Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

“Ninyi Ni Mashahidi Wangu”

“Ninyi Ni Mashahidi Wangu”

“‘Ninyi ni mashahidi wangu,’ asema Yehova.”ISA. 43:10.

1, 2. (a) Shahidi ni nani, na vyombo vya habari ulimwenguni vimeshindwa kufanya jambo gani muhimu? (b) Kwa nini Yehova hategemei vyombo vya habari vya ulimwengu huu?

SHAHIDI ni nani? Kamusi moja inasema kwamba shahidi ni “mtu anayeona tukio na kuripoti kilichotukia.” Kwa mfano, katika jiji la Pietermaritzburg, huko Afrika Kusini, kuna gazeti linaloitwa The Witness (Shahidi) ambalo limechapishwa kwa miaka zaidi ya 160. Jina hilo linafaa kwa sababu kusudi la magazeti ni kuripoti kwa usahihi matukio ya ulimwengu. Mhariri wa kwanza wa gazeti hilo aliahidi kwamba gazeti hilo lingesema “ukweli mtupu.”

2 Hata hivyo, inasikitisha kwamba vyombo vingi vya habari ulimwenguni vimepuuza au hata kupotosha habari muhimu zaidi katika historia ya wanadamu. Na kwa hakika vimepotosha pia jambo hili ambalo Mungu mweza yote alisema kupitia nabii wake Ezekieli: “Mataifa watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova.” (Eze. 39:7) Lakini Mtawala Mwenye Enzi Kuu ya ulimwengu mzima hategemei vyombo vya habari vya ulimwengu huu. Yehova ana Mashahidi milioni nane hivi wanaowafundisha watu wa mataifa yote kumhusu. Wanawajulisha pia jinsi alivyoshughulika na wanadamu zamani na anavyofanya hivyo sasa. Jeshi hilo la Mashahidi linatangaza pia mambo ambayo Mungu anaahidi kuwafanyia wanadamu wakati ujao. Tunapotanguliza kazi hiyo ya kutoa ushahidi, tunatenda kupatana na jina tulilopewa na Mungu katika andiko la Isaya 43:10: “‘Ninyi ni mashahidi  wangu,’ asema Yehova, ‘mtumishi wangu ambaye nimemchagua.’”

3, 4. (a) Wanafunzi wa Biblia walianza lini kutumia jina jipya, nao walihisije kuhusu jina hilo? (Tazama picha kwenye ukurasa wa 23.) (b) Tutazungumzia maswali gani?

3 Ni pendeleo kubwa kama nini kwetu kuitwa kwa jina “Yehova,” kwa kuwa yeye ni “Mfalme wa umilele.” Anasema hivi: “Hilo ndilo jina langu mpaka wakati usio na kipimo, na huo ndio ukumbusho wangu kwa kizazi baada ya kizazi.” (1 Tim. 1:17; Kut. 3:15; linganisha na Mhubiri 2:16.) Mwaka wa 1931, Wanafunzi wa Biblia walianza kutumia jina Mashahidi wa Yehova. Baadaye, barua nyingi za uthamini zilichapishwa katika gazeti hili. Kutaniko moja nchini Kanada liliandika hivi: “Habari njema ya kwamba sisi ni ‘Mashahidi wa Yehova’ imetusisimua na kuchochea upya azimio letu la kuonyesha kwamba tunastahili jina hilo jipya.”

4 Unawezaje kuonyesha kwamba unathamini pendeleo la kuitwa kwa jina la Mungu? Je, unaweza kutumia muktadha wa kitabu cha Isaya kueleza kwa nini Yehova anatuita Mashahidi wake?

MASHAHIDI WA MUNGU KATIKA NYAKATI ZA KALE

5, 6. (a) Wazazi Waisraeli wangekuwa mashahidi wa Yehova katika njia gani? (b) Wazazi Waisraeli waliamriwa wafanye nini kingine, na kwa nini wazazi wanapaswa kufanya hivyo leo?

5 Waisraeli mmoja-mmoja katika siku za Isaya walikuwa “mashahidi” wa Yehova, na taifa lote lilikuwa “mtumishi” wa Mungu. (Isa. 43:10) Njia moja ambayo wazazi Waisraeli walitoa ushahidi ni kwa kuwafundisha watoto wao kuhusu jinsi Mungu alivyoshughulika na mababu zao. Kwa mfano, Waisraeli walipopewa maagizo ya kuadhimisha Pasaka kila mwaka, waliambiwa hivi: “Wana wenu watakapowaambia, ‘Utumishi huu unamaanisha nini kwenu?’ ndipo mtakaposema, ‘Ni dhabihu ya pasaka kwa Yehova, aliyepita juu ya nyumba za wana wa Israeli huko Misri alipowaletea Wamisri  pigo, lakini akazikomboa nyumba zetu.’” (Kut. 12:26, 27) Huenda wazazi waliwaambia watoto wao kwamba Musa alipoenda kwa mara ya kwanza kumwomba mtawala wa Misri ruhusa ili Waisraeli waende kumwabudu Yehova nyikani, Farao aliuliza hivi: “Yehova ni nani, hivi kwamba mimi niitii sauti yake na kuwaruhusu Israeli waende zao?” (Kut. 5:2) Bila shaka, walisimulia pia kwamba baada ya mapigo kumi kuiharibu nchi ya Misri na Waisraeli kuokoka shambulizi la jeshi la Misri katika Bahari Nyekundu, watu wote waliona swali la Farao likijibiwa waziwazi. Yehova alikuwa Mweza-Yote—na bado ni Mweza-Yote. Pia, taifa la Israeli lilishuhudia kwamba Yehova ni Mungu wa kweli na Mtimizaji wa ahadi zake.

6 Bila shaka, Waisraeli waliothamini pendeleo la kuwa mashahidi wa Yehova waliwasimulia watoto wao na pia wageni waliokuwa watumwa nyumbani mwao matukio hayo ya kustaajabisha. Vilevile, waliamriwa wawazoeze watoto wao kufuata viwango vya Mungu vya utakatifu. Yehova alisema hivi: “Muwe watakatifu, kwa sababu mimi Yehova Mungu wenu ni mtakatifu.” (Law. 19:2; Kum. 6:6, 7) Leo, wazazi Wakristo wanapaswa kuiga mfano huo mzuri, kwa kuwa ni lazima wawazoeze vivyo hivyo watoto wao kuishi maisha matakatifu yanayoheshimu jina tukufu la Mungu.—Soma Methali 1:8; Waefeso 6:4.

Tunapowafundisha watoto wetu kumhusu Yehova, tunaliheshimu jina lake (Tazama fungu la 5 na 6)

7. (a) Waisraeli walipokuwa waaminifu kwa Yehova, mataifa yaliyowazunguka yalitendaje? (b) Wote wanaoitwa kwa jina la Mungu wana wajibu gani?

7 Kwa hiyo, Waisraeli walipokuwa waaminifu, walitoa ushahidi mzuri kuhusu jina la Mungu. Waliambiwa hivi: “Vikundi vyote vya watu wa dunia vitalazimika kuona kwamba jina la Yehova limeitwa juu yako, nao kwa kweli watakuogopa wewe.” (Kum. 28:10) Hata hivyo, inahuzunisha kwamba mara nyingi Waisraeli hawakuwa waaminifu. Walirudia tena na tena ibada ya sanamu zilizotengenezwa na wanadamu. Isitoshe, walikuwa wakatili kama miungu ya Kanaani waliyoabudu. Walidhabihu watoto wao na kuwaonea maskini. Tunajifunza waziwazi kwamba tunapaswa kujitahidi sikuzote kuwa watakatifu kama Mungu Mtakatifu Zaidi tunayeitwa kwa jina lake.

“TAZAMA! NINAFANYA JAMBO JIPYA”

8. Yehova alimpa Isaya mgawo gani, na Isaya aliitikiaje?

8 Yehova alikuwa ametabiri kwamba taifa la Israeli lingeshuhudia ukombozi wa pekee sana kutoka utekwani. (Isa. 43:19) Sura sita za kwanza za kitabu cha Isaya zina maonyo mengi kuhusu msiba ambao kwa hakika ungekuja juu ya jiji la Yerusalemu na majiji yaliyolizingira. Yehova, anayesoma kikamili mioyo ya wanadamu, alimwambia Isaya aendelee kutangaza maonyo hayo licha ya kwamba hawangetii kwa sababu ya mioyo yao migumu. Isaya alishtuka na alitaka kujua taifa hilo la Mungu lingeendelea mpaka wakati gani kukataa kutubu. Mungu alimjibuje? “Mpaka majiji yabomoke, yawe bila mkaaji, na nyumba ziwe bila mtu wa udongo, na nchi iharibiwe iwe ukiwa.”—Soma Isaya 6:8-11.

9. (a) Unabii wa Isaya kuhusu Yerusalemu ulitimia wakati gani? (b) Tunakabili hali gani leo inayopaswa kutuchochea kuwa macho?

9 Isaya alipewa mgawo huo katika mwaka wa mwisho wa utawala wa Mfalme Uzia, au karibu mwaka wa 778 K.W.K. Aliendelea kutumika akiwa nabii kwa miaka 46 mpaka baada ya mwaka wa 732 K.W.K., wakati wa utawala wa Mfalme Hezekia. Miaka 125 ingepita kabla ya uharibifu wa Yerusalemu mwaka wa 607 K.W.K. Kwa hiyo, watu wa Mungu walionywa mapema vya kutosha kuhusu jambo ambalo lingekumba taifa lao. Leo, Yehova anawatumia watu wake kutoa onyo mapema vya kutosha kuhusu mambo yatakayotukia wakati ujao. Kwa miaka 135, tangu toleo la kwanza, gazeti la Mnara  wa Mlinzi limekuwa likiwahimiza wasomaji wawe macho kwa kuwa utawala mwovu wa Shetani utaangamizwa hivi karibuni na mahali pake kuchukuliwa na Utawala wa Miaka Elfu Moja wa Yesu Kristo.—Ufu. 20:1-3, 6.

10, 11. Waisraeli waliokuwa Babiloni walishuhudia utimizo gani wa unabii wa Isaya?

10 Wayahudi wengi watiifu waliojisalimisha kwa Wababiloni waliokoka uharibifu wa Yerusalemu na kupelekwa utekwani Babiloni. (Yer. 27:11, 12) Baada ya miaka 70, watu wa Mungu walishuhudia utimizo wa unabii huu wa kushangaza: “Yehova, Mkombozi wenu, Mtakatifu wa Israeli, amesema hivi: ‘Nitatuma ujumbe huko Babiloni kwa ajili yenu na kuyashusha mapingo ya magereza.’”—Isa. 43:14.

11 Kupatana na unabii huo, jambo lililotikisa ulimwengu lilitukia usiku mmoja mwanzoni mwa Oktoba 539 K.W.K. Mfalme wa Babiloni na wakuu wake walipokuwa wakinywa divai kwa kutumia vyombo vitakatifu vilivyochukuliwa kutoka katika hekalu la Yerusalemu na kuisifu miungu yao iliyotengenezwa na wanadamu, jeshi la Umedi na Uajemi lilishinda Babiloni. Katika mwaka wa 538 au 537 K.W.K., Koreshi aliyeshinda Babiloni, aliwaamuru Wayahudi warudi na kujenga upya hekalu la Mungu huko Yerusalemu. Hayo yote yalitabiriwa na Isaya, kutia ndani ahadi ya Yehova ya kwamba katika safari ya kurudi Yerusalemu angewaandalia watu wake waliotubu mahitaji yao na kuwalinda. Mungu aliwaita “watu ambao nimejifanyia, ili wasimulie sifa zangu.” (Isa. 43:21; 44:26-28) Baada ya kurudi kutoka uhamishoni na kujenga upya hekalu la Yehova huko Yerusalemu, watu hao walishuhudia uhakika wa kwamba Yehova, Mungu wa pekee wa kweli, hutimiza sikuzote ahadi zake.

12, 13. (a) Ni nani walionufaika pamoja na Waisraeli ibada ya Yehova iliporudishwa? (b) “Kondoo wengine” wanatazamiwa kufanya nini wanapounga mkono “Israeli wa Mungu,” nao wana tumaini gani?

12 Maelfu ya watu wasio Waisraeli walikuwa sehemu ya taifa hilo lililozaliwa upya, na baadaye watu wengine wengi wa Mataifa wakawa Wayahudi waliogeuzwa imani. (Ezra 2:58, 64, 65; Esta 8:17) Leo, “umati mkubwa” wa “kondoo wengine” wa Yesu unawaunga mkono kwa ushikamanifu Wakristo watiwa-mafuta, ambao ni “Israeli wa Mungu.” (Ufu. 7:9, 10; Yoh. 10:16; Gal. 6:16) Umati mkubwa unaitwa pia Mashahidi wa Yehova, jina walilopewa na Mungu.

13 Wakati wa Utawala wa Miaka Elfu Moja wa Kristo, umati mkubwa utakuwa na shangwe kubwa sana ya kuwaeleza watakaofufuliwa kuhusu kuwa Shahidi wa Yehova katika siku za mwisho za mfumo huu  wa mambo. Lakini tutapata shangwe hiyo tukiishi sasa kupatana na jina lake na kujitahidi kubaki watakatifu. Pia, ni lazima kila siku tuombe msamaha kwa sababu ya jambo lolote lisilo takatifu tunalofanya kwa kuwa hata tukijitahidi kadiri gani, tunatambua kwamba sisi ni watenda-dhambi na ni heshima isiyo na kifani kuitwa kwa jina takatifu la Mungu.—Soma 1 Yohana 1:8, 9.

MAANA YA JINA LA MUNGU

14. Jina “Yehova” linamaanisha nini?

14 Ili tuthamini zaidi pendeleo la kuitwa kwa jina la Mungu, tunahitaji kutafakari maana ya jina hilo. Jina la Mungu ambalo kwa kawaida hutafsiriwa “Yehova,” linatokana na kitenzi cha Kiebrania kinachoweza kufafanua hali ya kutenda na kinaweza kutafsiriwa kwa neno, “kuwa.” Kwa hiyo, inaeleweka kwamba jina “Yehova” linamaanisha “Yeye Husababisha Kuwa.” Ufafanuzi huo unafaa kabisa kwa sababu Yehova ndiye Muumba wa ulimwengu mzima na wa viumbe wenye akili na Mtimizaji wa kusudi lake. Kadiri mambo yanavyotukia, ndivyo Mungu anavyoendelea kusababisha mapenzi na kusudi lake kutimia na hakuna mpinzani yeyote, kama vile Shetani, anayeweza kuzuia kwa njia yoyote mapenzi ya Mungu yasitimie hatua kwa hatua.

15. Yehova alifunuaje sifa fulani ya utu wake inayodhihirishwa na maana ya jina lake? (Tazama sanduku “ Jina Lenye Maana Sana.”)

15 Yehova alipomtuma Musa awaongoze watu Wake kutoka Misri, alifunua sifa fulani ya utu wake akitumia kitenzi kinachotokana na neno “kuwa” ili kufafanua jina lake, lakini pindi hii akijirejelea mwenyewe. Biblia inasema hivi: “Mungu akamwambia Musa: ‘NITAKUWA KILE NITAKACHOKUWA.’ Naye akaongeza kusema: ‘Hivi ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, “NITAKUWA amenituma kwenu.”’” (Kut. 3:14) Kwa hiyo, katika hali yoyote ile, Yehova atakuwa chochote kinachohitajiwa ili kutimiza kusudi lake. Waisraeli walipokuwa watumwa, alithibitika kuwa Mkombozi, Mlinzi, Kiongozi, na Mwandalizi aliyetosheleza mahitaji yao yote ya kimwili na ya kiroho.

JINSI TUNAVYOWEZA KUONYESHA UTHAMINI

16, 17. (a) Tunawezaje kuonyesha kwamba tunathamini pendeleo la kuitwa kwa jina la Mungu? (b) Tutazungumzia nini katika makala ifuatayo?

16 Leo, Yehova anaendelea kutenda kupatana na maana ya jina lake kwa kutosheleza mahitaji yetu yote ya kiroho na ya kimwili. Hata hivyo, jina la Mungu linamaanisha mengi zaidi ya anachoamua kuwa. Linamaanisha pia kile anachosababisha kitukie kuhusiana na kazi ya Mashahidi wake ili atimize kusudi lake. Kutafakari jambo hilo kutatuchochea kuendelea kuishi kupatana na jina letu. Kåre, mwenye umri wa miaka 84 ambaye amekuwa Shahidi mwenye bidii nchini Norway kwa miaka 70, anasema hivi: “Ninahisi kwamba ni heshima kubwa kumtumikia Yehova, Mfalme wa milele, na kuwa miongoni mwa watu wanaoitwa kwa jina lake takatifu. Sikuzote ni pendeleo kubwa kufundisha kweli za Biblia na kuona macho ya watu yaking’aa kwa shangwe wanapozielewa. Kwa mfano, ninaridhika sana ninapowafundisha jinsi dhabihu ya fidia ya Kristo inavyotenda kazi na jinsi wanavyoweza kupata uzima wa milele katika ulimwengu mpya wenye amani na uadilifu kwa msingi wa dhabihu hiyo.”

17 Ni kweli kwamba katika maeneo fulani ni vigumu sana kupata watu wanaotaka kujifunza kumhusu Mungu. Hata hivyo, je, hupati shangwe nyingi kama Kåre unapompata mtu anayetaka kujifunza kuhusu jina la Yehova? Lakini tunawezaje kuwa Mashahidi wa Yehova na wakati uleule kuwa mashahidi wa Yesu? Swali hilo litajibiwa katika makala ifuatayo.