Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Kuifikia Mioyo ya Watu wa Ukoo Wasio Waamini

Kuifikia Mioyo ya Watu wa Ukoo Wasio Waamini

YESU KRISTO alimwambia hivi mwanamume mmoja aliyetaka kuwa mfuasi wake: “Nenda nyumbani kwa watu wa jamaa yako, ukawaambie mambo yote ambayo Yehova amekufanyia na jinsi alivyokuonyesha rehema.” Inaonekana kwamba alisema hayo alipokuwa Gadara, upande wa kusini-mashariki wa Bahari ya Galilaya. Maneno hayo ya Yesu yanaonyesha alielewa kwamba kwa kawaida wanadamu hutamani kuwaambia watu wao wa ukoo habari nzuri na zilizo muhimu.—Marko 5:19.

Ndivyo ilivyo leo pia hata ingawa tamaduni zinatofautiana. Hivyo, mtu anapokuwa mwabudu wa Mungu wa kweli, Yehova, anatamani kuwaambia watu wake wa ukoo mambo mapya aliyojifunza. Hata hivyo, anapaswa kuwaambia jinsi gani? Anawezaje kuifikia mioyo ya watu wake wa ukoo wenye imani tofauti au wasio na dini yoyote? Biblia inatoa mashauri yanayofaa.

“TUMEMPATA MASIHI”

Katika karne ya kwanza, Andrea alikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kutambua kwamba Yesu ndiye Masihi. Alimwambia nani habari hiyo mara moja? “Kwanza huyu [Andrea] alimpata ndugu yake mwenyewe, Simoni, na kumwambia: ‘Tumempata Masihi’ (ambalo linapotafsiriwa humaanisha, ‘Kristo’).” Andrea alimpeleka Petro kwa Yesu, na hivyo Petro akapata nafasi ya kuwa mwanafunzi wa Yesu.—Yoh. 1:35-42.

Miaka sita hivi baadaye, Petro alipokuwa Yopa, aliagizwa asafiri upande wa kaskazini mpaka Kaisaria ili kuitembelea nyumba ya Kornelio aliyekuwa ofisa wa jeshi. Petro alipata nani wakiwa wamekusanyika katika nyumba hiyo? “Bila shaka, Kornelio alikuwa akiwatarajia [Petro na wale waliosafiri pamoja naye] naye alikuwa amewaita pamoja jamaa zake na rafiki zake wa karibu sana.” Hivyo, Kornelio  aliwapa watu wake wa ukoo wasio waamini nafasi ya kumsikiliza Petro na kufanya maamuzi kwa msingi wa mambo waliyosikia.—Mdo. 10:22-33.

Tunajifunza nini kutokana na jinsi Andrea na Kornelio walivyowatendea watu wao wa ukoo?

Andrea na Kornelio walichukua hatua ya kuwasaidia. Andrea alimtambulisha Petro kibinafsi kwa Yesu, naye Kornelio alifanya mipango ili watu wake wa ukoo wamsikilize Petro. Hata hivyo, Andrea na Kornelio hawakutumia ujanja au kuwashinikiza watu wao wa ukoo kuwa wafuasi wa Kristo. Tunajifunza nini? Itakuwa vyema tukiwaiga. Tunaweza kuongea na watu wetu wa ukoo mambo fulani tuliyojifunza na hivyo kuwapa nafasi ya kujifunza kweli za Biblia na kuwafahamu waamini wenzetu. Hata hivyo, tunapaswa kuheshimu uhuru wao wa kuchagua na kutowashinikiza kujifunza. Ili tuone jinsi tunavyoweza kuwasaidia watu wetu wa ukoo, fikiria mfano wa Jürgen na Petra, wenzi wa ndoa wanaoishi Ujerumani.

Petra alijifunza Biblia na Mashahidi wa Yehova, na baada ya muda akabatizwa. Mume wake, Jürgen, alikuwa ofisa wa jeshi. Mwanzoni, Jürgen hakufurahia uamuzi wa mke wake. Lakini baada ya muda, aligundua kwamba Mashahidi wanahubiri kweli zinazotoka katika Biblia. Yeye pia alijiweka wakfu kwa Yehova, na sasa ni mzee wa kutaniko. Anatoa ushauri gani kuhusu jinsi ya kuufikia moyo wa mtu wa ukoo mwenye imani tofauti?

Jürgen anasema hivi: “Tusijaribu kuwalazimisha na kuwaambia watu wetu wa ukoo mambo mengi ya kiroho. Huenda wasitusikilize tukifanya hivyo. Ni vizuri zaidi ikiwa tunaweza kuwaambia kwa busara mambo machache ya kiroho mara kwa mara. Inafaa pia kuwasaidia wafahamiane na ndugu au dada wa rika lao au wenye mapendezi kama yao. Jambo hilo linaweza kuwafanya wavutiwe na kweli.”

“Tusijaribu kuwalazimisha na kuwaambia watu wetu wa ukoo mambo mengi.”—Jürgen

Mtume Petro na watu wa ukoo wa Kornelio walikubali haraka ujumbe wa Biblia. Watu wengine waliohubiriwa katika karne ya kwanza walihitaji muda zaidi wa kufanya uamuzi.

NDUGU ZA YESU WALIITIKIAJE?

Yesu alipokuwa akihubiri hadharani, wengi kati ya watu wake wa ukoo walimwamini. Kwa mfano, inawezekana kwamba mtume Yakobo na Yohana walikuwa binamu za Yesu, na mama yao Salome alikuwa shangazi yake. Huenda Salome alikuwa miongoni mwa “wanawake wengine wengi, waliokuwa wakiwahudumia [Yesu na mitume] kwa mali zao.”Luka 8:1-3.

Hata hivyo, washiriki wengine wa familia ya Yesu hawakumwamini wakati huo. Kwa mfano, mwaka mmoja hivi baada ya Yesu kubatizwa, umati wa watu ulikusanyika katika nyumba ili kumsikiliza. “Lakini watu wa jamaa yake waliposikia juu ya hilo, wakatoka kwenda kumshika, kwa maana walikuwa wakisema: ‘Amerukwa na akili.’” Baadaye, Yesu hakuwajibu moja kwa moja ndugu zake wa kambo walipomuuliza kuhusu mipango yake ya kusafiri. Kwa nini? Kwa sababu kwa kweli, “ndugu zake walikuwa hawamwamini.”—Marko 3:21; Yoh. 7:5.

Tunajifunza nini kutokana na jinsi Yesu alivyowatendea watu wake wa ukoo? Hakukasirika baadhi yao walipodai kwamba amerukwa na akili. Hata baada ya kufa na kufufuliwa, Yesu aliwatia moyo zaidi watu wake wa ukoo kwa kumtokea Yakobo, ndugu yake wa kambo. Inaonekana kwamba jambo hilo lilimsaidia Yakobo na ndugu wengine wa kambo wa Yesu kusadiki kwamba kwa kweli Alikuwa  Masihi. Kwa hiyo, ndugu hao walikuwa pamoja na mitume na watu wengine katika chumba cha juu huko Yerusalemu na inaonekana kwamba walipokea roho takatifu. Baadaye, Yakobo na Yuda, ndugu wengine wa kambo wa Yesu, walipata mapendeleo mazuri.Mdo. 1:12-14; 2:1-4; 1 Kor. 15:7.

WENGINE WANAHITAJI WAKATI ZAIDI

“Matokeo yanaweza kuwa mazuri mtu akiwa mwenye subira nyingi sana.”—Roswitha

Kama ilivyokuwa katika karne ya kwanza, baadhi ya watu wa ukoo leo wanahitaji wakati mwingi zaidi kabla ya kukubali kweli. Kwa mfano, mfikirie Roswitha, aliyekuwa Mkatoliki mwenye bidii, ambaye mume wake alibatizwa na kuwa Shahidi wa Yehova katika mwaka wa 1978. Roswitha, aliyefuata dini yake kwa unyoofu, alimpinga mume wake. Hata hivyo, baada ya miaka mingi kupita, upinzani wake ulipungua alipogundua kwamba Mashahidi wanafundisha kweli. Roswitha alibatizwa katika mwaka wa 2003. Ni nini kilichomfanya abadili maoni yake? Mume wake hakukasirika alipoanza kumpinga, badala yake alimpa Roswitha nafasi ya kubadili maoni yake. Roswitha anatoa ushauri gani? “Matokeo yanaweza kuwa mazuri mtu akiwa mwenye subira nyingi sana.”

Monika alibatizwa katika mwaka wa 1974, na baada ya miaka kumi wanawe wawili wakawa Mashahidi. Hans, mume wa Monika, hakupinga imani yao, lakini alibatizwa katika mwaka wa 2006. Kutokana na mambo waliyojionea, familia hiyo inatoa ushauri gani kuhusu kumsaidia mtu wa ukoo asiye mwamini? “Endelea kuwa mshikamanifu kwa Yehova na usilegeze msimamo wako inapohusu masuala ya imani.” Bila shaka, ilikuwa muhimu kuendelea kumhakikishia Hans kwamba wanampenda. Nao waliendelea kutumaini kwamba siku moja angekubali kweli.

KUBURUDISHWA NA MAJI YA KWELI

Pindi moja, Yesu alifananisha ujumbe wa kweli na maji ya uzima wa milele. (Yoh. 4:13, 14) Tunataka watu wetu wa ukoo waburudishwe kwa kunywa maji hayo baridi na safi ya kweli. Kwa kweli, hatungependa kuwanywesha maji mengi sana hivi kwamba yawapalie au kuwasonga. Watahisi kwamba wanaburudishwa au kusongwa ikitegemea jinsi tunavyowaeleza mambo tunayoamini. Biblia inasema kwamba “moyo wa mwadilifu hutafakari ili kujibu” na “moyo wa mtu mwenye hekima hukifanya kinywa chake kionyeshe ufahamu, na kwenye midomo yake huongeza ushawishi.” Tutatumiaje shauri hilo?—Met. 15:28; 16:23.

Huenda mke anataka kumweleza mume wake kuhusu imani yake. Mke huyo ‘akitafakari kabla ya kujibu,’ atachagua kwa makini maneno atakayotumia na kuepuka kuongea bila kufikiri. Hapaswi kujionyesha kuwa mwadilifu au bora kuliko mume wake. Maneno yake yaliyofikiriwa vizuri yanaweza kuburudisha na kuleta amani. Anaweza kuzungumza na mume wake anapopumzika au anapostarehe. Anapenda kusoma au kuzungumzia mambo gani? Je, anapenda sayansi, siasa, au michezo? Atamchocheaje mume wake apendezwe na Biblia huku akiheshimu hisia na maoni ya mume wake? Mke akifikiria mambo hayo anaweza kusema na kutenda kwa utambuzi.

Hatuwezi kuifikia mioyo ya watu wetu wa ukoo wasio Mashahidi kwa kuzungumza tu mara kwa mara kuhusu imani yetu. Maneno yetu yanapaswa kuungwa mkono na mwenendo wetu mzuri.

MWENENDO MZURI

Jürgen aliyetajwa mwanzoni anasema hivi: “Tumia kanuni za Biblia kila siku maishani mwako. Hiyo ni njia nzuri sana ya kumchochea mtu wa ukoo apendezwe na kweli, hata ingawa huenda asikwambie.” Hans, aliyebatizwa miaka 30 hivi baada ya mke wake, anakubali jambo hilo. Anasema hivi: “Ni muhimu kuwa na mwenendo mzuri wa Kikristo ili mtu wa ukoo ajionee matokeo mazuri ya kweli maishani mwako.” Watu wetu wa ukoo wanahitaji kuona kwamba imani yetu inatusaidia kuwa tofauti na wengine, na mwenendo wetu hauwaudhi wengine.

“Ni muhimu kuwa na mwenendo mzuri wa Kikristo ili mtu wa ukoo ajionee matokeo mazuri ya kweli maishani mwako.”—Hans

Mtume Petro aliwapa wake wenye waume wasio waamini shauri muhimu sana aliposema hivi: “Jitiisheni kwa waume zenu wenyewe, ili, ikiwa wowote si watiifu kwa lile neno, wavutwe bila neno kupitia mwenendo wa wake zao, kwa sababu wamekwisha kushuhudia kwa macho mwenendo wenu ulio safi kiadili pamoja na heshima kubwa. Na kujipamba kwenu kusiwe kule kusuka nywele kwa nje na kule kujivika mapambo ya dhahabu au kuvaa mavazi ya nje, bali kuwe yule mtu wa siri wa moyoni  katika vazi lisiloharibika la roho ya utulivu na ya upole, ambayo ni ya thamani kubwa machoni pa Mungu.”—1 Pet. 3:1-4.

Petro aliandika kwamba tabia nzuri ya mke inaweza kumshawishi mume akubali kweli. Akizingatia shauri hilo la Kimaandiko, dada anayeitwa Christa amekuwa akijitahidi kuugusa moyo wa mume wake kupitia mwenendo mzuri tangu alipobatizwa mwaka wa 1972. Ingawa mume wake alijifunza na Mashahidi, hajaifanya kweli iwe mali yake. Amehudhuria mikutano fulani ya Kikristo na anafahamiana na washiriki wa kutaniko. Nao washiriki wa kutaniko wanaheshimu haki yake ya kuchagua. Christa anatumia njia gani ili kuufikia moyo wa mume wake?

Christa anasema hivi: “Nimeazimia kuendelea kutembea katika njia anayotaka Yehova nifuate. Wakati huohuo, ninajaribu kumvuta mume wangu ‘bila neno’ kupitia mwenendo mzuri. Ninajitahidi kadiri niwezavyo kukubali maoni yake ikiwa hayapingani na kanuni za Biblia. Na bila shaka ninaheshimu haki yake ya kuchagua na nimeacha mambo yote mikononi mwa Yehova.”

Mtazamo huo wa Christa unaonyesha umuhimu wa kunyumbulika. Ana mazoea ya kiroho yenye kujenga, kama vile, kuhudhuria mikutano kwa ukawaida na kushiriki kikamili katika huduma ya Kikristo. Hata hivyo, anaonyesha ufahamu kwa kutambua kwamba bado anapaswa kumpenda mume wake, kutumia wakati pamoja naye, na kumjali. Ni jambo la hekima kwa yeyote kati yetu aliye na watu wa ukoo wasio waamini kuonyesha ufahamu na kunyumbulika. Biblia inasema hivi: “Kuna wakati uliowekwa wa kila kitu.” Hilo linatia ndani kutumia wakati na washiriki wa familia hasa mwenzi wa ndoa asiye mwamini. Kufanya hivyo kunaboresha mawasiliano. Mambo yaliyoonwa yanaonyesha kwamba mawasiliano mazuri yanapunguza hatari ya mtu wa ukoo kuhisi akiwa mpweke, amepuuzwa, au kuwa na wivu.Mhu. 3:1.

USIKATE TAMAA KAMWE

Holger, ambaye baba yake alibatizwa miaka 20 baada ya washiriki wengine wa familia yao kubatizwa, anasema hivi: “Ni muhimu kuonyesha kwamba tunampenda mshiriki huyo wa familia na tunasali kwa ajili yake.” Christa anaongezea kwamba ‘anatumaini kuwa siku moja mume wake ataanza kumtumikia Yehova na kuikubali kweli.’ Tunahitaji kuendelea kuwa na mtazamo unaofaa na kutumaini kwamba siku moja watu wetu wa ukoo wasio waamini wataikubali kweli.

Lengo letu ni kuwa na uhusiano wa karibu na watu wetu wa ukoo, kuwapa nafasi ya kujifunza kweli na kugusa mioyo yao na ujumbe wa Biblia. Na tunahitaji kufanya mambo yote “kwa tabia-pole na heshima kubwa.”—1 Pet. 3:15.