Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Kwa Nini Tunaadhimisha Mlo wa Jioni wa Bwana?

Kwa Nini Tunaadhimisha Mlo wa Jioni wa Bwana?

“Endeleeni kufanya hivi kwa kunikumbuka mimi.” —1 KOR. 11:24.

1, 2. Yesu alifanya nini usiku wa Nisani 14, 33 W.K.? (Tazama picha kwenye ukurasa huu.)

NI JIONI ya Nisani 14, 33 W.K., na kuna mwezi mpevu jijini Yerusalemu. Yesu na mitume wake wamemaliza kusherehekea Pasaka, wakikumbuka siku Waisraeli walipokombolewa kutoka utumwani Misri karne 15 zilizopita. Sasa Yesu akiwa na mitume wake washikamanifu 11, anaanzisha mlo wa pekee—mlo ambao utakuwa ukumbusho wa kifo chake kitakachotokea kabla ya mwisho wa siku hiyo. *Mt. 26:1, 2.

2 Yesu anatoa baraka, kisha anawapa mitume wake mkate usiotiwa chachu na kuwaambia: “Chukueni, mle.” Pia anachukua kikombe, anashukuru tena, na kusema: “Kinyweeni, ninyi nyote.” (Mt. 26:26, 27) Yesu hatawapa wafuasi wake waaminifu vyakula vingine, lakini atawaambia mambo mengi usiku huo muhimu.

3. Makala hii itazungumzia maswali gani?

3 Kwa njia hiyo Yesu alianzisha Ukumbusho wa kifo chake, ambao pia unaitwa “Mlo wa Jioni wa Bwana.” (1 Kor. 11:20) Huenda watu fulani wakauliza hivi kuhusu mlo huo: Kwa nini tuadhimishe kifo cha Yesu? Mkate na divai inafananisha  nini? Tunaweza kujitayarishaje kwa ajili ya Ukumbusho? Ni nani wanaopaswa kula mkate na kunywa divai wakati wa Ukumbusho? Wakristo wanahisije kuhusu tumaini lao linalotajwa katika Maandiko?

KWA NINI TUNAADHIMISHA KIFO CHA YESU?

4. Kifo cha Yesu kilifanya jambo gani liwezekane kwetu?

4 Tukiwa wazao wa Adamu, tumerithi dhambi na kifo. (Rom. 5:12) Mwanadamu asiye mkamilifu hawezi kumlipa Mungu fidia kwa ajili ya uhai wake mwenyewe wala uhai wa wanadamu wengine. (Zab. 49:6-9) Hata hivyo, kupitia kifo chake, Yesu alilipa bei pekee inayokubalika ya fidia, yaani, mwili wake mkamilifu na damu yake iliyomwagwa. Kwa kutoa thamani ya fidia kwa Mungu, Yesu alifanya iwezekane kwetu kukombolewa kutoka kwa dhambi na kifo na kupokea zawadi ya uzima wa milele.—Rom. 6:23; 1 Kor. 15:21, 22.

5. (a) Tunajuaje kwamba Mungu na Kristo wanawapenda wanadamu? (b) Kwa nini tunapaswa kuhudhuria ukumbusho wa kifo cha Yesu?

5 Mpango wa fidia unathibitisha kwamba Mungu anaupenda ulimwengu wa wanadamu. (Yoh. 3:16) Dhabihu ya Yesu inathibitisha kwamba yeye pia anatupenda. Alipokuwa akiishi mbinguni akiwa “stadi wa kazi” wa Mungu, Yesu alipendezwa hasa na “wana wa binadamu.” (Met. 8:30, 31) Kuthamini yale ambaye Mungu na Mwana wake wametufanyia kunapaswa kutuchochea kuhudhuria ukumbusho wa kifo cha Yesu, na hivyo kutii amri hii: “Endeleeni kufanya hivi kwa kunikumbuka mimi.”—1 Kor. 11:23-25.

MKATE NA DIVAI INAFANANISHA NINI?

6. Tunapaswa kuonaje mkate na divai inayotumiwa wakati wa Ukumbusho?

6 Alipoanzisha Ukumbusho, Yesu hakugeuza kimuujiza mkate na divai ziwe mwili na damu yake halisi. Badala yake, alisema hivi kuhusu mkate: “Huu unamaanisha mwili wangu.” Na alisema hivi kuhusu divai: “Hii inamaanisha ‘damu yangu ya agano,’ ambayo itamwagwa kwa ajili ya wengi.” (Marko 14:22-24) Basi ni wazi kwamba mkate na divai ilikuwa mifano tu.

7. Mkate unaotumiwa wakati wa Ukumbusho unafananisha nini?

7 Katika pindi hiyo muhimu sana katika mwaka wa 33 W.K., Yesu alitumia mkate usiotiwa chachu ambao ulikuwa umebaki baada ya mlo wa Pasaka. (Kut. 12:8) Katika Maandiko, nyakati nyingine chachu hufananisha uharibifu au dhambi. (Mt. 16:6, 11, 12; Luka 12:1) Kwa hiyo, ni muhimu sana kwamba Yesu alitumia mkate usiotiwa chachu kwa kuwa ulifananisha kwa njia inayofaa mwili wake usio na dhambi. (Ebr. 7:26) Kwa hiyo, mkate wa aina hiyo hutumiwa wakati wa Ukumbusho.

8. Divai inayotumiwa wakati wa Ukumbusho inafananisha nini?

8 Divai ambayo Yesu alitumia Nisani 14, mwaka wa 33 W.K. na ile inayotumiwa wakati wa Ukumbusho leo inafananisha damu ya Yesu. Katika eneo lililoitwa Golgotha lililokuwa nje ya jiji la Yerusalemu, damu yake ilimwagwa “kwa msamaha wa dhambi.” (Mt. 26:28; 27:33) Kwa kuwa mkate na divai inayotumiwa wakati wa Ukumbusho inafananisha dhabihu yenye thamani sana ambayo Yesu alitoa kwa ajili ya wanadamu watiifu, nasi tunathamini sana maandalizi hayo yenye upendo, basi inafaa sisi kwamba binafsi tujitayarishe kwa ajili ya Mlo wa Jioni wa Bwana.

KUJITAYARISHA KWA AJILI YA UKUMBUSHO

9. (a) Kwa nini ni muhimu kufuata ratiba ya usomaji wa Biblia kwa ajili ya Ukumbusho? (b) Unahisije kuhusu fidia?

9 Tukifuata ratiba ya usomaji wa Biblia kwa ajili ya Ukumbusho iliyo kwenye kalenda yetu na kijitabu Kuyachunguza Maandiko Kila Siku, tutaweza kutafakari  mambo ambayo Yesu alifanya kabla tu ya kifo chake. Hilo litatusaidia kutayarisha moyo wetu kwa ajili ya Mlo wa Jioni wa Bwana. * Dada mmoja aliandika hivi: “Sisi hutazamia Ukumbusho kwa hamu. Ukumbusho huwa tukio la pekee zaidi kwetu kila mwaka. Nakumbuka jinsi nilivyothamini sana fidia nilipokuwa kwenye chumba cha kuhifadhia maiti . . . nikimtazama baba yangu mpendwa. . . . Ni kweli kwamba niliyajua maandiko yote na ningeweza kuyafafanua! Lakini ni wakati tu nilipohisi uchungu wa kufiwa ndipo moyo wangu ulijawa na shangwe kujua yale ambayo fidia yenye thamani itatutimizia.” Kwa kweli, tunapojitayarisha kwa ajili ya Ukumbusho, itafaa kutafakari jinsi dhabihu ya Yesu hutukomboa kutoka kwa dhambi na kifo.

Tumia vifaa vilivyoandaliwa ili kutayarisha moyo wako kwa ajili ya Ukumbusho (Tazama fungu la 9)

10. Kujitayarisha kwa ajili ya Ukumbusho kunaweza kuwa na matokeo gani katika huduma yetu?

10 Kujitayarisha kwa ajili ya Ukumbusho kunaweza kutia ndani kufanya mipango ili kuongeza huduma yetu kwa njia fulani, huenda kwa kufanya upainia msaidizi wakati wa majira ya Ukumbusho. Tunapowaalika wale tunaojifunza nao Biblia na wengine kwenye Mlo wa Jioni wa Bwana, tutapata shangwe ya kuzungumza kumhusu Mungu, Mwana wake, na baraka wanazotarajia wale ambao wanampendeza Yehova na kumsifu.—Zab. 148:12, 13.

11. Baadhi ya Wakorintho walikula mkate na kunywa divai inayotumiwa wakati wa Ukumbusho kwa njia gani isiyofaa?

11 Unapojitayarisha kwa ajili ya Mlo wa Jioni wa Bwana, fikiria yale ambayo mtume Paulo aliliandikia kutaniko la Kikristo huko Korintho. (Soma 1 Wakorintho 11:27-34.) Paulo alisema kwamba yeyote anayekula mkate na kukinywa kikombe isivyofaa ana “hatia kuhusiana na mwili na damu ya Bwana,” Yesu Kristo. Kwa hiyo mtiwa-mafuta anapaswa “ajichunguze mwenyewe na kuona kama anafaa” ndipo ale mkate na kunywa divai. Asipofanya hivyo, atakuwa “anakula na kunywa hukumu juu yake mwenyewe.” Kwa sababu ya mwenendo usiofaa, Wakorintho wengi walikuwa “dhaifu na wagonjwa-wagonjwa, na wengi [walikuwa] wamelala katika kifo [cha kiroho].” Huenda baadhi yao walikula na kunywa kupita kiasi kabla au wakati wa Ukumbusho hivi kwamba hawakuwa macho kiakili na kiroho. Kula mkate na kunywa divai katika njia hiyo isiyofaa kulifanya wakose kibali cha Mungu.

12. (a) Paulo alilinganisha Ukumbusho na nini, na aliwapa onyo gani wale wanaokula mkate na kunywa divai? (b) Mtu anayekula mkate na kunywa divai wakati wa Ukumbusho anapaswa kufanya nini ikiwa amefanya dhambi nzito?

 12 Paulo alilinganisha Ukumbusho na mlo ambao watu wanakula pamoja, na akawaonya hivi wale wanaoshiriki mlo huo: “Hamwezi kuwa mkinywa kikombe cha Yehova na kikombe cha roho waovu; hamwezi kuwa mkishiriki ‘meza ya Yehova’ na meza ya roho waovu.” (1 Kor. 10:16-21) Ikiwa mtu ambaye hula mkate na kunywa divai wakati wa Mlo wa Jioni wa Bwana amefanya dhambi nzito, anapaswa kutafuta msaada wa kiroho. (Soma Yakobo 5:14-16.) Ikiwa mtiwa-mafuta huyo amezaa “matunda yanayofaa toba,” basi hatakuwa akidharau dhabihu ya Yesu ikiwa atakula mkate na kunywa divai inayotumiwa wakati wa Ukumbusho.—Luka 3:8.

13. Kwa nini ingefaa kusali kuhusu tumaini tulilopewa na Mungu?

13 Pia, tunaweza kujitayarisha kwa ajili ya Ukumbusho kwa kusali na kutafakari kuhusu tumaini ambalo Mungu ametupatia sisi binafsi. Mtumishi yeyote wa Yehova aliyejiweka wakfu na ambaye pia ni mfuasi mwaminifu wa Mwana wake hangetaka kamwe kukosa kuiheshimu dhabihu ya Yesu kwa kula mkate na kunywa divai ya Ukumbusho ikiwa hana uthibitisho kamili kwamba yeye ni Mkristo mtiwa-mafuta. Kwa hiyo, mtu atajuaje ikiwa anastahili au hastahili kula mkate na kunywa divai ya Ukumbusho?

NI NANI WANAOPASWA KULA MKATE NA KUNYWA DIVAI?

14. Kuna uhusiano gani kati ya agano jipya na wale wanaokula mkate na kunywa divai wakati wa Ukumbusho?

14 Wale wanaostahili kula mkate na kunywa divai wakati wa Ukumbusho wana uhakika kabisa kwamba wao ni washiriki wa agano jipya. Yesu alisema hivi kuhusu divai: “Kikombe hiki kinamaanisha agano jipya kwa msingi wa damu yangu.” (1 Kor. 11:25) Kupitia nabii Yeremia, Mungu alitabiri kwamba atafanya agano jipya ambalo lingekuwa tofauti na agano la Sheria alilofanya na Waisraeli. (Soma Yeremia 31:31-34.) Mungu amefanya agano hilo jipya pamoja na Israeli wa kiroho. (Gal. 6:15, 16) Agano hilo limehalalishwa na dhabihu ya Kristo kupitia damu yake iliyomwagwa. (Luka 22:20) Yesu ndiye Mpatanishi wa agano hilo jipya, na watiwa-mafuta washikamanifu ambao ni sehemu ya agano hilo watapata urithi wa kimbingu.—Ebr. 8:6; 9:15.

15. Ni nani ambao ni sehemu ya agano la Ufalme, na wanatarajia pendeleo gani ikiwa watabaki wakiwa waaminifu?

15 Wale wanaostahili kula mkate na kunywa divai wakati wa Ukumbusho wanajua kwamba wao pia ni sehemu ya agano la Ufalme. (Soma Luka 12:32.) Wale ambao walikuwa wafuasi watiwa-mafuta wa Yesu na kushikamana na Yesu kwa uaminifu, na kushiriki katika mateso yake, wangeshiriki kutawala pamoja naye mbinguni. (Flp. 3:10) Kwa sababu wao ni sehemu ya agano la Ufalme, watiwa-mafuta waaminifu watatawala pamoja na Kristo wakiwa wafalme milele. (Ufu. 22:5) Watiwa-mafuta hao wanastahili kula mkate na kunywa divai wakati wa Mlo wa Jioni wa Bwana.

16. Eleza kwa ufupi maana ya andiko la Waroma 8:15-17.

16 Ni wale tu ambao wamepata ushahidi wa roho kwamba wao ni watoto wa Mungu ndio wanaopaswa kula mkate na kunywa divai wakati wa Ukumbusho. (Soma Waroma 8:15-17.) Ona kwamba Paulo alitumia neno la Kiaramu “Abba,” ambalo linamaanisha “Ee Baba!” Mtoto angetumia neno hilo alipozungumza na baba yake na linatia ndani neno “papa” linaloonyesha uhusiano wa karibu kati ya baba na mwana, na neno la heshima “baba.” Wale ambao wamepokea “roho ya kufanywa kuwa wana” wanakuwa watoto wa Mungu waliozaliwa  kwa roho. Roho ya Mungu hutoa ushahidi pamoja na roho yao, na hivyo kuwafanya watambue kwamba wao ni wana wa Yehova waliotiwa mafuta. Haimaanishi kwamba wamepoteza hamu ya kuishi duniani. Wana uhakika kwamba watakuwa warithi pamoja na Yesu katika Ufalme wa mbinguni ikiwa wataendelea kuwa waaminifu hadi kifo. Leo, kuna washiriki wachache tu wa wale wafuasi wa Kristo 144,000 ‘waliotiwa mafuta kutoka kwa yule mtakatifu,’ Yehova ambao wamebaki duniani. (1 Yoh. 2:20; Ufu. 14:1) Ni kupitia roho yake kwamba wanapaaza sauti, “Abba, Baba!” Wana uhusiano wa karibu kama nini na Mungu!

THAMINI TUMAINI LAKO LINALOTEGEMEA BIBLIA

17. Watiwa-mafuta wana tumaini gani, na wanalionaje?

17 Ikiwa wewe ni Mkristo mtiwa-mafuta, tumaini la kimbingu linapaswa kuwa ndilo jambo muhimu katika sala zako za kibinafsi. Biblia inapozungumza kuhusu wale ‘wanaochumbiwa’ na Bwana-arusi wa kimbingu, Yesu Kristo, wewe unajiona kuwa mmoja wao, na unatazamia kwa hamu kuwa sehemu ya “bibi-arusi” wa Kristo. (2 Kor. 11:2; Yoh. 3:27-29; Ufu. 21:2, 9-14) Mungu anapoonyesha upendo wake kwa watoto wake wa kiroho kupitia Neno lake, wewe hujiambia, “Anazungumza kunihusu mimi.” Pia, Neno la Yehova linapotoa maagizo kwa wana wake watiwa-mafuta, roho takatifu hukuchochea kutii na kusema moyoni, “Hilo linanihusu mimi.” Kwa njia hiyo, roho ya Mungu na roho yako zinajiunga pamoja kutoa ushahidi kwamba una tumaini la kuishi mbinguni.

18. “Kondoo wengine” wana tumaini gani, nawe unalionaje?

18 Kwa upande mwingine, ikiwa wewe ni sehemu ya ule “umati mkubwa” wa “kondoo wengine,” Mungu amekupatia tumaini la kuishi duniani. (Ufu. 7:9; Yoh. 10:16) Unataka kuishi milele katika Paradiso, na unapata shangwe kwa kutafakari mambo ambayo Biblia inasema kuhusu wakati ujao duniani. Unatazamia kwa hamu kuishi kwa amani nyingi ukiwa umezungukwa na familia yako na watu wengine waadilifu. Unatarajia kwa hamu wakati ambapo wanadamu hawatakumbwa tena na ukosefu wa chakula, umaskini, kuteseka, magonjwa, na kifo. (Zab. 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Isa. 33:24) Unatamani kuwakaribisha wale watakaofufuliwa wakiwa na tarajio la kuishi milele duniani. (Yoh. 5:28, 29) Unashukuru kama nini kwamba Yehova amekubariki kwa kukupatia tumaini la kuishi duniani! Hata ingawa hushiriki kula mkate na kunywa divai, unahudhuria Ukumbusho kwa sababu unathamini dhabihu ya fidia ya Yesu Kristo.

JE, UTAHUDHURIA?

19, 20. (a) Unawezaje kufanya tumaini ulilopewa na Mungu liwe halisi? (b) Kwa nini utahudhuria Mlo wa Jioni wa Bwana?

19 Iwe una tumaini la kuishi mbinguni au la kuishi duniani, tumaini hilo linaweza kuwa halisi ikiwa tu utakuwa na imani katika Yehova Mungu, Yesu Kristo, na fidia. Ukihudhuria Ukumbusho, utapata fursa ya kutafakari kuhusu tumaini lako na umuhimu mkubwa wa kifo cha Yesu. Basi azimia kuwa miongoni mwa mamilioni ya watu watakaohudhuria Mlo wa Jioni wa Bwana Ijumaa, Aprili, 3, 2015 baada ya jua kutua, katika Majumba ya Ufalme na mahali kwingineko ulimwenguni pote.

20 Kuhudhuria Ukumbusho kunaweza kuongeza uthamini wako wa dhabihu ya fidia ya Yesu. Kusikiliza kwa makini hotuba itakayotolewa kutakuchochea uonyeshe upendo kwa jirani zako kwa kuwaeleza yale ambayo umejifunza kuhusu upendo wa Yehova na kusudi lake kuu kwa wanadamu. (Mt. 22:34-40) Basi, fanya yote uwezayo ili uhudhurie Mlo wa Jioni wa Bwana.

^ fu. 1 Kwa Waebrania, siku ilianza na kwisha jua lilipotua.

^ fu. 9 Tazama Nyongeza B12 katika Tafsiri ya Ulimwengu Mpya, (Kiingereza).