:11-32

[Picha katika ukurasa wa 17]

Wenzi wa ndoa wanapaswa kuwa waaminifu