Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Kwa Nini Tusali Katika Jina la Yesu?

Kwa Nini Tusali Katika Jina la Yesu?

MARA nyingi Yesu alifundisha kuhusu sala. Katika siku zake, viongozi wa kidini Wayahudi walisali “kwenye pembe za njia pana.” Kwa nini? “Ili waonekane na watu.” Ni wazi kwamba walitaka wawavutie watu kwa kujionyesha kuwa wanadini. Wengi walitoa sala ndefu, wakirudia-rudia maneno yaleyale, kana kwamba ni lazima mtu ‘atumie maneno mengi’ ili sala yake isikiwe. (Mathayo 6:5-8) Yesu alifunua kwamba mazoea kama hayo ni ya ubatili na hivyo akawasaidia watu wanyoofu kujua mambo wanayopaswa kuepuka wanaposali. Hata hivyo, alifanya mengi zaidi ya kufundisha tu mambo tusiyopaswa kufanya tunaposali.

Yesu alifundisha kwamba sala zetu zinapaswa kuonyesha kuwa tunatamani jina la Mungu litakaswe, Ufalme Wake uje, na mapenzi Yake yatendeke. Yesu pia alionyesha kwamba inafaa kumwomba Mungu atusaidie katika mambo yetu ya kibinafsi. (Mathayo 6:9-13; Luka 11:2-4) Akitumia mifano, Yesu alionyesha kwamba ili sala zetu zisikilizwe, tunahitaji kuendelea kusali, kuwa na imani, na kuwa wanyenyekevu. (Luka 11:5-13; 18:1-14) Naye alikazia mafundisho yake kupitia mfano wake mwenyewe.—Mathayo 14:23; Marko 1:35.

Hapana shaka kwamba mafundisho hayo yaliwasaidia wanafunzi wa Yesu kuboresha sala zao. Lakini, Yesu alisubiri hadi usiku wake wa mwisho duniani ili awafundishe wanafunzi wake somo muhimu zaidi kuhusu sala.

“Badiliko Kubwa Katika Historia ya Sala”

Yesu alitumia sehemu kubwa ya usiku wake wa mwisho akiwatia moyo mitume wake waaminifu. Ulikuwa wakati unaofaa kabisa wa kufunua jambo fulani jipya. “Mimi ndiye njia na kweli na uzima,” Yesu akasema. “Hakuna anayekuja kwa Baba ila kupitia kwangu.” Baadaye aliwapa ahadi hii yenye kutia moyo: “Lolote lile mtakaloomba katika jina langu, nitalifanya, ili Baba apate kutukuzwa kuhusiana na Mwana. Mkiomba jambo lolote katika jina langu, nitalifanya.” Akikaribia mwisho wa mazungumzo yake, alisema hivi: “Mpaka wakati huu wa sasa ninyi hamjaomba hata jambo moja katika jina langu. Ombeni nanyi mtapokea, ili shangwe yenu ipate kujazwa.”—Yohana 14:6, 13, 14; 16:24.

Maneno hayo yalikuwa muhimu sana. Kamusi moja ya Biblia inasema kwamba hilo lilikuwa “badiliko kubwa katika historia ya sala.” Yesu hakukusudia sala za watu zimwendee yeye badala ya kumwendea Mungu. Badala yake, alikuwa akifungua njia mpya ya kumfikia Yehova Mungu.

Ni kweli kwamba nyakati zote Mungu amesikiliza sala za watumishi wake waaminifu. (1 Samweli 1:9-19; Zaburi 65:2) Hata hivyo, tangu Waisraeli walipofanya agano pamoja na Mungu, wale waliotaka sala zao zisikilizwe walipaswa kutambua kwamba Israeli lilikuwa taifa la Mungu lililochaguliwa. Na baadaye, kuanzia siku za Sulemani, walipaswa kuliona hekalu kuwa mahali palipochaguliwa na Mungu pa kutolea dhabihu. (Kumbukumbu la Torati 9:29; 2 Mambo ya Nyakati 6:32, 33) Lakini, mfumo huo wa ibada ulikuwa wa muda tu. Kama mtume Paulo alivyosema, Sheria ambayo Waisraeli walipewa na dhabihu zilizotolewa kwenye madhabahu zilikuwa “kivuli cha mambo mema yatakayokuja, lakini si umbo halisi la mambo hayo.” (Waebrania 10:1, 2) Badala ya kivuli, mambo halisi yangekuja. (Wakolosai 2:17) Tangu 33 W.K., uhusiano wa mtu na Yehova hautegemei tena kushika Sheria ya Musa. Badala yake, unategemea kumtii yule ambaye Sheria ilielekeza kwake—Kristo Yesu.—Yohana 15:14-16; Wagalatia 3:24, 25.

Jina “Lililo Juu ya Kila Jina Lingine”

Yesu alianzisha njia bora zaidi ya kumfikia Yehova akijitambulisha kuwa rafiki mwenye nguvu sana, rafiki ambaye anatufungulia njia ili sala zetu zisikilizwe na kujibiwa na Mungu. Ni nini kinachomwezesha Yesu kufanya hivyo kwa ajili yetu?

Kwa kuwa sote tumezaliwa katika dhambi, kazi wala dhabihu zetu haziwezi kusafisha dhambi yetu au kutupa haki ya kuwa na uhusiano na Mungu wetu mtakatifu, Yehova. (Waroma 3:20, 24; Waebrania 1:3, 4) Hata hivyo, Yesu alitoa uhai wake mkamilifu wa kibinadamu na kulipia dhambi za wanadamu ambao wangeweza kuokolewa. (Waroma 5:12, 18, 19) Sasa wale wote wanaotaka kuwa na msimamo safi mbele za Yehova wanaweza kuupata na kuwa na ‘uhuru wa kusema’ kumwelekea Mungu—lakini ni lazima waweke imani katika dhabihu ya Yesu na kusali katika jina lake.—Waefeso 3:11, 12.

Tunaposali katika jina la Yesu, tunaonyesha imani katika angalau sehemu tatu za jukumu lake katika kutimiza kusudi la Mungu: (1) Yeye ni “Mwana-Kondoo wa Mungu,” na dhabihu yake inaandaa msingi wa msamaha wa dhambi. (2) Alifufuliwa na Yehova na sasa yeye ni “kuhani mkuu” anayewasaidia watu wafaidike na fidia. (3) Yeye peke yake ndiye “njia” ya kumfikia Yehova katika sala.—Yohana 1:29; 14:6; Waebrania 4:14, 15.

Kusali katika jina la Yesu kunamletea Yesu heshima. Heshima hiyo inafaa kwa sababu ni mapenzi ya Yehova kwamba “katika jina la Yesu kila goti lipigwe . . . , na kila ulimi ukiri waziwazi kwamba Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba.” (Wafilipi 2:10, 11) Hata hivyo, jambo muhimu zaidi ni kwamba tunaposali katika jina la Yesu tunamtukuza Yehova, yule ambaye alimtoa Mwana wake kwa ajili yetu.—Yohana 3:16.

Tunapaswa kusali kwa ‘moyo wetu wote,’ wala si kidesturi tu

Ili tuelewe jinsi Yesu alivyo na cheo kikubwa, Biblia inatumia majina mbalimbali ya cheo kumfafanua Yesu. Majina hayo yanatusaidia kuelewa faida nyingi tunazopata kutokana na yale ambayo Yesu amefanya, anafanya, na atafanya kwa ajili yetu. (Ona sanduku “ Jukumu Muhimu la Yesu”.) Bila shaka, Yesu amepewa “jina lililo juu ya kila jina lingine.” * Amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani.—Wafilipi 2:9; Mathayo 28:18.

Si Zoea Tu

Basi, ikiwa tunataka sala zetu zisikilizwe na Yehova, tunapaswa kusali katika jina la Yesu. (Yohana 14:13, 14) Lakini hatupaswi kuwa na zoea tu la kurudia-rudia maneno “katika jina la Yesu.” Kwa nini?

Fikiria mfano huu. Unapopata barua kutoka kwa mfanyabiashara fulani, huenda ikamalizia kwa maneno “wako mwaminifu.” Je, unahisi kwamba kwa kweli hivyo ndivyo alivyo mfanyabiashara huyo, au anafuata tu zoea la kawaida la kuandika barua? Kwa kweli, matumizi ya jina la Yesu katika sala yanapaswa kuwa na uzito wala hayapaswi kuwa tu kama maneno ya kawaida ya kumalizia barua. Ingawa tunapaswa ‘kusali bila kuacha,’ tunapaswa kufanya hivyo kwa ‘moyo wetu wote,’ wala si kidesturi tu.—1 Wathesalonike 5:17; Zaburi 119:145.

Unaweza kuepuka jinsi gani kutumia maneno “katika jina la Yesu” kidesturi tu? Mbona usitafakari kuhusu sifa nzuri za Yesu? Fikiria yale ambayo tayari amefanya na yuko tayari kufanya. Katika sala, mshukuru Yehova na umsifu kwa sababu ya kumtumia Mwana wake kwa njia nzuri ajabu. Ukifanya hivyo, utakuwa na uhakika kabisa katika ahadi hii ya Yesu: “Mkimwomba Baba jambo lolote atawapa katika jina langu.”—Yohana 16:23.

^ fu. 14 Kulingana na kamusi moja (Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words), neno la Kigiriki linalotafsiriwa “jina” linaweza pia kumaanisha “mambo yote ambayo jina fulani linasimamia, mamlaka, sifa, cheo, ukuu, nguvu, [na] ubora.”