Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

“Mtakuwa Mashahidi Wangu”

“Mtakuwa Mashahidi Wangu”

“[Yesu] akawaambia: ‘. . . Mtakuwa mashahidi wangu . . . mpaka sehemu ya mbali zaidi ya dunia.’”MDO. 1:7, 8.

1, 2. (a) Ni nani shahidi mkuu zaidi wa Yehova? (b) Jina “Yesu” linamaanisha nini, na Mwana wa Mungu aliishije kupatana na jina lake?

“KWA ajili ya hili mimi nimezaliwa, na kwa ajili ya hili nimekuja ulimwenguni, ili nitoe ushahidi juu ya ile kweli.” (Soma Yohana 18:33-37.) Yesu Kristo alipokabili hukumu ya kifo, alimwambia gavana Mroma wa Yudea maneno hayo. Yesu alikuwa amejitambulisha kuwa mfalme. Miaka mingi baadaye, mtume Paulo alirejelea kielelezo cha ujasiri cha Yesu, “ambaye akiwa shahidi alifanya tangazo zuri la hadharani mbele ya Pontio Pilato.” (1 Tim. 6:13) Kwa kweli, nyakati nyingine ujasiri mkubwa unahitajiwa ili kuwa “shahidi mwaminifu na wa kweli” katika ulimwengu wa Shetani uliojaa chuki!—Ufu. 3:14.

2 Yesu alikuwa shahidi wa Yehova kwa sababu alizaliwa katika taifa la Wayahudi. (Isa. 43:10) Kwa kweli, alikuwa shahidi mkuu zaidi aliyewekwa na Mungu ili kutetea jina Lake. Yesu alichukua kwa uzito maana ya jina alilopewa na Mungu. Malaika alipomwambia Yosefu, baba mlezi wa Yesu kwamba mimba aliyobeba Maria ilitokana na roho takatifu, aliongezea hivi: “Atazaa mwana, nawe lazima umwite jina lake Yesu, kwa maana ataokoa watu wake kutoka katika dhambi zao.” (Mt. 1:20, 21) Kwa ujumla, wasomi wa Biblia wanakubali kwamba jina “Yesu” linatokana na jina la Kiebrania, Yeshua,  ambalo lina jina la Mungu lililofupishwa. Jina hilo linamaanisha “Yehova Ni Wokovu.” Yesu aliishi kupatana na maana ya jina lake kwa kuwasaidia “kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli” kutubu dhambi zao na kupata tena kibali cha Yehova. (Mt. 10:6; 15:24; Luka 19:10) Kwa hiyo, Yesu alitoa kwa bidii ushahidi kuhusu Ufalme wa Mungu. Marko, mwandikaji wa Injili alisema hivi: “Yesu akaenda Galilaya, akihubiri habari njema ya Mungu na kusema: ‘Wakati uliowekwa umetimizwa, na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni, na kuwa na imani katika habari njema.’” (Marko 1:14, 15) Pia, Yesu aliwashutumu kwa ujasiri viongozi wa dini ya Kiyahudi, wakaamua kumuua kwa kumtundika mtini.—Marko 11:17, 18; 15:1-15.

“MAMBO MAKUU YA MUNGU”

3. Ni nini kilichotukia siku ya tatu baada ya kifo cha Yesu?

3 Hata hivyo, jambo la kustaajabisha ni kwamba baada ya Yesu kuuawa kikatili, Yehova alimfufua siku ya tatu, akiwa kiumbe wa roho mwenye uhai usioweza kufa, wala si akiwa mwanadamu. (1 Pet. 3:18) Bwana Yesu alijivika mwili wa kibinadamu ili kuthibitisha kwamba alikuwa amefufuliwa. Siku ya kwanza baada ya kufufuliwa, aliwatokea wanafunzi mbalimbali katika angalau pindi tano.—Mt. 28:8-10; Luka 24:13-16, 30-36; Yoh. 20:11-18.

4. Yesu aliongoza mkutano gani siku aliyofufuliwa, na alisema waziwazi wanafunzi wake wana jukumu gani?

4 Mara ya tano, Yesu aliwatokea mitume wake na watu wengine waliokusanyika pamoja nao. Katika pindi hiyo ya pekee, ni kana kwamba aliongoza funzo la Neno la Mungu. ‘Alifungua akili zao ili zifahamu maana ya Maandiko.’ Basi, wakaelewa kwamba Maandiko yalitabiri kuwa maadui wa Mungu wangemuua na angefufuliwa kimuujiza. Mwishoni mwa mkutano huo aliofanya siku aliyofufuliwa, Yesu aliwaambia waziwazi wasikilizaji wake jukumu lao. Aliwaambia kwamba “kwa msingi wa jina lake toba kwa msamaha wa dhambi ingehubiriwa katika mataifa yote—kuanzia Yerusalemu.” Akaongeza hivi: “Ninyi mnapaswa kuwa mashahidi wa mambo haya.”Luka 24:44-48.

5, 6. (a) Kwa nini Yesu alisema: “Mtakuwa mashahidi wangu”? (b) Wanafunzi wa Yesu wangehitaji kutangaza jambo gani jipya katika kusudi la Yehova?

5 Hivyo, siku 40 baadaye, Yesu alipotokea mara ya mwisho, mitume wake walielewa alichomaanisha alipotoa amri hii rahisi lakini yenye ujumbe mzito: “Mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na pia katika Yudea yote na Samaria na mpaka sehemu ya mbali zaidi ya dunia.” (Mdo. 1:8) Kwa nini Yesu alisema: “Mtakuwa mashahidi wangu,” si wa Yehova? Yesu alisema hivyo kwa sababu alikuwa akiwahutubia Waisraeli ambao tayari walikuwa mashahidi wa Yehova.

Tukiwa wanafunzi wa Yesu, tunaendelea kutangaza kusudi la Yehova la wakati ujao (Tazama fungu la 5 na 6)

6 Sasa wanafunzi wa Yesu walihitaji kutangaza jambo jipya katika kusudi la Yehova, jambo kubwa zaidi kuliko ukombozi wa Waisraeli kutoka Misri na kutoka utekwani Babiloni. Kwa msingi wa kifo na ufufuo wa Yesu Kristo, wanadamu wanaweza kuwekwa huru kutoka katika utekwa mbaya zaidi, yaani, utumwa wa dhambi na kifo. Katika Pentekoste 33 W.K., wanafunzi wapya wa Yesu waliotiwa mafuta waliwatangazia watu “mambo makuu ya Mungu,” na wengi waliosikia walikubali. Kwa hiyo, akiwa kwenye mkono wa kuume wa Baba yake mbinguni, Yesu alianza kuona jina lake likipata maana zaidi kadiri maelfu walivyotubu na kumwamini akiwa njia ya Yehova ya wokovu.—Mdo. 2:5, 11, 37-41.

 “FIDIA BADALA YA WENGI”

7. Mambo yaliyotukia siku ya Pentekoste 33 W.K. yalithibitisha nini?

7 Mambo yaliyotukia siku ya Pentekoste 33 W.K. yalithibitisha kwamba Yehova alikubali kwa fadhili thamani ya dhabihu kamilifu ya kibinadamu ya Yesu kuwa upatanisho, au kifuniko cha dhambi. (Ebr. 9:11, 12, 24) Kama Yesu alivyosema, alikuja “si kuhudumiwa, bali kuhudumu na kutoa nafsi yake kuwa fidia badala ya wengi.” (Mt. 20:28) “Wengi” ambao wangenufaika na fidia ya Yesu si Wayahudi waliotubu peke yao. Badala yake, ni mapenzi ya Mungu kwamba “watu wa namna zote waokolewe,” kwa kuwa fidia “huondolea mbali dhambi ya ulimwengu!”1 Tim. 2:4-6; Yoh. 1:29.

8. Wanafunzi wa Yesu walitoa ushahidi kwa kadiri gani, na waliwezaje kufanya hivyo?

8 Je, wanafunzi hao wa mapema wa Yesu walikuwa na ujasiri uliohitajika ili kuendelea kutoa ushahidi kumhusu? Bila shaka, lakini hawakufanya hivyo kwa uwezo wao wenyewe. Roho takatifu ya Yehova yenye nguvu iliwachochea na kuwapa nguvu za kuendelea kutoa ushahidi. (Soma Matendo 5:30-32.) Miaka 27 hivi baada ya Pentekoste 33 W.K., ilisemwa kwamba “ile kweli ya habari njema” ilikuwa imewafikia Wayahudi na watu wa Mataifa “katika uumbaji wote ulio chini ya mbingu.”—Kol. 1:5, 23.

9. Kama ilivyotabiriwa, ni nini kilichotukia kwa kutaniko la kwanza la Kikristo?

9 Hata hivyo, inasikitisha kwamba kutaniko la kwanza la Kikristo lilichafuliwa pole kwa pole. (Mdo. 20:29, 30; 2 Pet. 2:2, 3; Yuda 3, 4) Kama Yesu alivyosema, uasi-imani ulioenezwa na “yule mwovu,” Shetani, ungesitawi na kufunika Ukristo wa kweli mpaka wakati wa “umalizio wa mfumo wa mambo.” (Mt. 13:37-43) Kisha Yehova angemweka Yesu rasmi kuwa Mfalme juu ya ulimwengu wa wanadamu. Hilo lilitukia Oktoba 1914, na huo ukawa mwanzo wa “siku za mwisho” za mfumo mwovu wa Shetani.—2 Tim. 3:1.

10. (a) Wakristo watiwa-mafuta katika nyakati za kisasa walisema mapema kuhusu mwezi gani muhimu? (b) Ni nini kilichotukia Oktoba 1914, na hilo limeonekanaje waziwazi?

10 Wakristo watiwa-mafuta katika nyakati zetu walisema mapema kwamba Oktoba 1914 ungekuwa mwezi muhimu. Walisema hivyo kwa msingi wa unabii  wa Danieli kuhusu mti mkubwa uliokatwa ambao ungechipuka baada ya “nyakati saba.” (Dan. 4:16) Yesu alirejelea kipindi hicho kuwa “nyakati zilizowekwa za mataifa” katika unabii wake kuhusu kuwapo kwake na “umalizio wa mfumo wa mambo.” Tangu mwaka huo wa pekee wa 1914, watu wote wanaweza kuona waziwazi “ishara ya kuwapo [kwa Kristo]” akiwa Mfalme mpya wa dunia. (Mt. 24:3, 7, 14; Luka 21:24) Hivyo basi, tangu wakati huo “mambo makuu ya Mungu” yametia ndani habari za kwamba Yehova amemweka rasmi Yesu kuwa Mfalme juu ya ulimwengu wa wanadamu.

11, 12. (a) Mfalme mpya wa dunia alianza kufanya nini mwaka wa 1919, baada ya vita? (b) Ni mambo gani mengine yaliyoonekana wazi katikati ya miaka ya 1930 na kuendelea? (Tazama picha kwenye ukurasa wa 28.)

11 Akiwa Mfalme mpya wa dunia, Yesu Kristo alianza mara moja kuwakomboa wafuasi wake watiwa-mafuta kutoka katika utekwa wa “Babiloni Mkubwa.” (Ufu. 18:2, 4) Baada ya vita mwaka wa 1919, watiwa-mafuta walipata fursa ya kutoa ushahidi ulimwenguni pote kuhusu njia ya Mungu ya wokovu na kuhusu habari njema ya Ufalme ulioanza kutawala mbinguni. Wakristo hao watiwa-mafuta walitumia vizuri fursa hiyo kutoa ushahidi na hivyo maelfu ya watiwa-mafuta zaidi wakakusanywa ili kuwa warithi pamoja na Kristo.

12 Katikati ya miaka ya 1930 na kuendelea, ilionekana wazi kwamba Kristo alikuwa ameanza kukusanya mamilioni ya ‘kondoo wake wengine’ ambao wangefanyiza “umati mkubwa” kutoka mataifa mbalimbali. Chini ya mwongozo wa Wakristo watiwa-mafuta, umati huo mkubwa unaiga pia kielelezo cha ujasiri cha Yesu na kutangaza hadharani kwamba wokovu wao unatoka kwa Mungu na Kristo. Wakristo hao wakiendelea kutoa ushahidi kwa uvumilivu na kuonyesha imani katika fidia ya Kristo, watapata pendeleo la kuokoka “ile dhiki kuu,” itakayokomesha ulimwengu wa Shetani.—Yoh. 10:16; Ufu. 7:9, 10, 14.

‘JIPE UJASIRI ILI KUHUBIRI HABARI NJEMA’

13. Tumeazimia kufanya nini tukiwa Mashahidi wa Yehova, na tunawezaje kufanikiwa?

13 Acheni tuendelee kuthamini pendeleo letu la kuwa Mashahidi wa “mambo makuu” ambayo Yehova Mungu amefanya na wa ahadi zake za wakati ujao. Ni kweli kwamba nyakati nyingine si rahisi kutoa ushahidi. Ndugu zetu wengi wanahubiri katika maeneo yenye wapinzani wengi, wanadhihakiwa, au kuteswa. Tunaweza kufanya kama mtume Paulo na wenzake walivyofanya. Paulo alisema hivi: “Tulijipa ujasiri kwa njia ya Mungu wetu ili kuwaambia ninyi habari njema ya Mungu kwa kupambana sana.” (1 The. 2:2) Kwa hiyo, tusikate tamaa kamwe. Badala yake, na  tuazimie kuishi kupatana na wakfu wetu mfumo wa Shetani unapobomoka. (Isa. 6:11) Hatuwezi kufanya hivyo kwa uwezo wetu wenyewe. Lakini kama Wakristo wa mapema, ni lazima tusali ili Yehova atupatie “nguvu zinazopita zile za kawaida” kupitia roho yake.—Soma 2 Wakorintho 4:1, 7; Luka 11:13.

14, 15. (a) Watu waliwatendeaje Wakristo katika karne ya kwanza W.K., na mtume Petro alisema nini kuwahusu? (b) Tunapaswa kuhisije tunapoteswa kwa sababu ya kuwa Mashahidi wa Yehova?

14 Leo, huenda mamilioni ya watu wakadai kuwa Wakristo, “lakini humkana [Mungu] kwa matendo yao, kwa sababu ni wenye kuchukiza na wasiotii nao si wenye kukubalika kwa ajili ya kazi njema ya namna yoyote.” (Tito 1:16) Ni vizuri tukumbuke kwamba katika karne ya kwanza, Wakristo wa kweli walichukiwa na watu wengi. Ndiyo sababu mtume Petro aliandika hivi: “Ikiwa mnashutumiwa kwa ajili ya jina la Kristo, ninyi ni wenye furaha, kwa sababu . . . roho ya Mungu . . . inatulia juu yenu.”—1 Pet. 4:14.

15 Je, maneno hayo yaliyoongozwa na roho takatifu yanaweza kuwahusu Mashahidi wa Yehova leo? Bila shaka, kwa sababu tunatoa ushahidi kuhusu utawala wa Yesu. Kwa hiyo, kuchukiwa kwa sababu ya jina la Yehova ni sawa na ‘kushutumiwa kwa ajili ya jina la Yesu Kristo,’ aliyewaambia hivi wapinzani wake: “Mimi nimekuja katika jina la Baba yangu, lakini ninyi hamnipokei.” (Yoh. 5:43) Basi unapokabili upinzani katika kazi yako ya kutoa ushahidi, jipe moyo. Mateso hayo yanathibitisha kwamba una kibali cha Mungu na roho yake ‘inatulia juu yako.’

16, 17. (a) Watu wa Yehova wanafurahia nini katika sehemu nyingi ulimwenguni? (b) Umeazimia kufanya nini?

16 Wakati huohuo, kumbuka kwamba tunapata ongezeko kubwa katika sehemu nyingi ulimwenguni. Hata katika maeneo yaliyohubiriwa sana, bado tunapata watu walio tayari kusikiliza ujumbe wetu mzuri wa wokovu. Acheni tujitahidi kuwarudia watu wanaopendezwa na kujifunza nao Biblia ikiwezekana, na hivyo kuwasaidia wafanye maendeleo kufikia wakfu na ubatizo. Inaelekea kwamba unahisi kama Sarie kutoka Afrika Kusini, ambaye ameshiriki kwa bidii katika kazi ya kutoa ushahidi kwa miaka zaidi ya 60. Dada huyo anasema hivi: “Ninashukuru sana kwamba dhabihu ya fidia ya Yesu imeniwezesha kuwa na uhusiano mzuri na Yehova, Mwenye Enzi Kuu ya ulimwengu mzima, na ninafurahi kwamba ninaweza kutangaza jina lake tukufu.” Sarie pamoja na mume wake, Martinus, wamewasaidia wengi kuwa waabudu wa Yehova, kutia ndani watoto wao watatu. Sarie anaongezea hivi: “Hakuna utendaji mwingine unaoridhisha zaidi kama utendaji huo. Yehova hutupatia sote nguvu tunazohitaji kupitia roho yake takatifu ili tuendelee na kazi hii inayookoa uhai.”

17 Iwe sisi ni Wakristo waliobatizwa au wanaofanya maendeleo kufikia mradi huo, tuna kila sababu ya kuthamini pendeleo la kushirikiana na kutaniko la ulimwenguni pote la Mashahidi wa Yehova. Kwa hiyo, endelea kutoa ushahidi kamili na kujilinda ili usichafuliwe na ulimwengu wa Shetani usio mtakatifu. Ukifanya hivyo, utamletea heshima Baba yetu wa mbinguni mwenye upendo, ambaye ametupatia pendeleo la kuitwa kwa jina lake tukufu.